”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

NYHET Publicerad

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.

Porträtt på Karin Karlsbro

"Det här valet handlar om vilket EU vi vill ha – om vi vill ha ett fördjupat samarbete eller ett försvagat EU", säger Karin Karlsbro.

Foto: Magnus Fröderberg

Varför ställer du upp i EU-valet? Vilka frågor ser du som viktigast att driva i EU-parlamentet?

– Det här valet handlar om vilket EU vi vill ha – om vi vill ha ett fördjupat samarbete eller ett försvagat EU. Liberalerna säger ja till ett fördjupat samarbete och kallar oss Sveriges Europavänligaste parti för att vi vill se ett starkt EU som tillsammans tar sig an de problem vi står inför. Som klimatkrisen, brottsligheten men också konkurrenskraften.

Du kallar Liberalerna för ”Sveriges mest Europavänliga parti” – vad menar du med det?

– Jag brukar även sticka ut och kalla mig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat. Vi erfar nu en ganska skadlig tid i Europa med brexit och andra krafter som ifrågasätter och bedriver en politik som skakar om i EU-samarbetet inifrån. Jag tänker på bland annat Ungern och Polen. För oss är detta då ett viktigt val för att i grunden handlar det om att försvara den inre marknaden, friheten att jobba, plugga, resa och handla, och försvara de saker som vi kanske egentligen börjar ta för självklara. När det kommer till den inre marknaden så är den inte förverkligad – vi kan handla med varor men när det gäller tjänster så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Gällande kompetensförsörjning så finns det fortfarande flera byråkratiska hinder som försvårar den inre marknaden. Vi som tror på frihandel och ett öppet EU inom EU, så att säga, vill också skapa ett EU som också är öppet för den yttre marknaden – något som är särskilt viktigt i en tid som präglas av protektionism, handelskrig och. Årets EU-val är ett val där liberala värderingar står på spel.

Du har själv drivit företag, vad bär du med dig från den upplevelsen?

– Jag har drivit eget företag och jag är väldigt glad för det, det är en stor, rolig och viktig erfarenhet i mitt liv. Något som jag också gärna skulle göra igen i framtiden. När man driver företag så ger det en mycket erfarenhet och många insikter som jag egentligen önskar att alla svenskar hade med sig. Insikter om hur resurser skapas och den direkta återkopplingen mellan insats och att kunna fakturera, kunna avsätta pengar till semester och sin egen trygghet. Särskilt som ensamföretagare är man sårbar, och man blir ödmjuk för att man förstår värdet av goda relationer. Så företagandet för mig handlar verkligen om att bidra till samhället.

– Även fast den grundläggande idén är alltid att gå med vinst, tror jag även att det är bra för samhället med många företagare. Mycket av företagande handlar om relationer och hur vi måste förhålla oss till varandra på ett respektfullt sätt. Vi måste vårda relationer och det tycker jag är en underskattad drivkraft hos näringslivet. Sen har min tid i näringslivet gett mig en insikt om vilket arbete och vilka ålägganden det kräver, att fylla i blanketter, ansöka om tillstånd och liknande, vilket är något jag anser att man måste bära med sig in i varje politiskt beslut man tar. De år som jag drev mitt företag var nog några av de nyttigaste åren i mitt liv. Och roligaste!

Ur ett EU-perspektiv, vilka förändringar ser du som nödvändiga för att det ska bli lättare att starta och driva företag i Sverige?

– I alla EU-bestämmelser och all lagstiftning ska man ha ett företagarperspektiv, för att det är så lätt att man har goda intentioner som bara slår tillbaka. Man måste alltid ha det perspektivet för att underlätta och bära med sig förståelse för företagen. Sen gäller det att man inte övertolkar och överreglerar när det gäller svensk implementering och svenskt genomförande av olika EU-regelverk. Vi tenderar att sätta högre nivåer än vad vi har kommit överens om, något som är dåligt för konkurrenskraften. Men sedan så tänker jag att man inte ska underskatta värdet av den inre marknaden i sig, det finns inget som är så viktigt som att hålla den inre marknaden intakt och försvara den då den är så viktigt för svensk import, svensk välfärd och jobb i Sverige. Det är lätt att glömma bort och det är alldeles för få som står upp för EU:s grundläggande funktion som organisation, vilket gör mig orolig.

Hur viktigt tror du att det är att det sitter personer i parlamentet som har erfarenhet av att driva företag?

– Jag tycker att det är viktigt att ha politiker med egen bakgrund som både företagare och annan näringslivserfarenhet, exempelvis som jag som arbetar som hållbarhetschef i näringslivet. Det är en jätteviktig erfarenhet som inte bara ger förståelse men ger också inblick i hur det kan funka i olika branscher och vilken bredd det finns på problem som företag kan erfara. Men framförallt ger det insikten att företagare inte är en homogen grupp, något som är otroligt viktigt att komma ihåg.  Att det finns stora och etablerade företag och så finns det små företag, nystartade, och man gör ibland misstaget att man drar alla över en kam, när det är superviktigt att istället se dem som människor.

Liberalerna vill se en gemensam koldioxidskatt för EU, ett mycket uppmärksammat förslag, hur motiverar ni den?

– Klimatfrågan är en stor fråga i valet, vi lyfter fram en gemensam koldioxidskatt och kärnkraften som två viktiga framgångsfaktorer för att vi i Sverige både ska kunna ha positiv ekonomisk utveckling och tillväxt, och kraftigt reducera koldioxidutsläppen. Det konceptet är något som är helt fundamentalt att ta med till en EU-nivå. Det är genom en hållbar marknad, med hållbara aktörer som drivkraft, som man skapar ett hållbart samhälle.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Erik är ny praktikant på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Erik Elverö är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Stockholm. "Min förhoppning är att lära mig mer om hur Svenskt Näringsliv bedriver opinionsbildning och påverkansarbete. Jag ser fram emot att få träffa företagare och delta i arbetet att företräda företagarnas intressen i olika sammanhang", säger Erik.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sex år av verkstad, arbetsglädje och möten som gör skillnad

"Kärnan i mitt uppdrag har varit att låta företagens röster komma till tals. Under åren har jag besökt 200 olika företagare runt om i länet som lägger ner sin själ för att driva sina företag. Deras berättelser om svårigheter att rekrytera, snåriga anställningsvillkor, regelkrångel och en rad andra problem har varit drivkraften i mitt engagemang", det skriver Annika Bröms när hon summerar sina år på regionkontoret i Stockholm. Nu går hon vidare i organisationen och kommer ansvara för SME-kommittén och fortsätta lyfta företagens perspektiv.
NYHET Publicerad:

Stockholm öppnar för serviceinriktad myndighetsutövning

POLITIKER PÅ FÖRETAGSBESÖK Svenskt Näringsliv och Visita tog med Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L) till Niklas Ahlbom som driver Restaurang Himlen. En givande dag som gav en god inblick i hur olika regler lägger en tung administrativ börda på företagaren och att kommuner och myndigheter behöver ha en serviceinriktad inställning när tillsyn utövas.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Här ersätts kontroll och granskning av rådgivning och stöd

FÖRETAGSKLIMAT Värmdös kontroll av företagen kantades av svårigheter och resulterade i missnöjda företagare. Då bestämde sig kommunen för att ändra sitt arbetssätt, och resultatet är positivt.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Stockholms konkurrenskraft

AVTAL 2020 Att det blir ett bra utfall av avtalsrörelsen är avgörande för tillväxten i Stockholms län, inte minst för de många företag som verkar på den internationella marknaden. Stockholms export uppgår till cirka 310 miljarder kronor och cirka 40 000 industrijobb i länet är exportberoende. Totalt sett är 250-285 tusen jobb i länet beroende av utrikeshandel, vilket i sin tur motsvarar cirka 60 miljarder i skatteintäkter. Internationell hänsyn i avtalsrörelsen är alltså av stor vikt för alla länets invånare.
NYHET Publicerad:

Idag är UF självklart val på Bromma Gymnasium

UNG FÖRETAGSAMHET På bara tre år har Bromma gymnasium gått från att två ekonomiklasser läste UF till att förra läsåret ha 300 UF-elever. Carl Kronberg förstelärare i entreprenörskap säger: ”Mitt främsta råd är att helt enkelt bara bestämma sig för att nu satsar vi på UF och sedan dra igång.”
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog om företagens betydelse för Södertälje

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel, och trygghet är fyra politiska områden som påverkar företagares möjligheter att fortsätta växa i Södertälje. Det framkom när politiker, tjänsteman och branschorganisationer tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte sex företag i Södertälje kommun. ”Det är i vardagen företagsklimatet avgörs”, säger Tage Gripenstam (C), kommunalråd och ordförande i styrgruppen för utveckling av företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Allt hänger ihop"

GÄSTKRÖNIKA Tolv år i rad har Solna rankats som den kommun som har landets bästa företagsklimat. "Att vara näringslivsvänlig är emellertid inget självändamål. Det är ett verktyg för att utveckla staden. Och inte minst för att skapa möjligheter och resurser att hjälpa dem som behöver extra stöd för att kunna stå på egna ben." Det skriver Pehr Granfalk (M) kommunstyrelsens ordförande Solna.
NYHET Publicerad:

Uppåt för Haninge

FÖRETAGSKLIMAT Ny näringslivsstrategi, e-tjänst för bygglov och tydligt fokus på servicearbetet är byggstenarna i Haninges klättring uppåt i Svenskt Näringslivs ranking.