”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

NYHET Publicerad

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.

Porträtt på Karin Karlsbro

"Det här valet handlar om vilket EU vi vill ha – om vi vill ha ett fördjupat samarbete eller ett försvagat EU", säger Karin Karlsbro.

Foto: Magnus Fröderberg

Varför ställer du upp i EU-valet? Vilka frågor ser du som viktigast att driva i EU-parlamentet?

– Det här valet handlar om vilket EU vi vill ha – om vi vill ha ett fördjupat samarbete eller ett försvagat EU. Liberalerna säger ja till ett fördjupat samarbete och kallar oss Sveriges Europavänligaste parti för att vi vill se ett starkt EU som tillsammans tar sig an de problem vi står inför. Som klimatkrisen, brottsligheten men också konkurrenskraften.

Du kallar Liberalerna för ”Sveriges mest Europavänliga parti” – vad menar du med det?

– Jag brukar även sticka ut och kalla mig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat. Vi erfar nu en ganska skadlig tid i Europa med brexit och andra krafter som ifrågasätter och bedriver en politik som skakar om i EU-samarbetet inifrån. Jag tänker på bland annat Ungern och Polen. För oss är detta då ett viktigt val för att i grunden handlar det om att försvara den inre marknaden, friheten att jobba, plugga, resa och handla, och försvara de saker som vi kanske egentligen börjar ta för självklara. När det kommer till den inre marknaden så är den inte förverkligad – vi kan handla med varor men när det gäller tjänster så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Gällande kompetensförsörjning så finns det fortfarande flera byråkratiska hinder som försvårar den inre marknaden. Vi som tror på frihandel och ett öppet EU inom EU, så att säga, vill också skapa ett EU som också är öppet för den yttre marknaden – något som är särskilt viktigt i en tid som präglas av protektionism, handelskrig och. Årets EU-val är ett val där liberala värderingar står på spel.

Du har själv drivit företag, vad bär du med dig från den upplevelsen?

– Jag har drivit eget företag och jag är väldigt glad för det, det är en stor, rolig och viktig erfarenhet i mitt liv. Något som jag också gärna skulle göra igen i framtiden. När man driver företag så ger det en mycket erfarenhet och många insikter som jag egentligen önskar att alla svenskar hade med sig. Insikter om hur resurser skapas och den direkta återkopplingen mellan insats och att kunna fakturera, kunna avsätta pengar till semester och sin egen trygghet. Särskilt som ensamföretagare är man sårbar, och man blir ödmjuk för att man förstår värdet av goda relationer. Så företagandet för mig handlar verkligen om att bidra till samhället.

– Även fast den grundläggande idén är alltid att gå med vinst, tror jag även att det är bra för samhället med många företagare. Mycket av företagande handlar om relationer och hur vi måste förhålla oss till varandra på ett respektfullt sätt. Vi måste vårda relationer och det tycker jag är en underskattad drivkraft hos näringslivet. Sen har min tid i näringslivet gett mig en insikt om vilket arbete och vilka ålägganden det kräver, att fylla i blanketter, ansöka om tillstånd och liknande, vilket är något jag anser att man måste bära med sig in i varje politiskt beslut man tar. De år som jag drev mitt företag var nog några av de nyttigaste åren i mitt liv. Och roligaste!

Ur ett EU-perspektiv, vilka förändringar ser du som nödvändiga för att det ska bli lättare att starta och driva företag i Sverige?

– I alla EU-bestämmelser och all lagstiftning ska man ha ett företagarperspektiv, för att det är så lätt att man har goda intentioner som bara slår tillbaka. Man måste alltid ha det perspektivet för att underlätta och bära med sig förståelse för företagen. Sen gäller det att man inte övertolkar och överreglerar när det gäller svensk implementering och svenskt genomförande av olika EU-regelverk. Vi tenderar att sätta högre nivåer än vad vi har kommit överens om, något som är dåligt för konkurrenskraften. Men sedan så tänker jag att man inte ska underskatta värdet av den inre marknaden i sig, det finns inget som är så viktigt som att hålla den inre marknaden intakt och försvara den då den är så viktigt för svensk import, svensk välfärd och jobb i Sverige. Det är lätt att glömma bort och det är alldeles för få som står upp för EU:s grundläggande funktion som organisation, vilket gör mig orolig.

Hur viktigt tror du att det är att det sitter personer i parlamentet som har erfarenhet av att driva företag?

– Jag tycker att det är viktigt att ha politiker med egen bakgrund som både företagare och annan näringslivserfarenhet, exempelvis som jag som arbetar som hållbarhetschef i näringslivet. Det är en jätteviktig erfarenhet som inte bara ger förståelse men ger också inblick i hur det kan funka i olika branscher och vilken bredd det finns på problem som företag kan erfara. Men framförallt ger det insikten att företagare inte är en homogen grupp, något som är otroligt viktigt att komma ihåg.  Att det finns stora och etablerade företag och så finns det små företag, nystartade, och man gör ibland misstaget att man drar alla över en kam, när det är superviktigt att istället se dem som människor.

Liberalerna vill se en gemensam koldioxidskatt för EU, ett mycket uppmärksammat förslag, hur motiverar ni den?

– Klimatfrågan är en stor fråga i valet, vi lyfter fram en gemensam koldioxidskatt och kärnkraften som två viktiga framgångsfaktorer för att vi i Sverige både ska kunna ha positiv ekonomisk utveckling och tillväxt, och kraftigt reducera koldioxidutsläppen. Det konceptet är något som är helt fundamentalt att ta med till en EU-nivå. Det är genom en hållbar marknad, med hållbara aktörer som drivkraft, som man skapar ett hållbart samhälle.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Allt hänger ihop"

GÄSTKRÖNIKA Tolv år i rad har Solna rankats som den kommun som har landets bästa företagsklimat. "Att vara näringslivsvänlig är emellertid inget självändamål. Det är ett verktyg för att utveckla staden. Och inte minst för att skapa möjligheter och resurser att hjälpa dem som behöver extra stöd för att kunna stå på egna ben." Det skriver Pehr Granfalk (M) kommunstyrelsens ordförande Solna.
NYHET Publicerad:

Uppåt för Haninge

FÖRETAGSKLIMAT Ny näringslivsstrategi, e-tjänst för bygglov och tydligt fokus på servicearbetet är byggstenarna i Haninges klättring uppåt i Svenskt Näringslivs ranking.
NYHET Publicerad:

Vallentuna fortsätter att sikta uppåt

FÖRETAGSKLIMAT ”Idag är Vallentuna mer inriktade på att lösa problem än att berätta vilka problem som finns”. Så beskriver företagaren Olof Jönsson som driver Stenugnsbageriet den förändring som han märker av. Vallentuna klättrar 58 placeringar, från plats 133 till plats 75, i Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. Bakom lyftet ligger tydliga förbättringar ibland annat tjänstemännens attityder till företagare och kommunens service.
NYHET Publicerad:

Full fart framåt i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT Nynäshamn kommun klättrar 48 placeringar till plats 201. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Därmed gör Nynäshamn sitt bästa resultat sedan 2011. "Jag märker av en tydlig förändring i kommunens inställning till näringslivsarbetet, det är något som varit efterfrågat hos oss lokala företagare under en längre tid", säger Marita Andersson, Vd på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Sveriges bästa företagsklimat finns i Solna

FÖRETAGSKLIMAT För tolfte året i rad toppar Solna stad Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges 290 kommuner. Näst bäst i länet är Sollentuna på plats 5. 17 av länets kommuner klättrar i rankingen medan sex sjunker jämfört med 2018.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Entreprenörsresan startade med UF

ENTREPRNÖRSKAP Mike Mellquist 28, startade sitt första företag på gymnasiet genom Ung Företagsamhet. Då var det ett handelsföretag, Duobottle UF som sålde flaskor med två kamrar. Idag driver Mike eget bolag och har stora visioner för framtiden.
NYHET Publicerad:

Föreläsning lär elever om marknadsekonomi

MARKNADSEKONOMI Funderar du på hur Sverige på 150 år gick från ett fattigt bondesamhälle som tog emot ekonomisk hjälp till ett av världens rikaste länder? Det är en av många frågor som besvaras i Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre" som erbjuds gymnasieelever runt om i landet. "Det är såklart oerhört viktigt att ungdomar får förståelse för hur vi skapar resurser och utvecklas som samhälle, säger Fredrik Carlgren, chef på Ekonomifakta.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.