NYHET22 september 2021

Hård kamp om pallplatserna

Efter att ha prenumererat på förstaplatsen i 13 års tid får Solna nöja sig med en bronsplats år 2021. Två västsvenska kommuner, Vårgårda och Härryda kniper första- och andraplatsen.

Rankingen över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner är här. I Stockholm klättrar tio kommuner medan 14 kommuner tappar placeringar. 

Rankingen bygger till två tredjedelar på 32 000 enkätsvar från företagare runt om i Sverige varav 3700 från Stockholm län. Betyget ökar i 152 kommuner och sjunker i 75. Antalet kommuner som inte når godtagbart minskar.

”Vi ser att många kommuner nu har frågan om företagsklimat högt på agendan”, säger Olle Karstorp.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Företagsklimatet i Sverige blir bättre. Vi ser att frågan ligger högt upp på agendan i många kommuner. Det gör det svårare att behålla sin position i rankingen vilket många Stockholmskommuner i år får erfara, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm. 

I Stockholm klättrar tio kommuner i rankingen medan 14 kommuner sjunker. 

– Även om många kommuner sjunker i rankingen finns en del positiva signaler. Andelen företagare som inte ger sin kommun godtagbart sjunker i år från 20 procent till 16 procent. Samtidigt visar det att mer måste göras. Målet för varje kommun måste vara att minska andelen missnöjda företagare, säger Olle Karstorp.

De kommuner som klättrar mest i länet är Norrtälje, Vallentuna och Nacka. 

”Det är viktigt att kommunerna tar ett tydligt ansvar och fångar upp företagens utsatthet för brottslighet”, menar Anna Wallin.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I Stockholm är minskad brottslighet och ökad trygghet det mest prioriterade för att förbättra företagsklimatet. 

– En fjärdedel av företagen i Stockholms län uppger att brottslighet påverkar dem negativt. Det är viktigt att kommunerna tar ett tydligt ansvar och fångar upp företagens utsatthet för brottslighet. Det första steget kan vara att inkludera näringslivets perspektiv i lägesbilden inför framtagandet av medborgarlöftet. Men också att ha med trygghetsfrågan i näringslivsstrategin och att man utmejslar en handlingsplan tillsammans med företagen, säger Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv regionkontor Stockholm. 

Andra förbättringsområden som företagen i Stockholms län ser är ökad förståelse hos kommunernas tjänstemän och en förbättrad dialog mellan företagen och beslutsfattare.

”Tillgänglighet, rimliga handläggningstider, vägledning och rätt attityder är viktiga pusselbitar för ett bra företagsklimat”, säger Jessica Drugge.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det som kännetecknar kommuner med ett starkt företagsklimat är att serviceinriktad myndighetsutövning är en kulturfråga och att kommunerna arbetar aktivt för att underlätta för företagen. Tillgänglighet, rimliga handläggningstider, vägledning och rätt attityder är viktiga pusselbitar, säger Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv regionkontor Stockholm. 

De kommuner i länet som faller mest är Nykvarn, Sundbyberg och Haninge. Lägst ner i rankingen i länet återfinns Nynäshamn och Södertälje. 

– Gemensamt för kommunerna i botten är att företagen ser brister i kommunernas service. Företagen vill också se bättre dialog med kommunernas beslutsfattare, säger Olle Karstorp. 

Se hur det gick för din kommun på www.foretagsklimat.se

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist