NYHET28 september 2022

Den goda attityden till företagande i Vallentuna ger resultat

Vallentuna klättrar 50 platser och hamnar i år på plats 46 i Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Bakom klättringen ligger stora förbättringar inom fyra viktiga områden som i hög grad påverkar nöjdheten hos företagen. På frågan om hur företagen upplever kommunpolitikernas attityder ökar Vallentuna mest i Sverige med 118 placeringar från föregående år och placerar sig på plats 53 i riket.

”Vi har jobbat hårt med våra processer för att underlätta för företagare, bland annat genom att minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare”, säger Parisa Liljestrand.Foto: Vallentuna kommun

Vallentuna ökar rejält i flera frågor jämfört med förra året. Samtidigt ligger det ett långsiktigt arbete bakom där Vallentuna i genomsnitt klättrat 10 placeringar per år de senaste fem åren, näst mest i länet. Men att ändra attityd och inställning till företagande kan man åstadkomma snabbt, det visar kommunen prov på i årets undersökning. Företagen i Vallentuna anser att deras kommunpolitikers attityd till företagande har ökat mest i landet i år. Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna ger sin bild på varför.

Magnus Isberg berättar menar att kommunen arbetat målinriktat med servicen och bemötande till företagen, vilket man nu ser resultatet av.
Foto: Vallentuna kommun

– Jag tror att det i grund och botten handlar om att vara uppriktigt intresserad och tillgänglig som politiker. Vi har jobbat hårt med våra processer för att underlätta för företagare, bland annat genom att minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Närvaro, engagemang och dialog är viktigt och att vi som politiker förstår att våra företagare är en grundpelare för fungerande välfärd, säger Parisa Liljestrand.

Att ledande politiker visar god attityd gentemot företagande är en del av myntet. Men för att företagen i vardagen ska märka skillnad gäller det att dessa värderingar sipprar ner i kommunorganisationens alla led, genom cheferna och ut till varje medarbetare som möter företagen. Det är något man under året lyckats med i Vallentuna. På frågan om hur företagen upplever tjänstemännens attityder stiger kommunen med 104 placeringar, tredje mest i Sverige.  

– Vi har skapat ett tätt, förvaltningsöverskridande, samarbete hos våra tjänstepersoner. Jag tror att den förbättrade attityden är ett kvitto på vårt servicearbete. Att service och bemötande ingår i varje tjänst oavsett vem målgruppen är. En del i det arbetet är just upplevelsen av vårt beteende mot de vi finns till för. Vi vågar utmana oss i hur vi kan bli bättre. Det i sig är ett aktivt arbete över tid, genom olika aktiviteter för våra medarbetare. Vi vill erbjuda kommunal service i toppklass och vi är en god bit på den vägen, säger Parisa Liljestrand

Det blir tydligt att den attitydförändring kommunen genomgått också resulterar i en förbättring i hur företagen upplever servicen och bemötandet. Även här stiger Vallentuna med över 100 placeringar. Magnus Isberg, näringslivsstrateg på Vallentuna kommun menar att kommunen arbetat målinriktat med frågan.

– Vi har en servicehandbok inom kommunen som stöttar medarbetarna i hur vi som kommun ger bästa möjliga service. Medarbetare som arbetar i kundnära miljöer har också fått utbildning inom området. För att ytterligare belysa vikten av en god service och arbetet med näringslivsklimatet ingår detta som information och grupparbete inom kommunens introduktionsutbildning för nyanställda. En viktig del inom vårt servicearbete är företagslotsen där företag i ett tidigt skede kan få hjälp och stöttning i de ärenden de har, säger Magnus Isberg.

Dialog med kommunens beslutsfattare samt information till företagen är ytterligare områden där Vallentuna ökat kraftigt i årets undersökning.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist