NYHET7 september 2022

Jönköpings län tappar kraft

Varken företagare, villaägare eller pensionärer har råd med mer käbbel om energipolitiken. Det som krävs är handlingskraft. Med rätt förutsättningar kan vi ha ny kärnkraft på plats redan 2030. Det blir ett av den nya regeringens absolut viktigaste uppdrag.

Anna Gillek, regionchef Jönköpings län. Foto: Canva & Ernst Henry Photography

Att elpriset skenar har nog ingen missat. Det märks såväl i den egna plånboken som i tidningarnas svarta rubriker. Varberg Energi uppmanar kunderna att lägga undan en buffert på 50 000 kronor för att klara vinterns elfakturor. Svenska kraftnät varnar att de kan bli tvungna att koppla bort delar av elnätet under de kallaste vintermånaderna. Putin stryper gasen till Europa och samtidigt kommer beskedet att Ringhals 4 inte kommer att kunna startas om efter sommaren. 

Det måste vara färdigkäbblat nu. Det handlar inte om vindkraft eller kärnkraft utan om mer el, av alla sorter. 

Stabil tillgång på el till rimliga priser har varit avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling, företagens konkurrenskraft och uppbyggnaden av vår välfärd. Den snabba elektrifiering som nu sker innebär att elförbrukningen, trots betydande energieffektivisering, kommer att fördubblas fram till 2045. Elektrifieringen är en förutsättning för bibehållet välstånd och för att Sverige ska nå klimatmålen. 

Nu nås jag dagligen av berättelser från bedrövade företagare som på grund av elkostnaderna tvingats pausa eller ställa in planerad expansion, som tvingats säga upp personal och som letar efter lösningar genom omlokalisering. Särskilt drabbade är såklart företag med elintensiv verksamhet, som exempelvis bagerier, gjuterier och industri. 

Om mindre än en vecka är det val och givetvis tävlar partierna i att sätta bilden av vem som bär skulden för elkrisen. Är det Putins fel eller är det svenska politikers beslut om att motarbeta och avveckla kärnkraften? Det käbblas även om det är mer sol- och vindkraft eller om det är kärnkraft som är lösningen. Vi kan inte fortsätta så här. Det måste vara färdigkäbblat nu. Det handlar inte om vindkraft eller kärnkraft utan om mer el, av alla sorter. Reaktorstoppet i Ringhals visar tydligt hur sårbara vi är utan planerbar kraftproduktion i södra Sverige. 

I dagsläget klarar inte energipolitiken av att möta företagens behov av en långsiktigt stabil elförsörjning. I Svenskt Näringslivs undersökning uppger 8 av 10 företag att de saknar förtroende för att den nuvarande energipolitiken och att den kommer att kunna bemöta den framtida efterfrågan på el. 

Den kommande regeringens första och viktigaste uppdrag är att snabbt undanröja hinder för ny elproduktion och säkerställa stabil, pålitlig och kostnadseffektiv elförsörjning i hela landet. Är du som beslutsfattare orolig för väljaropinionen så kan jag lugna dig med att två av tre svenskar idag är för att bygga ut kärnkraften. Men det är bråttom – mycket bråttom. Alltför mycket tid har redan spillts på illa genomtänkta beslut som försämrat näringslivets elförsörjning och försatt många hushåll i en ohållbar ekonomisk situation.

Den nya regeringen måste visa handlingskraft och skyndsamt göra följande:

 1. 1.
  I regeringsförklaringen inkludera ett tydligt åtagande om att möjliggöra byggande av ny kärnkraft. Med rätt förutsättningar kan vi ha ny kärnkraft i drift runt 2030.
 2. 2.
  Revidera de energipolitiska målen. Vi behöver ett elsystem som varje timme året runt levererar fossilfri el till internationellt konkurrenskraftiga kostnader.
 3. 3.
  Fortsätta investera i drift av den befintliga vattenkraften och stoppa prövningsprocesserna i nuvarande form. Ingen fossilfri elproduktion får gå förlorad.
 4. 4.
  Öka takten i vindkraftsutbyggnaden. Detta förutsätter att tillståndsförfarandet effektiviseras.

Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

valet 2022Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist