NYHET30 januari 2023

Ett enkätsvar gör stor skillnad för företagsklimatet

”Enkäten gör det möjligt för alla företagare, inte minst för oss mindre företag, att få våra röster hörda och på så vis bidra till förändring. Genom att medverka och besvara enkäten stärks möjligheten för företagare till inflytande och påverkan i kommunerna”, säger Camilla Lindgren, VD Verbala stigar.

”Enkätensvaren ger en samlad bild av företagens uppfattning om de här processerna och kan hjälpa politiker och tjänstepersoner i kommunen till förbättring”, säger Camilla Lindgren.

Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät där företagare får chansen att tycka till om företagsklimatet i sin kommun. Enkäten för 2022 resulterade i svar från 3600 företag runtom i Stockholms län och totalt 32000 företag i landet.

– Genom att svara på enkäten ges mindre företag en chans att tala med en gemensam röst och skapa en större tyngd i frågor som man annars kan känna sig ensam inom. Enkäten gör det möjligt för alla att bidra till förändring, säger Camilla Lindgren, VD Verbala stigar.

Högre svarsfrekvens ger en tydligare bild och skapar bättre grund för utveckling. Företagens förutsättningar och behov skiljer sig åt men LFK-enkäten samlar röster, stora som små och skapar grund för påverkan.

– Ett bra företagsklimat skapas av ett gott samspel mellan kommuner och företag. Att driva företag i större kommuner kan vara fördelaktigt när man ser till exempelvis tillgänglig arbetskraft men å andra sidan kan samspelet mellan enskilda företagare och kommunen vara krångligare, då processer och handläggningstider ofta är längre. Enkätensvaren ger en samlad bild av företagens uppfattning om de här processerna och kan hjälpa politiker och tjänstepersoner i kommunen till förbättring, säger Lindgren.

Den föränderliga värld vi befinner oss i kräver flexibilitet och lyhördhet. Beroende på bransch ställs företag inför olika utmaningar, enade kan dessa uppmärksammas och hanteras.

– Generellt sett finns det en enkättrötthet men Svenskt Näringsliv lyckas med att variera den årliga enkäten och hålla den dagsaktuell, vilket är viktigt. Enkäten gör det möjligt för alla att bidra till förändring och ett bättre företagsklimat. Att svara på enkäten är ett enkelt sätt att uttrycka sina åsikter, framför allt är det tidseffektivt och värt den tid det tar, säger Camilla Lindgren VD Verbala stigar.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avHanna Fredriksson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist