Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 juni 2020

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.

Tillsammans med företagen har Sofia Brorsson en målsättning att skapa Sveriges bästa företagsklimat i Värmdö kommun.
Foto: Privat

Värmdö kommun har haft lågt betyg på servicefrågan i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet, 2.49 på en sexgradig skala. De senaste åren har företagsklimatet stått högt upp på agendan för Värmdö kommun. Det förändrade arbetet kring näringslivsfrågorna har fått positivt resultat.

Nyckeln till framgången, enligt Sofia Brorsson, är dialog, information och service. Förändring åstadkommer vi genom att vi lyssnar på företagen, löser utmaningar och levererar service. Till en början bestod arbetet i att kommunen ville skapa trovärdighet bland företagen. Det skedde genom ett mycket fokuserat arbetet med ett stort antal företagsbesök, berättar Sofia.

– Besök hos företag och en nära dialog med kommunens företag, sker löpande, och är avgörande för att få en ökad förståelse för företagens situation och deras utmaningar. Det är viktigt att vi förstår varandra för att kunna erbjuda träffsäker service. I samtal med förtagare var vi dessutom tydliga med att vi behöver deras hjälp för att utveckla ett gott företagsklimat. Vi har tagit hjälp av företagen för att helt enkelt bli bättre. Genom att vara öppna med kommunens brister tillsammans med att lyssna på vad företagen önskade, fick vi en bild av vad kommunen behövde arbeta med, säger Sofia.

Dialog utgör grunden för kommunens näringslivsarbete, och syftar till att bygga relationer och skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. Ömsesidigt förtroende och förståelse är särskilt viktigt i kontakterna mellan företagare och de myndighetsutövande enheterna inom kommunen. Frågor som på olika sätt rör myndighetsutövning är också de som har störst påverkan på företagens möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. För att bygga relationer och förtroende mellan företagen och ”rätt” delar av kommunen involveras därför – efter behov - även medarbetare från andra avdelningar i företagsbesöken.

2018 lanserades DialogLAB som är en arbetsmetod som har utvecklats och implementerats av Värmdö kommun för i första hand kunna omvandla behovsinventeringen hos lokala företagare till konkreta förbättringsåtgärder. Metoden bygger på ett konstruktivt och nära samarbete mellan näringsliv och kommunen, både politiker och tjänstemän. Metoden guidar genom tre tydliga frågeställningar: Varför behövs en förändring? Vad ska förändras? Hur exakt ska det förändras? Företag och tjänstemän arbetar tillsammans fram ett gemensamt önskeläge och de förbättringsåtgärder som krävs för att nå dit.

I arbetet med ett förbättrat företagsklimat är informationen viktig. Det första Sofia gjorde när hon tillträdde tjänsten som näringslivschef var att hon startade ett instagramkonto och facebookkonto för näringslivskontoret. Här la man bl.a. ut korta filmer om de företagsbesök som gjordes

– Vi har fått en otrolig respons från både medborgare och företag som tycker det är spännande att se att vi faktiskt är ute och träffar företag. De uttrycker även att det är roligt att följa vårt arbete och se vad det finns för företag på Värmdö, säger Sofia Brorsson.

I arbetet med att förbättrad information har Värmdö kommun tagit fram en ny hemsida i samarbete med ett antal företag. På hemsidan samlar de all information som är relevant för näringslivet på Värmdö. Sofia berättar även om ett initiativ från näringslivs- och hållbarhetsavdelningen som kallas för Värmdö FÖRETAGsprofil, en minidokumentär om livet som företagare med syftet att synliggöra och inspirera till företagande.

Det har skett en stor förändring i vilket språk kommunen använder sig av. Tidigare användes ord som tillsynsbesök och kontroll, och det var det första företagaren möttes av i kontakt med kommunen. Genom samverkan i DialogLAB arbetades en helt ny platsbesöksprocess fram där kommunen utöver tillsyn även arbetar med stort fokus på stöd och rådgivning.
Det ska alltid finnas tid att prata igenom verksamheten och frågor som företagen tycker är aktuella. Efter besöket får företagaren fylla i en enkät och ge feedback på besöket, vilket ger snabb respons och gör att det går snabbare att genomföra förändringar, berättar Sofia.

Avslutningsvis är Sofia tydlig med att arbetet inte på något sätt är slutfört. Tillsammans med företagen är strävan att skapa Sveriges bästa företagsklimat i Värmdö kommun. Till hösten kommer näringslivskontoret fokusera på upphandling och hur de kan förenkla upphandlingsprocessen för företag som vill vara med.

Skriven avErik Elverö
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist