NYHET14 juni 2022

Så drabbar kriget svenska företag

Kriget i Ukraina har fått tydliga konsekvenser för företaget Paragon Nordic. Efter att ha klarat de utmaningar som pandemin förde med sig står nu företaget inför nya, tuffa prövningar.

”Säkerhet är en grund för företaget. Vi behöver frihet och stabilitet för att överhuvudtaget tala om företagande”, säger Lars Blak.
Foto: Lisa Westerlund

Under pandemin påverkades Paragon Nordic likt många andra företag starkt av bland annat logistikutmaningar. vd Lars Blak berättar att företaget äntligen hade börjat se ljuset i tunneln när kriget i Ukraina bröt ut.

–  Vi hade börjat få ordning på logistiken, men nu är läget ännu värre än under pandemin, säger han.

Kriget innebär förseningar, minskade tillgångar och stigande priser. Än så länge har nog bara få prishöjningar nått konsumenten, men det är bara en tidsfråga, enligt Lars Blak.

Han har arbetat i företaget i drygt 20 år och är vd sedan 2010. Paragon Nordic har fabriker i Sverige, Norge och Litauen med totalt 200 anställda där man tillverkar förbrukningsvaror åt en rad olika kunder, allt från kosmetik till kemitekniska produkter. Man arbetar med kunderna i hela ledet från produktutveckling till produktion.

– Det innebär att vi köper väldigt många olika slags förpackningar och kemiska råvaror som vi använder i produktionen. Vi har haft utmaningar både under och efter pandemin med leveransförseningar på grund av logistikproblemen i världen och vissa svårigheter att få igång produktionsapparaten.

Lars Blak berättar att logistiken påverkas starkt eftersom många transporter i Europa före kriget genomfördes av lastbilschaufförer från Ukraina. Redan långa leveranstider från Kina påverkas därmed ytterligare av kriget. Både förpackningar och kemikalier kommer i hög utsträckning från Kina.

– Logistikkedjorna fungerar helt enkelt sämre, inte minst i Europa. Vi har även sett början till prishöjningar på varor på grund av det höga oljepriset, och det kommer mer. Vi får notiser om prishöjningar från leverantörer flera gånger i veckan och de kommer med väldigt kort varsel. Det beror både på att det är dyrare att frakta dem och på det faktum att många förpackningar och kemikalier görs av olja.

Paragon Nordic påverkas alltså direkt av ökade priser på förbrukningsvaror, transporter och energi. Dessutom används gasol direkt i många av företagets produkter, och där får de ökade priserna väldigt stor betydelse; mycket större än de ökade kostnaderna för uppvärmning eller annan energi för produktionen.

Långsiktiga konsekvenser

Företaget har än så länge klarat utmaningarna relativt bra. Tack vare lång erfarenhet och goda samarbeten internt och med kunder har man kunnat leverera många produkter även under denna påfrestande period.

– Vi gör allt vi kan för att lindra konsekvenserna. Vi för en tät dialog med våra leverantörer och försöker planera framåt med våra kunder så gott det går. Vi har väldigt lång framförhållning men samtidigt är det så oförutsägbart med priserna i det läge vi befinner oss.

Han fortsätter:

– Det blir otroligt svårt att sätta ett pris på en order ett halvår fram i tiden. Samtidigt sitter vi i samma båt som våra kunder och har ett gemensamt intresse av att få det hela att fungera. I ett långsiktigt perspektiv blir det helt enkelt svårare att planera vår verksamhet.

Lars Blak understryker vikten av att förenkla transporter och att lösningarna måste hittas gemensamt på en global nivå. Sverige måste gå i takt med resten av världen.

– Då får vi störst effekt och får inte heller någon konkurrensvridning. All industri hänger ju samman med varandra globalt på ett eller annat sätt. Därför fungerar det inte med lokala lösningar.

Sist men inte minst understryker han hur viktig den globala säkerheten är.

­– Säkerhet är en grund för företaget. Vi behöver frihet och stabilitet för att överhuvudtaget tala om företagande.

Skriven avKarin Carlesten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist