LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 september 2020

Danderyd nyper andraplatsen i årets ranking

Danderyd får ett bättre resultat än någonsin i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet av Sveriges 290 kommuner. Under många år har de legat i topp, men i år seglar de upp på en andraplats. Lina Pennlert, näringslivsstrateg i Danderyds kommun svarar på vad hon tror varit de avgörande faktorerna.

Lina Pennlert, näringslivsstrateg i Danderyds kommun
Lina Pennlert. berättar att kommunen har haft en utvecklad dialog med framförallt små och medelstora företag under senaste året.

Danderyd går framåt på samtliga enkätfrågor i jämförelse med 2019. Företagen är nöjda med servicen och bemötandet från kommunen. Vidare förbättras politikernas och tjänstemännens attityder med 28 respektive 24 placeringar. Vad tror du dessa förbättringar grundar sig i?

– Vi har under det senaste året lagt mycket fokus på intern samverkan över förvaltningsgränserna vilket jag tror bidragit. Vi har också haft en utvecklad dialog med framförallt små och medelstora företag.  Företagen har bl.a bjudits in till workshops i arbetet med kommunens nya näringslivspolicy, säger Lina Pennlert.

46 % av de svarande företagen har varit i kontakt med kommunen gällande tillståndsärenden och 29% gällande tillsyn och kontroll. Företagen uppger att de i ganska hög utsträckning fått råd och vägledning i dessa ärenden. Hur arbetar ni med eran myndighetsutövning?

 Det är märkbart att det finns en ökad förståelse för näringslivsfrågor ute på förvaltningarna

– Det är många fler i organisationen än jag som möter företagare i sitt dagliga arbete och då är det viktigt att ha kännedom om företagarnas villkor. Det är märkbart att det finns en ökad förståelse för näringslivsfrågor ute på förvaltningarna. Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet visar också att vi kommit en bit i det arbetet vilket är jättepositivt. Vill passa på att ge en eloge till alla kollegor som är näringslivsvänliga, säger Lina Pennlert.

Upphandlingarna är den enda enkätfrågan som faller under betyget godtagbart och kommunens information till företagen ligger precis på en godtagbar nivå. Vad kan ni göra för att förbättra er på dessa områden?

– Ett arbete pågår med att ta fram nya riktlinjer för kommunens upphandlingar. Där utgör förtydligandet av roller och ansvar en del. Vi måste jobba med de röda siffrorna och fokusera på det vi kan bli bättre på. Den här mandatperioden har den styrande majoriteten lagt extra pengar på särskilda trygghetssatsningar. Bland annat ökad väktarnärvaro och resurser för grannsamverkansbilar med syfte att nå ökad trygghet och säkerhet i kommunen. Vi vet också att det är en viktig fråga för företagen. Vi vill att Danderyd ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. Tror att det typen av information är viktig att få ut, så att företagen känner till att vi ser deras utmaningar, säger Lina Pennlert.

Fakta

Rankingen bestäms till en tredjedel av de sammanfattande omdömena som de nästan 33 000 företagarna som svarat på Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat givit sina respektive kommuner. Ytterligare en tredjedel bestäms av betygen på faktorer som myndighetsutövning, trygghet, infrastruktur och beslutsfattarnas attityder i samma undersökning. Den resterande betygsgrundande tredjedelen styrs av fem statistiska faktorer: marknadsförsörjningen, kommunalskatten, andelen entreprenader, antalet jobb och andelen företagare i kommunen. I år har rankingen gjorts om vilket påverkar utfallet något. Läs mer på företagsklimat.se

Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist