NYHET20 december 2022

Så vill Sigtuna kommun uppfattas av företagarna

150 kommunala chefer besökte nyligen tretton företag i Sigtunatrakten. ”Ambitionen är att locka hit fler företag. Då behöver vi alla samarbeta och hjälpas åt”, konstaterade kommundirektör Birgitta Pettersson.

Näringslivschef Annika Bröms, kommundirektör Birgitta Pettersson, och Marie Svensson, företagare och ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté.Foto: Anna Hedensjö Johansson

Sigtuna kommun arrangerade nyligen ett ledarforum på Skandinavien XPO i Arlandastad. Kommunens samtliga 150 chefer var inbjudna, där temat för dagen var näringslivet. Bland annat gjordes studiebesök hos tretton olika lokala företag.

Kommundirektör Birgitta Pettersson förklarade initiativet med dagen.

– För oss är det viktigt att ha ett starkt befintligt näringsliv. Vi behöver stärka relationerna och samverkan med näringslivet och där spelar våra olika verksamhetschefer stor roll, direkt eller indirekt. Sedan ledarforum har jag faktiskt fått uppskattande kommentarer dagligen från chefer. Många av dem berättar att de tidigare inte förstått att de i sin roll haft något med vårt lokala näringsliv att göra, men att det blev väldigt tydligt hur allt hänger ihop efter studiebesöken.

För att inspireras av hur det kan gå till i andra kommuner hade man bjudit in Marie Svensson, vd på Tjeders Industri, som driver företag i Flen och Eskilstuna där man jobbar aktivt med bland annat ett lokalt näringslivsråd. Marie belyste vikten av dialog och samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen.

Hela kommunen behöver förstå näringslivet.

– Finns det i grunden en inställning hos alla som jobbar på kommunen att vilja hjälpa företagen att göra rätt, oavsett vilken roll man har, så finns det riktigt goda möjligheter att tillsammans skapa ett bra företagsklimat. Det är inte bara näringslivsenheten på kommunen som är ansvariga för företagsklimatet, det är hela kommunen med alla anställda som behöver förstå näringslivet. Likväl behöver näringslivet förstå kommunens riktlinjer och ramar och vägen dit är genom dialog, förståelse och handlingskraft, sa hon.

Näringslivschef Annika Bröms har fått positiv återkoppling från de tretton medverkande företagarna som tog emot ledarna från kommunen i sina verksamheter.

– Responsen efter besöken har varit mycket positiv. Företagarna uttrycker att de är glada att kommunen är intresserad och att de uppskattar att bli lyssnade på, säger hon.

Bilden är tydlig från kommundirektören om hur man vill att Sigtuna kommun ska uppfattas.

– Vi vill vara en attraktiv kommun att etablera sig i och vår ambition är att locka fler företag hit. Då behöver vi alla samarbeta och hjälpas åt i kommunen, alla har en viktig roll att fylla. Vi ser även gärna att ett mer differentierat näringsliv utvecklas så att fler invånare har möjlighet att hitta ett arbete som passar just dem, säger Birgitta Pettersson, kommundirektör.

Undersökningen Lokalt företagsklimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist