NYHET4 januari 2023

Nytänk ledde till succéartad företagarfrukost på Värmdö

Bygg- och transportbranschen ger lägst betyg på företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det visade Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet under förra året. Kommunerna har särskilt svårt att nå ut till byggföretagen, de brukar ha svårt att delta på de möten kommunen arrangerar. Värmdö kommun valde ett nytt grepp för att hitta en naturlig yta för dialog med branschen.

Värmdö kommun stod som värd för en av frukostarna hos byggvaruhuset Bygg-Ole och fick möta företagen på deras egen arena.Foto: Mostphotos

I oktober arrangerade Värmdö kommun och Bygg-Ole företagarfrukost där 200 byggföretagare deltog. Bygg-Ole i Värmdö kommun arrangerar redan regelbundna frukostar för sina företagskunder, något som kommunen såg som en möjlighet. Genom att stå som värd för en av frukostarna fick kommunen möta företagen på deras egen arena innan arbetsdagen drog i gång. Även Värmdö Tekniska Gymnasium deltog för att stärka samverkan mellan skola och näringsliv.

Ulla Rådling, näringslivschef Värmdö kommun ser att det finns ett stort behov att stärka bryggan mellan skola och näringsliv. Hon vill att eleverna ska upptäcka de möjligheter som finns inom byggbranschen.
Foto: Värmdö kommun

Många viktiga frågor för branschen diskuterades under träffen, så som kompetensförsörjning, praktik och hur dialogen mellan kommun och näringsliv kan stärkas. Det är också frågor som prioriteras högt bland Värmdös företagare enligt Svenskt Näringslivs senaste enkät. Kommunen såg också träffen som en möjlighet att sammanföra branschen med relevanta delar av kommunen. Bygg- och miljö, arbetsmarknad och näringslivsenheten var alla på plats.

– Byggbranschen är en av de största branscherna i kommunen. Vi har upplevt det svårt att få kontakt med denna bransch och även svårt att få byggarna att komma till våra träffar, därför valde vi att ses på deras arena en tidig morgon. Det finns också ett stort behov att stärka bryggan mellan skola och näringsliv för att få elever att se de möjligheter som finns inom branschen, säger Ulla Rådling, näringslivschef Värmdö kommun.

Byggföretagen startar ofta dagen på Bygg-Ole för att införskaffa det material som behövs till dagens arbete, vilket gjorde att många kunde delta på frukosten.

I grannkommunen Nacka tog man efter konceptet, vilket även där blev en framgång med 130 byggföretagare på plats berättar Näringslivsutvecklare Tina Häkkinen.
Foto: Liza Simonsson

– Bygg-Ole ligger även strategiskt bra på Värmdö och öppnar redan klockan sex på morgonen så det blir naturligt med ett första stopp där, säger Ulla Rådling.

Joakim Ågren från Exaktor Bygg AB, deltog på frukosten.

– Vi stannar ofta till vid Bygg-Ole på morgonen för att införskaffa byggmaterial. Därför passade det oss bra att företagarfrukosten ägde rum just där och vid den tidpunkten. Att Värmdö Tekniska Gymnasium deltog var en bra möjlighet för oss att hitta unga människor som är intresserade av branschen. Vi vill gärna hitta lärlingar som tycker att yrket är roligt. Liknande träffar kan även vara ett bra tillfälle för oss byggföretag att föra dialog med kommunen, säger Joakim.

I grannkommunen Nacka tog man efter konceptet, vilket även där blev en framgång med 130 byggföretagare på plats. De hade med olika enheter från kommunen för att kunna möta företagarna, bygga relationer och kunna svara på frågor.

Mathias Forsberg, näringslivsdirektör Nacka kommun berättar att kommunen nu kommer prioritera företagens kompetensförsörjning.
Foto: Liza Simonsson

– Vi hade även bjudit med två olika gymnasieskolor som har bygg- och anläggningsprogram. Därifrån deltog biträdande rektorer, lärare och elever från skolorna som minglade med hantverkarna. Syftet var att skapa en gemensam arena för dem att samverka mellan skola och arbetsliv. Gymnasieskolorna behöver byggföretagen för att få ut sina elever på sin APL (praktik) under gymnasietiden. Det är viktigt med bra arbetsplatser som bidrar och stärker kvaliteten och ökar attraktiviteten i gymnasieutbildningarna, säger Tina Häkkinen, näringslivsutvecklare Nacka kommun.

Nacka kommun kommer satsa mer på kopplingen mellan skola och näringsliv nästa år.

– Den här aktiviteten är en del i en större satsning för Nacka 2023 där vi kommer att prioritera företagens kompetensförsörjning och entreprenörskap i skolan, områden vi ser att företagen efterfrågar en förstärkning inom, säger Mathias Forsberg, näringslivsdirektör Nacka kommun.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist