NYHET31 maj 2022

Järfälla prioriterar service, bemötande och trygghetsfrågor

Järfälla kommun gör ett positivt resultat i årets enkät. Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) ser resultatet som ett kvitto på ett bra genomfört arbete. ”Det känns så klart jätteroligt då det är en fråga vi har jobbat mycket med, strategiskt och målmedvetet under mandatperioden. Vi har strävat mot detta”.

”Företagsklimatet har varit i periferin tidigare men nu har det blivit bättre. Ändå finns det mer att göra”, säger Emma Feldman.Foto: Privat

Ett specifikt område som Järfälla kommun jobbat med är service och bemötande. Enligt Emma upplevde företagarna tidigare att det var svårt att komma i kontakt med kommunen. Det var krångligt, tog lång tid och de blev aldrig lotsade rätt.

– Vi startade Sveriges Kommuner och Regioners utbildning ”Förenkla – helt enkelt” med en lokal prägel och är måna om att alla kommunens handläggare har genomgått utbildningen. Vi har även infört ett specifikt telefonnummer som är en väg in för företagarna att komma i kontakt med oss. Det infördes 2019 och det har spelat stor roll. Nu är det inte lika krångligt längre.

Bernt Welander tycker att det är bra att kommunen vill lyssna och har en stark ambition till dialog.
Foto: Privat

Bernt Welander, vd Ica Maxi Barkarby, bekräftar att tillgängligheten till kommunen är märkbar.

– Jag upplever att det finns stark ambition till att ha en bra dialog. Jag bjuds ofta in till frukostmöten där vi kan diskutera och lyfta olika delar. Järfälla är ett expansivt område där mycket händer och det finns många behov. Det är bra att kommunen vill lyssna, säger han.

Emma berättar att kommunen även har infört en ny näringslivsstrategi vars syfte är att stärka kontakten med företagen och minska krånglet.

– Den är bred men samtidigt mer konkret än den tidigare. Den ska minska byråkratin, men inte bara för nyetableringar utan även för de företag som redan finns så att de trivs och kan utvecklas.

I början av mandatperioden införde kommunen företagskonsekvensanalyser. Det innebär att kommunen alltid ska veta hur näringslivet påverkas när beslut ska fattas.

– Om vi till exempel fattar ett beslut som får en negativ konsekvens ska vi veta det av underlaget. Detta är en tydlig signal till hela tjänstemannaorganisationen i kommunen och det ska genomsyra allt vi gör. Företagsklimatet har varit i periferin tidigare men nu har det blivit bättre. Ändå finns det mer att göra.

En fråga som sticker ut är trygghetsfrågan. Tillsammans med Företagarna och Tryggare Sverige har Järfälla kommun genomfört en enkät för att se vad de kan göra själva och tillsammans med polisen för att förbättra tryggheten. Bernt Welander beskriver det som en komplex fråga som han vet att kommunen jobbar med.

– Jag vill att kunder och personal ska känna trygghet från morgon till kväll. Det förekommer en hel del otrevligheter och hotsituationer kring handelsområdet och jag tar illa vid mig när jag tänker på det, säger han.

Trygghetsfrågan är prioriterad under mandatperioden och det är givetvis fortsatt fokus på företagsklimatet.

– Det finns ingen quick fix utan det är ett långsiktigt arbete. Förra året hade vi fler nyetableringar än vad vi har sett på många år, och det ställer krav på oss att fortsätta med arbetet. Jag är stolt, men inte nöjd. Vi har mycket kvar att göra med att förenkla byråkratin och hantera trygghetsfrågan, säger Emma.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Jakobson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist