NYHET15 februari 2021

Lokalt företagsklimat behöver en viktig plats i debatten

Företagen i Stockholms stad och deras anställda bidrar tillsammans med närmare 144 miljarder i skatt varje år. På så vis är företagen med och lägger grunden för vår välfärd. Utöver det skapar de en meningsfull vardag för över en halvmiljon människor som varje dag vaknar med ett arbete att gå till. ”Företagens vilja att växa, investera, och anställa påverkas av lokala beslut som fattas ute i kommunerna”, säger Björn Lindgren, chef för avdelningen politiker och lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv. 

”Fler företag leder till en mer levande plats, bättre kommersiellt utbud och en ökad tillgång till service för medborgarna. Därför kommer vi aldrig sluta prata om vikten av ett gott företagsklimat”, säger Björn Lindgren. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv genomför varje år en undersökning där över 30 000 företagare i Sverige ger sina synpunkter på bland annat kommunernas attityder till företagande, service och bemötande och upphandling i den kommun där de verkar. På så vis ges det lokala företagsklimatet en plats i debatten.

– Oavsett om företaget är en plåtverkstad, ett techbolag, hemtjänstföretag eller café bidrar det med arbetstillfällen. Det är således viktigt att de har en god miljö att verka inom. Kommunen behöver hjälpa näringsidkare på traven i blanketthantering, tillstånd och tillsyn osv. Så att företagen kan ägna sig åt det de är bäst på. Nämligen driva företag, se visioner, slita för att göra dem till verklighet, växa och anställa, säger Björn Lindgren.

Svenskt Näringsliv har 21 regionkontor runt om i Sverige och där är förbättringen av det lokala företagsklimatet en central del av arbetet. Målet är att göra det enklare att driva företag var man än har valt att starta och driva det. Enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet är ett av regionverksamhetens främsta verktyg.

– Med hjälp av enkäten kan vi ringa in områden där kommunerna har en utvecklingspotential och hjälpa dem i sina prioriteringar av insatser mot näringslivet. Jag hoppas att många företag därför tar sig tiden att svara, så vi kan ge en tydlig bild av vad kommunerna behöver stärka sig inom. Att svara på enkäten är det bästa sättet att påverka det lokala företagsklimatet, säger Björn Lindgren.

Ett tydligt sätt att visa vad företagen bidrar med är att berätta vad skatteintäkterna som kommer från företagen genererar. Om alla företagen med minst en anställd i Stockholms stad anställer en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar nästan 50 000 förskoleplatser och dryga 13 000 gymnasielärare.

– Därför är det så viktigt med ett gott företagsklimat. Det är inget trolleri. Bra förutsättningar gör att företagen kan växa i den fart som de önskar, vilket också stärker kommunens attraktivitet. Ett blomstrande näringsliv ger en plats där människor vill leva, bo och verka. Fler företag leder till en mer levande plats, bättre kommersiellt utbud och en ökad tillgång till service för medborgarna. Därför kommer vi aldrig sluta prata om vikten av ett gott företagsklimat, säger Björn Lindgren.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist