NYHET8 oktober 2018

Friskolans uppmaning till kommande regering

Vinst i välfärden är en av de viktigaste frågorna för företagen. John Feldhoffer, rektor på NTI Handelsgymnasiet i Stockholm, är orolig för hur kommande regering kommer hantera den. ”Det finns en enorm stress för alla som jobbar på friskolor för att denna fråga hänger i luften. Vår framtid är osäker och kan komma att påverkas enormt,” säger han.

"Vår skola kommer inte kunna upprätthålla den standard vi har idag om vi inte kan gå med vinst och återinvestera den i vår verksamhet", säger John Feldhoffer.
Foto: NTI Handelsgymnasiet

NTI Handelsgymnasiet ligger i centrala Stockholm och har två program: handels och ekonomi. Skolan har idag 360 elever och ca 20 lärare. Rektor John Feldhoffers viktigaste uppmaning till den kommande regeringen är att behålla nuvarande system med fristående aktörer i välfärden så att välfungerande friskolor kan finnas kvar.

– Vi upplever en enorm stress av att frågan hänger i luften och gör vår framtid osäker. Vår skola kommer inte kunna upprätthålla den standard vi har idag om vi inte kan gå med vinst och återinvestera den i vår verksamhet. Tyvärr ser det också ut att bli en fråga om överlevnad, inte bara för vår skola.

– Det är en vanföreställning att friskolor skulle vara fuskskolor där vinsten endast går ner i ägarens ficka. Vi överlever idag för att vi gör ett bättre jobb än kommunala skolor och därför väljer eleverna oss. Ingen förälder skulle med gott samvete låta sitt barn gå i en skola de trodde erbjöd dålig undervisning för fuskbetyg, som ofta påståtts.

John Feldhoffer menar att det krävs samarbete mellan kommun och företag, men att kommunpolitikernas attityd mot friskolor blivit kylig de senaste åren.

– Vi vet att Stockholms Stad inte har kapacitet att ta hand om alla ungdomar i kommunen och i vår kontakt med tjänstemännen förstår vi hur tacksamma de är för att vi samarbetar med dem. Men kommunpolitikerna har en fientlig attityd mot oss och jag upplever att den härstammar från en ideologisk plats. De måste inse värdet av vårt samarbete. För elevernas skull.

En annan viktig fråga för friskolorna är skolpengen.

– På grund av lärarbristen så har lärarlönerna höjts mycket de senaste åren. Jag är helt för höjda löner då de länge varit eftersatta, men det krävs även att skolpengen höjs i takt med dem. Annars äts skolpengen upp av lönerna. Det gör det svårt för oss att konkurrera med de kommunala skolorna då de inte behöver betala dyr marknadshyra för sina lokaler. Får vi dessutom inte gå med vinst kommer vi inte ha några medel att driva och utveckla vår verksamhet med. Det är främst en förlust för eleverna.

NTI Handelsgymnasiet är en populär skola där eleverna lämnar skolan med goda möjligheter. På handelsprogrammet får eleverna ta del av arbetsplatsförlagt lärande som i nästan alla fall leder till anställning efter examen.

– Under andra året får eleverna under en hel termin praktisera på en arbetsplats två dagar i veckan. Att förlägga det till en längre period ökar elevernas kompetens och ger dem mer utrymme att utvecklas. I princip alla elever får erbjudande om jobb där efter examen vilket är en stor vinst för oss och företagen. Vi behöver inte längre kontakta företag för att fråga om de vill ta in praktikanter, de kommer numera till oss, säger Johan Stenebo, lärare i ekonomi och handelsämnen.

VälfärdVinster i VälfärdenvinstbegränsningUtbildning
Skriven avLinn Ålund Thorgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist