Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

NYHET Publicerad

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.

Roger Himmelsköld

"Det behövs mer dialog både före, under och efter upphandlingar", konstaterar Roger Himmelsköld.

Foto: SOI

Under 25 års tid har Roger arbetat med upphandlingsfrågor i statlig och kommunal sektor och är idag, förutom upphandlingschef, styrelseledamot i Sveriges Offentliga inköpare (SOI). 

I Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner, får frågan om kommuners upphandlingar ofta lågt betyg ifrån företagare. Varför tror du att det är så?

– Vi har idag ett onödigt komplext regelverk för offentlig upphandling. Det försvårar processen, både för anbudsgivare och för oss på köparsidan. Det är lätt hänt att fokus hamnar på att inte göra fel istället för att prioritera en god affär. Detta är något som jag och övriga i styrelsen för SOI arbetar för att förändra, säger Roger Himmelsköld. 

– Sen hjälper det inte heller att media alltför ofta förmedlar en negativ bild av offentlig upphandling. Här behöver vi hjälpas åt för att nyansera bilden och istället lyfta fram goda exempel.

Vad krävs för förbättring?

– Det behövs mer dialog både före, under och efter upphandlingar. Svenskt Näringsliv har här en viktig roll att spela, gärna i samarbete med intresseorganisationer som SOI och representanter från köparsidan. Vi har ju alla samma mål, nämligen att marknadsföra och tillgängliggöra den offentliga affären.

Hur skiljer sig intresset för offentlig upphandling mellan stora och små företag?

– Stora företag lämnade 22 anbud i genomsnitt under 2017. Att jämföra med de mindre, som bara lämnade tre anbud i snitt under samma period. I det längre perspektivet ser vi att det genomsnittliga antalet anbudsgivare minskar, och särskilt då från små och medelstora företag. Att jobba för stärkt konkurrens är därför otroligt viktigt.

Du har arbetat med offentlig upphandling i 25 års tid. Hur har utvecklingen sett ut under den tiden?

– När lagen om offentlig upphandling (LOU) kom år 1994 innebar det ett paradigmskifte. Vi gick från den gamla upphandlingsförordningen, som i stort sett gav upphandlade myndigheter hur stort svängrum som helst, till att tillämpa LOU. Regelverket för offentlig upphandling omfattades på den tiden av 7 kapitel, vilket kan jämföras med dagens 22.

– Följden blev en från början ganska byråkratisk process, nästan helt utan dialog och med alltför lite fokus på affären.  Idag har vi istället en profession som arbetar mer långsiktigt och proaktivt i dialog med näringslivet. Affärsfokuset handlar inte bara om priset, utan lika mycket om att åstadkomma nytta i form av hållbarhet. Delvis ur ett socialt men också etiskt och miljömässigt perspektiv. Utifrån den synvinkeln var det alltså inte bättre förr. Vi som var med då begick många misstag, misstag som vi idag lärt oss mycket av. 

Offentlig upphandling är en av flera faktorer som betygssätts av företagare i Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt företagsklimat. Betyget sätts på en skala mellan 1–6, där 1 översätts till dåligt och 6 till utmärkt. Enligt 2018 års enkätresultat är snittbetyget för offentliga upphandlingar i Stockholms län 2,64 – vilket är under gränsen för godtagbart. 

– Det är viktigt att fler företag deltar i konkurrensen om de offentliga uppdragen än vad fallet är i dag. Våra skattemedel kommer i så fall att användas mer effektivt. Ett sätt att nå dit är att kravställandet är tydligt och upplevs relevant samt att administrationen för att ta fram anbud inte är alltför omfattande, säger Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.
NYHET Publicerad:

Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.
NYHET Publicerad:

Prao en bra chans att lära om hur företag fungerar

HALLÅ DÄR Elvira Holm som gör sin prao hos Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm och på Nytidas dagliga verksamhet i Nacka.
NYHET Publicerad:

Kvinnor väljer bort teknikutbildning trots starkt intresse

TEKNIK Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse, tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roza Kizil!

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Roza Kizil som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler unga entreprenörer

HALLÅ DÄR Carl-Johan Hamilton, grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Du kommer tillsammans med andra ledamöter från kommittén att besöka gymnasieskolor under våren för att föreläsa om entreprenörskap och företagande. Varför är det viktigt tycker du?
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten fortsätter sjunka i Stockholms län

FÖRETAGSAMHETEN För andra året i rad sjunker nyföretagsamheten i Stockholms län och nivån är nu den lägsta sedan Svenskt Näringslivs startade sina mätningar för tio år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagsamhetsmätning.