LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 augusti 2018

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.

Anders Grahn
"Den lilla enheten är viktig och att förskolecheferna både har stort ansvar och stor frihet ger en stark drivkraft", säger Tivoliförskolors Anders Grahn.

Trenden är att landets förskolor blir allt större för att överleva. Men för att ge fler små förskolor en chans att fortsätta med sin verksamhet startade förskoleläraren Anders Grahn för åtta år sedan Tivoliförskolor.

– Jag brinner för att små och medelstora förskolor ska få leva kvar. Det är mitt kall. Vi såg att den enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply, säger Anders Grahn, verksamhetschef på Tivoliförskolor.

Verksamheten började med två förskolor och har efterhand expanderat genom uppköp. Idag har Tivoliförskolor 17 enheter i Storstockholm med totalt 140 anställda och 750 barn.

Idén är att varje skola ska agera lokalt och ta till vara de lokala behoven. De drivs som självständiga enheter efter den pedagogik de vill, med stöd av paraplyorganisationen. Det gör att det inom Tivoli finns allt från montessoriskolor, Reggio Emilia-skolor och traditionella svenska förskolor, till internationella skolor.

– Vi ville göra det på ett sätt så att de får vara sig själva. Tivoli är egentligen bara en paraplyorganisation som samlar stödprocesser och verktyg för den lilla skolan. Vårt koncept stärker de små.

Det handlar bland annat om modeller för systematiskt kvalitetsarbete, gdpr, juridiska frågor och hr-processer som kan vara besvärligt för en liten verksamhet. Dessutom är självständigheten en sporre.

– Den lilla enheten är viktig och att förskolecheferna både har stort ansvar och stor frihet ger en stark drivkraft.

Samtidigt står de inte ensamma med ansvaret, påpekar han. En styrgrupp finns till förfogande för förskolecheferna och via Tivolis nätverk har de alltid någon med specialkompetens att vända sig till. Det sker mycket samarbete framför allt på chefsnivå, konstaterar han.

– Vi försöker att jobba enkelt och okomplicerat. Det viktiga är att säkerställa kvaliteten och att förskolorna jobbar efter de lagar och regler som gäller.

Modellen att samla många små förskolor under ett paraply ger inga större synergieffekter ekonomiskt men det ger stabilitet, konstaterar han.

– De får tillgång till bättre rådgivare och helt andra möjligheter att agera än som liten aktör. Vi har resurser och organisation för att stödja dem som behöver och ser expansion som en försäkring för överlevnad.

Han betonar vikten av mångfald och att kunna välja mellan olika alternativ.

– För mig är föräldrarnas valfrihet en viktig samhällsfråga – det ska finnas privata, kommunala och kooperativ, både stora och små.

Men genom åren har Anders Grahn sett hur besvärligt det är för den som driver en liten förskola att leva upp till de krav som hela tiden kommer från myndigheter och andra.

– Systemen som lyfts fram gynnar inte de små aktörerna. De får svårt att upprätthålla alla nya krav. Att som ägare både vara förskolelärare, förskolechef och huvudman är en svårhanterlig ekvation.

Det som oroar Anders Grahn är vilken väg de politiska besluten ska ta.

– De diskussioner som går nu, med ägarprövning, vinstbegränsningar och offentlighetsprincipen, skapar stor osäkerhet.

Liksom övriga branschen brottas Tivoli med att det saknas tillräckligt med utbildade förskolelärare och barnskötare. Det är för få som utbildar sig och samtidigt fortsätter kraven att öka. Trycket blir högre på de som har rätt kompetens och stressen ökar.

– Stressen är branschens största utmaning just nu. De som har kompetensen får ta ett stort ansvar och de som inte har den känner sig otillräckliga när de inte har verktygen. Det är väldigt allvarligt.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist