NYHET3 december 2021

”Du får ett stort kontaktnät och ett roligt jobb”

Restaurangbranschen och besöksnäringen har i allra högsta grad påverkats av pandemin. Och ännu finns oro för hur eventuella nya restriktioner kan påverka branschen. Personalbrist och stigande matpriser är andra orosmoln, menar Jörgen Åstrand som driver restaurangen Mäster Anders på Kungsholmen.

Statusen för restaurangbranschen behöver höjas. Men arbetssökande behöver också bli informerade om fördelarna som det faktiskt innebär att jobba i restaurangbranschen. Det är bra betalda jobb där du får ett stort kontaktnät, samtidigt som det också är roliga jobb, säger Jörgen Åstrand.Foto: THOMAS KARLSSON / TT

– Restaurangerna har självklart påverkats av restriktionerna med färre gäster och begränsade öppettider som följd. Den senaste tiden har dock antalet gäster i stort sett återgått till det normala. Men rent ekonomiskt har vi inte lyckats återhämta oss, vi har fortfarande en tung ryggsäck att bära ekonomiskt, säger Jörgen Åstrand. 

Under pandemin implementerades ett flertal stödåtgärder från regeringens sida som ämnade stötta svenska jobb och företag. Jörgen Åstrand menar dock att dessa åtgärder var anpassade efter större företag.

– Stödåtgärderna var i stor utsträckning anpassade efter större industrier med fasta arbetstider. Så ser inte restaurangbranschen ut. Jag önskar att stöden hade anpassats mer efter särskilda förutsättningarna i varje bransch. Många i vår bransch fick tidigt likviditetsproblem och valde att utnyttja möjligheten till uppskjutna skatteinbetalningar. Nu ska dessa återbetalas och det är ett tungt ok att bära i en bransch som redan före pandemin brottades med låga marginaler, säger Jörgen Åstrand.

Trots möjligheten till permittering av personal har många medarbetare under pandemin sökt sig till andra yrken. Personalbristen är påtaglig nu när gästerna har börjat återvända.  

– En stor utmaning handlar om personalbrist och det är ett genomgående problem i hela branschen. Ett konkret exempel på hur personalbristen tar sig till uttryck är restauranger som i själva verket skulle vilja ha öppet över lunch, men som inte har tillräckligt med personal för det. Samtidigt råder en brist på varor och matpriserna har blivit högre. Detta är förvisso svårt att åtgärda och beror förmodligen på pandemin, men faktum kvarstår att detta är försvårande omständigheter för restaurangbranschen, säger Jörgen Åstrand.

När det kommer till åtaganden för att åtgärda personalbristen ligger de i stor utsträckning på en politisk nivå. Branschen måste också fortsätta att lyfta fram fördelarna med yrket menar Jörgen. 

– Statusen för restaurangbranschen behöver höjas. Men arbetssökande behöver också bli informerade om fördelarna som det faktiskt innebär att jobba i restaurangbranschen. Det är bra betalda jobb där du får ett stort kontaktnät, samtidigt som det också är roliga jobb, säger Jörgen Åstrand.  

Trots en motig tid är Jörgen positiv inför framtiden. 

– Företagande handlar om att förverkliga idéer och lösa problem som dyker upp. Men de senaste åren har det handlat för mycket om att lösa problem. Nu ser jag fram emot en återgång till en mer normal tillvaro där fokus kan ligga på att utveckla mina verksamheter, säger Jörgen Åstrand.

Kompetensbristcoronakrisen
Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist