NYHET27 juni 2022

Förenkla bygglovsprocesserna

Jan Norling driver företaget Youth & Care som har verksamheter inom bland annat socialpsykiatri, LSS och arbetsmarknadsinsatser. Företaget grundades 2001, har 20 anställda och är verksamma i Nacka. Svenskt Näringsliv har intervjuat Jan Norling som ger sin syn på viktiga företagarfrågor inför det stundande riksdagsvalet.

En av de viktigaste valfrågorna för Jan Norling är att bygglovsprocesserna förenklas.Foto: Privat

Vilken är den viktigaste valfrågan för dig som företagare?
– De viktigaste valfrågorna för mig är förenklade bygglovsprocesser och även mer fokus på hur man kan utvecklas som mindre företag. Sjuklönerna är också en viktig fråga som är problematisk för många företagare, då vi är skyldiga att betala sjuklön i två veckor innan Försäkringskassan kliver in. Detta ökar riskerna för att anställa. Slutligen är även bidragsfrågorna viktiga, där man borde öka incitamenten att arbeta, säger Jan Norling.

Vad kan en ny regering göra för att du ska kunna växa och anställa fler?
– Mera gehör för företagare. Vissa saker som bestäms av tjänstemän och politiker fungerar inte alltid för företagare. Man borde bjuda in företagare och ta vara på deras kompetens i högre utsträckning än idag, säger Jan Norling.

Hur kan företagsklimatet bli bättre i din kommun?
– Något som skulle kunna förbättra företagsklimatet är att förenkla bygglovsprocesserna. Idag är de väldigt krångliga, med många överklaganden och en oklarhet i beslutsfattandet, säger Jan Norling.

valet 2022
Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist