NYHET1 februari 2022

Rättsväsendet klarar inte att skydda företagen

Svenska Retursystem grundades 1997 och har som affärsidé att effektivisera och miljöanpassa varuflöden för dagligvarubranschen samt restaurang & storkök. Detta sker bland annat genom ett retursystem bestående av återanvändningsbara returlådor och pallar i plast för distribution av livsmedel. Precis som många andra aktörer i branschen har Svenska Retursystem drabbats av den ökade brottsligheten, något som vd Anna Elgh kan vittna om.

Anna Elgh uppmanar landets politiker att agera för ett bättre företagsklimat och en tryggare vardag för företag och dess medarbetare.Foto: Jennifer Glans

– Vi äger 20 miljoner lådor och pallar som cirkulerar i branschen. Vi har många exempel på aktörer som stulit lådor och pallar ur dessa flöden och sålt dem vidare eller bytt in dem i exempelvis livsmedelsbutiker i utbyte mot varor. Vi har också exempel på mindre nogräknade företag i livsmedelsbranschen som återanvänder våra lådor och på så sätt riskerar livsmedelssäkerheten. Vi upplever att problemen med brottslighet mot näringslivet har förvärrats de senaste åren.

Svenska Retursystem äger 20 miljoner lådor och pallar som cirkulerar i dagligvarubranschen samt restaurang & storkök och ser en ökning av stöld av deras produkter.
Foto: Jennifer Glans

Anna Elgh upplever inte att det svenska rättsväsendet i dagsläget har förmåga att stävja den omfattande brottsligheten och att skydda företagen i tillräcklig grad.

– I vissa fall när vi har försökt polisanmäla har polisen nekat att registrera anmälan då man uttrycker en svårighet att göra en brottsrubricering. I annat fall, när vi själva hade hyrt in en säkerhetsfirma som på bar gärning säkrade bevis för olovlig hantering av vår egendom, lyckades vi polisanmäla men ärendet lades ned av åklagaren efter ca 9 månader, trots att det fanns fakturabevis för att försäljning av våra enheter förekommit. Det faktum att oseriösa aktörer kan fortsätta bedriva näringsverksamhet är inte bra för branschen.

Hon uppmanar nu svenska politiker att agera för ett bättre företagsklimat och en tryggare vardag för företag och dess medarbetare.

– Jag tror det är viktigt att man börjar se verkligheten som den är. Arbetet mot ekonomisk brottslighet med tillhörande straff behöver intensifieras eftersom detta också kan vara med och finansiera annan typ av brottslighet. Personer bakom oseriösa företag som skaffar sig otillbörliga konkurrensmedel måste kartläggas och hindras att starta eller köpa upp nya verksamheter. Myndigheter måste ligga steget före och inte steget efter som det är idag.

Brott mot företag
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist