NYHET22 september 2021

Nackas fokus på företagsklimatsfrågor ger utdelning

Nacka tar sig in på topp 50 i företagsklimatsrankingen igen, då de går från plats 76 i förra årets mätning till plats 43 i år när Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Nacka har haft ett starkt fokus på näringslivsfrågorna och vi kan se i rankingen att det ger utdelning. Anders Börjesson, näringslivsdirektör och Sebastian Nordgren, inköpschef i Nacka svarar på vad de tror är de avgörande faktorerna.

Nacka kommun har under många år fokuserat på att utveckla dialogen och samverkan med det lokala och regionala näringslivet, säger Sebastian Nordgren.

Nacka går framåt på samtliga enkätfrågor i jämförelse med 2020. Dialogen med kommunens beslutfattare har förbättrats avsevärt liksom kommunens service och bemötandet vilket också avspeglar sig i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Men framförallt förbättrar de sig på upphandlingar, där de tar ett förbättringskliv på 125 placeringar. Vad tror du Sebastian Nordgren att dessa förbättringar grundar sig i?

– Nacka kommun har under många år fokuserat på att utveckla dialogen och samverkan med det lokala och regionala näringslivet. Dels genom en satsning på upphandlingsskola, där målet är att öka kunskapen om hur man som företag kan medverka i offentliga affärer. Det andra är att vi arbetar kategoristyrt. Det gör att våra inköpare kan specialisera sig och utveckla sin kompetens inom de område de upphandlar. Vilket även leder till fördjupade dialoger och relationer med näringslivet och leverantörsmarknaden. Utöver det har vi i alla upphandlingar samarbetat med verksamheterna internt, vilket gör oss tydligare i våra upphandlingar och i leverantörsuppföljningarna. Vi vill att Nacka ska uppfattas som en kommun där budskap och kravställning hänger ihop, säger Sebastian Nordgren. 

46 % av de svarande företagen har varit i kontakt med kommunen gällande tillståndsärenden och 42% gällande tillsyn och kontroll. Serviceinriktad myndighetsutövning, med rimliga handläggningstider, förståelse för företagens vardag, gott bemötande och att kommunen är enkla att komma i kontakt med är avgörande faktorer för ett gott företagsklimat. Hur arbetar ni för att förbättra er inom dessa områden Anders Börjesson?

Förenkla Helt Enkelt har varit en viktig del i tt förbättra den företagsrelaterade myndighetsutövningen, berättar Anders Börjesson.

– Nacka kommunen har under flera år arbetat systematiskt med att förbättra den företagsrelaterade myndighetsutövningen. Förenkla Helt Enkelt har varit en viktig del i det. Idag träffas alla ansvariga chefer inom respektive myndighetsområde, inklusive upphandling regelbundet. Vi arbetar ständigt med att identifiera förbättringsområden för att sedan ge oss i kast med riktade åtgärder. Ibland inom enskilda område och ibland övergripande tillsammans. Där efter följer vi upp effekterna av det vi gör. Nyckeln tror jag är tillit och förtroende för varandra. Och vi vill bli ännu bättre. Vi har precis anställt en kundbemötandechef vars uppdrag är att få alla som är i kontakt med företagen inom kommunen att ha en högre grad av business behavior, på alla plan, säger Anders Börjesson.

Skolans kontakt med det lokala näringslivet är en av de faktorer som fortfarande inte når upp till godtagbart. Är det något ni kommer att arbeta med att stärka upp under kommande år Anders Börjesson?

– Ja, absolut. Jag skulle säga att vi har arbetat dedikerat med skolorna och företagen i Nacka sedan 2018, för att skapa ett bättre samarbete mellan dessa båda världar. Min upplevelse är att näringslivet står på tårna och vill engagera sig, inte minst inom PRAO. Idag planerar Studie- och Yrkesvägledare (SYV) och representanter för Företagarna tillsamman en branschmässa, liknande den de har i Varberg. Vilken vi hoppas blir uppskattat. Vi tror att det är bra att branscher, inte minst praktiska yrkesbranscher, kan visa upp sig och skapa intresse bland de ungdomar som står inför gymnasievalet. Utöver det bjuder vi in företag och SYV;are till fokusgruppsmöten där vi öppet diskuterar hur PRAO och företagsbesök i skolor kan genomföras på ett sätt som passar bägge parter, säger Anders Börjesson. 

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist