NYHET23 maj 2023

Företagsklimatet i Stockholm blir bättre

Minskad brottslighet och ökad trygghet samt bättre dialog mellan kommun och företag. Det är de två åtgärder som står högst upp på företagens önskelista för ett förbättrat företagsklimat.

Så här betygsätter företagen företagsklimat i Stockholms läns kommuner.
”Kommunerna behöver ständigt arbeta med företagsklimatet för att ge företagen goda förutsättningar för att växa och utvecklas, säger Olle Karstorp.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Idag presenteras enkätsvaren från Svenskt Näringslivs årliga nationella undersökning av det lokala företagsklimatet. I årets undersökning har närmare 4000 företagare i Stockholms län varit med och svarat på frågor om hur de upplever att företagsklimatet är i sin kommun.

På nationell nivå nås det högsta genomsnittliga betyget någonsin på frågan ”Sammanfattande omdöme”. Även för kommunerna i Stockholms län går utvecklingen åt rätt håll och det sammanfattande omdömet ökar till 3,5 jämför med 3,4 förra året.

I år får två kommuner i Stockholms län betyget 4,0 eller högre. Solna har ett flertal gånger sedan undersökningens början lyckats passera 4,0 och efter ett litet tapp i förra årets undersökning får de återigen ett betyg över 4,0 och landar på 4,1. Danderyd får för första gången betyget 4,0.

– Att två kommuner når 4,0 eller högre i sammanfattat omdöme, vilket motsvarar ”bra” på en sexgradig skala, är glädjande för hela regionen. Förhoppningsvis kan detta sporra övriga kommuner till att fortsätta sitt arbete mot ett bättre företagsklimat, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm

23% av företagen i länet uppger att de i hög eller i mycket hög utsträckning har påverkats negativt av brottslighet och otrygghet. Det är även denna fråga som hamnar i topp när företagen får ange vilka frågor de anser behöver prioriteras för att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet. Den brottslighet som många av länets företag utsätts för kostar enorma summor pengar och tid och sätter käppar i hjulen för företagens fortsatta utveckling.

– Brottsligheten kostar årligen företagen i Sverige 100 miljarder kronor, både i direkta och indirekta kostnader. Företagens brottsutsatthet är ett stort problem som måste lyftas högre upp på agendan så att vi kan få till en ordentlig förbättring. Kommunerna, polisen och företagen måste alla samarbeta för att bryta denna utveckling, säger Olle Karstorp.

Utöver frågan om brottslighet och trygghet finns ytterligare åtgärder som företagen anser behöver prioriteras. Bättre dialog mellan kommunen och företagen, bättre förståelse hos kommunens beslutsfattare och kortare handläggningstider är alla med på listan. Undersökningen visar att ett flertal kommuner i länet har fortsatt stora utmaningar med hur företagen upplever att kontakten med kommunen fungerar.

– Bristfällig eller svårtillgänglig information, dåligt bemötande från handläggare och komplicerade tillståndsprocesser gör vardagen onödigt komplicerad för många företag. Dessa fråga äger kommunerna till stor del helt själva vilket betyder att de med relativt små och enkla medel bör kunna få till en förändring, om viljan finns. Serviceinriktad myndighetsutövning är en färskvara, kommunerna behöver ständigt arbeta med frågan för att ge företagen goda förutsättningar för att växa och utvecklas, säger Olle Karstorp.

Läs mer om resultaten på foretagsklimat.se

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist