NYHET9 mars 2020

Företagsamheten bland ungdomar oroar

Allt färre unga blir företagsamma visar ny statistik. Svenskt Näringslivs sammanställning av företagsamheten visar den lägsta nivån som vi uppmätt.

När andelen unga företagare sjunker är det en varningssignal för att återväxten av nya företag hotas.Foto: Daria Shevtsova från Pexels

Utifrån färsk statistik från UC AB mäts företagsamheten som personer som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD/ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

Nyföretagsamma är de personer som inte varit företagsamma tidigare år och ung räknas i undersökningen de personer som är mellan 16 och 34 år.

Under 2019 var lite drygt 14 av 1000 unga personer nyföretagsamma i Stockholms län. Det är alltså den lägsta nivån som uppmäts i undersökningen och betydligt lägre än 2011 då det var lite drygt 18 av 1000 unga personer nyföretagsamma i Stockholms län.

Ännu mer oroväckande blir denna nedgång då det avviker från den totala nyföretagsamheten som i år vänder uppåt efter att ha fallit ett par år. I Stockholms län är andelen unga som är nyföretagsamma högre än i riket. Högst är andelen i Stockholms stad och lägst är den i Nykvarns kommun.

En viktig faktor för att stimulera fler unga att bli företagsamma är Ung Företagsamhet, UF. Genom UF får ungdomar prova på företagande redan i skolan vilket gör steget mindre att göra det även efter skolan.

Sverige behöver fler företagsamma personer. Det är endast genom starka och växande företag som vi kan trygga tillväxt och välstånd framöver. När andelen unga sjunker är det en varningssignal för att återväxten av företagare hotas.

En fortsatt satsning på lokalt företagsklimat är grogrunden för att få fler företagsamma människor. Förutsättningarna skiljer sig idag för mycket åt runtom i Sverige liksom mellan kommunerna i Stockholms län.

Det måste vara enkelt att starta företag. Här kan kommunerna hjälpa i stället för att stjälpa genom att ge råd och vägledning när en blivande företagare söker nödvändiga tillstånd samt att säkerställa att tillstånden ges så snabbt och smidigt som möjligt.

Det lokala företagsklimatet är en långsiktig satsning för kommunernas framtid. En bredd av små och stora företag ger bra dynamik. Det skapar i sin tur fler företagsamma människor och i förlängningen fler arbetstillfällen. Varje höjning av tröskeln till företagande, som gör att det blir svårare att våga ta steget, är skadligt för tillväxten i landet.

FÖRETAGSAMHETEN.
Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist