Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

NYHET Publicerad

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.

Anders Grahn

"Den lilla enheten är viktig och att förskolecheferna både har stort ansvar och stor frihet ger en stark drivkraft", säger Tivoliförskolors Anders Grahn.

Trenden är att landets förskolor blir allt större för att överleva. Men för att ge fler små förskolor en chans att fortsätta med sin verksamhet startade förskoleläraren Anders Grahn för åtta år sedan Tivoliförskolor.

– Jag brinner för att små och medelstora förskolor ska få leva kvar. Det är mitt kall. Vi såg att den enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply, säger Anders Grahn, verksamhetschef på Tivoliförskolor.

Verksamheten började med två förskolor och har efterhand expanderat genom uppköp. Idag har Tivoliförskolor 17 enheter i Storstockholm med totalt 140 anställda och 750 barn.

Idén är att varje skola ska agera lokalt och ta till vara de lokala behoven. De drivs som självständiga enheter efter den pedagogik de vill, med stöd av paraplyorganisationen. Det gör att det inom Tivoli finns allt från montessoriskolor, Reggio Emilia-skolor och traditionella svenska förskolor, till internationella skolor.

– Vi ville göra det på ett sätt så att de får vara sig själva. Tivoli är egentligen bara en paraplyorganisation som samlar stödprocesser och verktyg för den lilla skolan. Vårt koncept stärker de små.

Det handlar bland annat om modeller för systematiskt kvalitetsarbete, gdpr, juridiska frågor och hr-processer som kan vara besvärligt för en liten verksamhet. Dessutom är självständigheten en sporre.

– Den lilla enheten är viktig och att förskolecheferna både har stort ansvar och stor frihet ger en stark drivkraft.

Samtidigt står de inte ensamma med ansvaret, påpekar han. En styrgrupp finns till förfogande för förskolecheferna och via Tivolis nätverk har de alltid någon med specialkompetens att vända sig till. Det sker mycket samarbete framför allt på chefsnivå, konstaterar han.

– Vi försöker att jobba enkelt och okomplicerat.  Det viktiga är att säkerställa kvaliteten och att förskolorna jobbar efter de lagar och regler som gäller.

Modellen att samla många små förskolor under ett paraply ger inga större synergieffekter ekonomiskt men det ger stabilitet, konstaterar han.

– De får tillgång till bättre rådgivare och helt andra möjligheter att agera än som liten aktör. Vi har resurser och organisation för att stödja dem som behöver och ser expansion som en försäkring för överlevnad.

Han betonar vikten av mångfald och att kunna välja mellan olika alternativ.

– För mig är föräldrarnas valfrihet en viktig samhällsfråga – det ska finnas privata, kommunala och kooperativ, både stora och små.

Men genom åren har Anders Grahn sett hur besvärligt det är för den som driver en liten förskola att leva upp till de krav som hela tiden kommer från myndigheter och andra.

– Systemen som lyfts fram gynnar inte de små aktörerna. De får svårt att upprätthålla alla nya krav. Att som ägare både vara förskolelärare, förskolechef och huvudman är en svårhanterlig ekvation.

Det som oroar Anders Grahn är vilken väg de politiska besluten ska ta.

– De diskussioner som går nu, med ägarprövning, vinstbegränsningar och offentlighetsprincipen, skapar stor osäkerhet.

Liksom övriga branschen brottas Tivoli med att det saknas tillräckligt med utbildade förskolelärare och barnskötare. Det är för få som utbildar sig och samtidigt fortsätter kraven att öka. Trycket blir högre på de som har rätt kompetens och stressen ökar.

– Stressen är branschens största utmaning just nu. De som har kompetensen får ta ett stort ansvar och de som inte har den känner sig otillräckliga när de inte har verktygen. Det är väldigt allvarligt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.