Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 september 2020

Ekerö kommun fokuserar på kommunikationen med företagen

”Det Ekerö kommun ska fokusera på nu är att fortsätta vidareutveckla kommunikationen med företagen. Förenklad hemsida. Ringa företagen i tillståndsärenden om kompletteringar behövs eller komplikationer uppstår.” Det säger Ekerös kommunstyrelseordförande Adam Reuterskiöld.

"Det som oroar mest är ungdomsarbetslösheten", säger Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.Foto: Ekerö kommun

Coronakrisen har påverkat samhället sedan mars månad med kraftigt stigande arbetslöshet, ett stort antal permitteringar och stigande varsel som följd. Inför sommarmånaderna var oron bland företagen stor. Samtidigt har vi under denna tid sett många exempel på hur kommuner, företag och privatpersoner hjälpts åt för att både minska smittspridning och hålla jobb och företag igång. Adam Reuterskiöld ger oss en inblick i hur han upplever tiden som varit, nuläget och hur de på bästa sätt tacklar framtiden.

Hur har ert arbete sett ut under coronakrisen? Vad är de främsta skillnaderna i ert arbete idag jämfört med innan?
– Ekerö kommun antog en pandemiplan redan 2016. Jag var negativt inställd då och tänkte när ska vi få användning av den här. Men under våren när pandemin slog till fanns det en plan att luta sig mot.

Tre snabba åtgärder vidtogs omedelbart. Det första vara att förlänga kredittiden på fakturorna som kommunen ställde ut till företagen och samtidigt korta betalningstiden på kommunens egna fakturor, så att företagen fick betalt snabbare. Kommunen valde också att titta över vilka investeringar som kunde tidigareläggas för att hålla näringslivet igång. För att minska företagens börda valde de också att ta bort stora delar av tillsynsärendena under den här tiden, så att företagarna skulle ha möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter.

Vi som kommun ska finns till som stöd för företagen med frågan; hur får vi det att funka före er.
Adam Reuterskiöld
KSO Ekerö kommun

Sommaren var ett stort orosmoln för näringslivet. Nu har vi snart tagit oss igenom den, vad är nästa utmaning?
– Vi ser en viss ökning av arbetslöshet. Det som oroar mest är ungdomsarbetslösheten. Det vi började med under sommaren och som vi fortsätter med under hösten är att anställa unga ”sommarpolare” som vi kallat dem. Det är unga vuxna som följer med våra fältare och väktare i deras arbete. Deras uppgift är att vara lite kompis och lyssna på ungdomarna. På så vis får de en fot in i arbetslivet med både ett cv och en referens och vi skapar samtidigt ett tryggare Ekerö.

Vilka lokala corona-insatser ser ni att ni kommer behöva förlänga eller behålla permanent? 
– Arbetssättet kommer vara begränsat även under den närmaste tiden. Skola, vård och omsorg kommer fortsätta i de nya rutinerna hela hösten. Det Ekerö kommun ska fokusera på nu är att fortsätta vidareutveckla kommunikationen med företagen. Förenklad hemsida. Ringa företagen i tillståndsärenden om kompletteringar behövs eller komplikationer uppstår. Det är viktigt hur vi uppfattas och där har vi en resa att göra. Vi vill ha en bra dialog med företagen och hjälpa dem att göra rätt. Minska regelkrånglet står högt på agendan. Avskaffa krångliga blanketter och utforma tydliga, bra e-tjänster, säger Adam.

Det finns även goda saker att ta med sig från den här tiden. Under våren har kommunen, föreningsliv, näringsliv och frivilliga hjälps åt. Samarbetet har rört allt från hemleverans av mat från den lokala ICA-butiken till parfymföretag som ställde om från parfymtillverkning till handsprit med hjälp av ytterligare ett företag som kunde leverera flaskor.
Jag tycker om den här typen av samarbeten och hoppas att vi håller i det framåt. Vi som kommun ska finns till som stöd för företagen med frågan; hur får vi det att funka före er.

Svenskt Näringslivs återstartsförslag

Lyssna in näringslivets behov

 • Lyssna på företagare
 • Genomför lösningar snabbt, finjustera i efterhand
 • Testa nya idéer
 • Visa vad ni gör

Prioritera återstarten i hela organisationen

 • Signalera frågans prioritet i intern och extern kommunikation
 • Ge varje nämnd/förvaltning i uppdrag att identifiera egna åtgärder
 • Gör det till en stående fråga på kommunstyrelsens eller arbetsutskottets möten.

Pröva de kortsiktiga åtgärdernas varaktighet

 • För dialog med näringslivet om i vilken takt de akuta åtgärderna kan dras tillbaka
 • För dialog med näringslivet om vilka av de kortsiktiga åtgärderna som bör behållas långsiktigt

Serviceinriktad myndighetsutövning

 • Prioritera bland ärenden
 • Ha råd och vägledning som utgångspunkt
 • Förenkla företagens kontakter med kommunen
 • Säkerställ att ingen överdebitering sker

Upphandlingar

 • Tidigarelägg investeringar
 • Dela upp upphandlingar
 • Förenkla språket
 • Minska dokumentationskraven på anbud
 • Ordna upphandlingsskola
 • Se över ratingkraven

Kompetensförsörjning

 • Inventera näringslivets behov
 • Var snabbfotad med att få fram rätt utbildningsplatser
 • Utöka volymen till vuxenutbildningen där det finns goda möjligheter till arbete
 • Samverkan med näringslivet kring utformning och marknadsföring av utbildningen
 • Samarbeta med andra kommuner och privata anordnare för ökat utbud och lägre kostnader
 • Överväg att införa en organisationsmodell för vuxen utbildningen
coronakrisen
Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist