NYHET26 maj 2023

Så utvecklar Upplands-Bro servicen till företagen

Företagen i Upplands-Bro ger sin kommun bäst betyg i länet på service och bemötande i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. ”Varje invånare och företagare som kontaktar kommunen ska få ett gott bemötande och god service”, så lyder en av huvudpunkterna i kommunens budget. Det kan låta enkelt och något de flesta kommuner säger att de arbetar med. Men hur arbetar man systematiskt med frågan och i slutändan når resultat?

I år får Upplands-Bro högst betyg i länet på frågan om service och bemötande samtidigt som man ökar betyget i nästan samtliga frågor. Kim Malm Törnqvist., Fredrik Kjos och Katarina Barter glädjs åt insatser som gett resultat.

Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, flera av de delfrågor företagen svarar på rör kommunens myndighetsutövning. Kontakten mellan företag och kommun sker främst i ärenden som rör tillstånd och tillsyn. Upplands-Bro utmärker sig genom att förbättring av det lokala företagsklimatet angavs som den vanligaste kontakten, det visar att kommunen har satsat hårt på att öka dialogen med företagen. I år får kommunen högst betyg i länet på frågan om service och bemötande samtidigt som man ökar betyget i nästan samtliga frågor. Även i SBAs (Stockholm Business alliance) NKI- undersökning ger företagen kommunen bäst betyg i länet. Katarina Barter, näringslivschef berättar om arbetet som ligger bakom.

– En näringslivsenhet kan leda näringslivsarbetet men vi kan inte driva det. Vi förstod tidigt att ett nära samarbete med samhällsbyggnad var vägen framåt. Det är i kontakten mellan tjänstemän och företag, i ärenden som påverkar företagens möjligheter att investera och växa som bilden av företagsklimatet sätts. Vi på näringslivsenheten tillsammans med samhällsbyggnad ville sätta en gemensam struktur för arbetet och skapa en förståelse för varandras uppdrag, säger Katarina Barter.

Satsningen på service är ett övergripande mål i kommunen och arbetet med att förbättra den kopplat till näringslivet påbörjades för ett par år sen. Det startade med Förenkla helt enkelt och med utbildning under föregående år inom ramen för Näringslivsnätverket. Fokus har alltid legat på förståelse för företagarens resa i kommunen. Årets arbete började med att näringslivsenheten bjöd in samhällsbyggnadskontorets chefer och handläggare till uppstartsmöte om hur servicen kan förbättras och dialogen stärkas med företagen. Svenskt Näringsliv var på plats för att dela sin bild av serviceinriktad myndighetsutövning. Workshopen fokuserade på att det ska vara lätt att göra rätt och att kommunen ska kommunicera på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Målet är att det ska vara smidigt att starta, driva och etablera företag i Upplands-Bro.

För att öka förståelsen mellan företagen och handläggarna har 50 företagsbesök genomförts under två månaders tid, där varje handläggare fått besöka två företag. Handläggarna hade med sig ett frågebatteri till företagarna för att få en bild av hur de upplever kontakterna med kommunen och vad de har för behov av stöd. Kim Malm Törnqvist, operativ chef på Pan Trading var ett av företagen som fick besök.

– Vi har främst kontakt med kommunen i ärenden som rör bygglov eller felanmälan om något i området inte fungerar. För oss var det otroligt positivt att få ”ett ansikte” på kommunen och de som arbetar där. Vi uppskattade att man tog sig tid att besöka oss på hemmaplan för att diskutera vad vi behöver, vilka utmaningar vi ställs inför och vilka utvecklingsområden som finns. Bygga broar helt enkelt, säger Kim Malm Törnqvist.

Efter företagsbesöken har arbetet följts upp genom en enkät till de medverkande företagen och initiativet har fått full poäng.

– Vi ville inte nöja oss med att göra besök för besökens skull, för oss var det viktigt att få en ökad förståelse för vad som är relevant för de olika företagen. Då kunde vi direkt dela information på plats för att hjälpa dem vidare. Till exempel kunde vi knyta några av företagen till det trafiknätverk vi har i Brunna och andra till kompetensmässan. Vi har också sammanställt den mall vi hade med oss på besöken vilket har mynnat ut i en punktlista som de olika kontoren tagit med sig, säger Katarina Barter.

För några veckor sedan var service och bemötande på agendan igen då näringsliv, kommunikation och Kontaktcenter bjöd in till utbildning med över 100 medarbetare från samhällsbyggnadskontoret på plats. Det finns nu ett näringslivsnätverk etablerat som kommer fortsätta att utveckla servicen till företagen. Kommunen har som ambition att skapa en hållbar småstad med goda möjligheter att leva och bo, satsningen på näringslivet är en del i det.

– De lokala företagarna i Upplands-Bro gör mycket för kommunen och dess invånare. Det har länge varit en prioritering för kommunen att erbjuda bra service och ha en god och kontinuerlig kontakt med dem. Det är viktigt att visa att företagare som bedriver verksamhet i kommunen är en värderad del av Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist