NYHET20 december 2021

Nya näringslivschefen i Haninge vill visa på möjligheterna i kommunen

I september tillträdde Julika Lamberth tjänsten som näringslivschef i Haninge kommun. Hon kommer närmast från Invest Stockholm/Stockholm Business Region och rollen som avdelningschef för Näringsliv och utveckling. Nu ser hon fram emot att vara en del av den utvecklings- och tillväxtresa som Haninge kommun är inne på.

”Haninge har en mycket positiv näringslivsutveckling och ett viktigt arbete för mig blir att säkerställa att det finns goda förutsättningar både för våra befintliga företag och för nya etableringar och investeringar”, säger Julika Lamberth.Foto: Premium Visuals

Julika Lamberth har under de senaste 10 åren lagt fokus på investeringsfrämjande och positionering av Stockholmsregionen för internationella talanger. På det lokala planet har hon drivit näringslivs- och utvecklingsfrågor där insatserna handlat om att främja nyföretagande, innovation, och att driva tillväxt. 

Vad tror du är receptet på ett gott lokalt att företagsklimat?

– Jag tror att det rör sig om en god dialog med det lokala näringslivet, förståelse för näringslivets utmaningar. Sen behövs ett proaktivt arbete när det gäller ny verksamhetsmark med möjlighet både för befintligt och nytt näringsliv att växa i kommunen, säger Julika Lamberth. 

En god service och ett gott bemötande i tillstånd och tillsynsärenden är något vi från Svenskt Näringslivs ofta belyser som viktiga faktorer för att företagsklimatet ska gå i rätt riktning. Hur tror du att man når en serviceinriktad myndighetsutövning som kommun? 

– Goda interna rutiner och kompetenta medarbetare med ett tydligt ledarskap är viktiga faktorer för att nå framgång. Vi är väldigt stolta i Haninge för det arbete som har gjorts för att förbättra kommunens NKI som 2020 var det högsta vi haft hittills. Stora förbättringar har gjorts inom flera områden och speciellt vill jag lyfta det arbete som har gjorts inom kommunens bygglovsavdelning. Det finns en stor vilja att arbeta med frågorna och hela tiden förbättra verksamheten. Förmågan att hela tiden arbeta kontinuerligt med verksamhetsutveckling där alla medarbetare är delaktiga tror jag är en av de viktigaste nycklarna, säger Julika Lamberth.

Vilka är dina prioriteringar under det första året?

– Haninge har en mycket positiv näringslivsutveckling och ett viktigt arbete för mig blir att säkerställa att det finns goda förutsättningar både för våra befintliga företag och för nya etableringar och investeringar. Jag vill visa på vilka möjligheter som finns i kommunen. Vi växer hela tiden och Haninge har nu över 95 000 invånare, det här skapar behov, men också affärsmöjligheter. En stor vinning är att det ökade antalet invånare bidrar med kompetensförsörjning till det lokala näringslivet. Nu ska vi sjösätta den nya näringslivsorganisation som är antagen och fortsätta med det utvecklingsdrivna arbete som görs inom kommunen, säger Julika Lamberth.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist