NYHET26 oktober 2020

När det går bra för företagen går det bra för Stockholms län 

Coronakrisen har på något sätt påverkat alla företag i länet och därmed också vår välfärd. För vissa är läget fortsatt akut. För andra syns bättring. Krisen har också tydliggjort, kanske mer än någonsin, företagens betydelse för vår gemensamma välfärd. Kraften i företagen är avgörande för att vi snabbt ska kunna återstarta länet igen. Många har fått upp ögonen över vad det innebär att ha ett arbete att gå till. Tyvärr har också många fått erfara vad det innebär att förlora sitt arbete. Pandemin har också inneburit en enorm påfrestning för vår gemensamma välfärd. Det har aldrig varit viktigare att möjliggöra för företagare att kunna skapa jobb så att nya skatteintäkter genereras.  

I Stockholms län genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 252,3 miljarder kronor i skatt under förra året. I år kommer den summan vara betydligt mindre.Foto: Mostphoto
Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län, efterlyser serviceinriktad och effektiv myndighetsutövning i länets alla kommuner.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sverige har en av världens mer avancerade välfärdsmodeller. Liksom de andra nordiska länderna har Sverige varit en pionjär i att utveckla offentlig finansiering av skola, vård och omsorg. Låt oss se till att det förblir så. Det gör vi genom en sund företagsutveckling och att nya jobb skapas. Det skapar skatteintäkter till välfärden. Av dessa skäl är det viktigt att politikerna prioriterar ett gott företagsklimat med mindre regelkrångel, effektivare offentliga upphandlingar och god infrastruktur. Det ger företagen möjlighet att växa. 

Företagsklimatet har en direkt påverkan på möjligheterna för en kommun, region och stat att kunna leverera skola, vård, omsorg och rättsväsende till medborgarna. Enbart i Stockholms län genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 252,3 miljarder kronor i skatt under förra året. I år kommer den summan vara betydligt mindre. Det krävs kraftfulla åtgärder för att företagen åter ska kunna växa, utveckla sina verksamheter och anställa fler. Om det ska gå bra för vårt län måste det gå bra för våra företag.  

Kan man som kommun arbeta med serviceinriktad och effektiv myndighetsutövning samt ha rim och reson i kravställningar i upphandlingar kommer man en bra bit på vägen. 

Toppas det med en god dialog och tillit mellan folkvalda politiker, tjänstemän och företagare så kommer man ännu längre. Vi är övertygade om att alla kommuner i Stockholms län kan genomsyras av en sådan anda – bara alla och envar bestämmer sig för att det är viktigt. För alla tjänar på att det går bra för våra företag.  

Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist