”Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Inför rankingsläppet av det lokala företagsklimatet den 26 september har vi frågat gruppledarna från samtliga partier i Stockholms stad hur de vill förbättra stadens företagsklimat. På tur att svara är Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.

Anna König Jerlmyr

"Landets bästa innovations- och företagsklimat och en ledande arena för nyföretagande i Europa." är moderaternas målbild för Stockholm 2025 menar Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.

Varför är det viktigt att ha ett bra företagsklimat i Stockholms stad?

-Ett gott företagsklimat är grundläggande för en kommun och ett land. Många småföretagare tar aldrig ut semester eller sjukdagar och använder eventuella överskott till reinvesteringar. Då måste tryggheten finnas där att de vågar anställa och expandera. Utan den viljan kommer få nya jobb till. Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat, vi har definitivt förutsättningarna.

Vi moderater arbetar för fler bostäder, kortare handläggningstider, vassare nyföretagarstöd, bättre upphandlingar och en fungerande och utbyggd infrastruktur så att både människor och gods kan ta sig fram i regionen. Ett gott företagsklimat ska finnas i varje medarbetares medvetande i Stockholms stad. Så att vi välkomnar de företag som vill starta, etablera sig här eller växa.

Bland företagen som svarar på Svenskt Näringslivs enkät om hur de upplever det lokala företagsklimatet i Stockholms stad är det två branscher som utmärker sig och vars betyg inte når upp till godtagbart.  Vad staden göra för att underlätta för företag inom Industri och Skola/utbildning?

-Politiken måste signalera tydligt att i Stockholm garanteras att fristående aktörer finns kvar. Idag finns det en osäkerhet med de rödgröna om fristående skolor och förskolor kommer finnas kvar. Då skapas en osäkerhet inför expansion och nyanställningar om framtiden är oviss. Det försämrar helt klart investeringsviljan. Dessutom får vi signaler om hur tillstånden drar ut på tiden och att många skolor inte är nöjda med bemötande från staden. Vi ska alltid ge bästa tänkbara service till våra skolor oavsett huvudman.

När det rör industriföretagen måste vi säkra upp att det finns industriområden kvar i regionen och staden och att allt inte byggs bort. Vi har stora möjligheter att förtäta inte minst i miljonprogrammen som behöver byggas om för att bli säkrare. Då frigör vi också ytor för industriparker. Dessutom måste vi jobba för att få bort flaskhalsarna i trafiken och säkerställa att godset kan ta sig i och ut ut kommunen utan att fastna. Östlig förbindelse är en fråga vi Moderater tydligt driver men också ökade transporter med elcyklar i staden. Sist men inte minst behöver vi säkra upp kompetensen i regionen. Industrin blir allt mer högteknologisk och då behövs ingenjörer. Här behöver vi på längre sikt förbättra skolresultaten och få fler kvinnor att söka sig till ingenjörsyrkena. Dessutom vill vi inrätta regionens första Teknikcollege.

När företagen får lista områden som de vill att staden prioriterar kommer lägre skatter och avgifter och fler bostäder högst upp. Vad vill ditt parti göra för att tillgodose de önskemålen?

-Moderaterna sänkte skatten under förra mandatperioden och tillförde miljarder till välfärden. Därför att sänkt skatt på inkomst leder till fler arbetade timmar som genererar medel till välfärden. Vi vill att det ska löna sig att gå från bidrag till jobb och att kommunalskatten ska vara låg. Vi driver också på för att värnskatten ska slopas och att färre ska betala statlig inkomstskatt eftersom det måste löna sig bättre att investera i en högre utbildning. 

Fler bostäder är helt centralt och de bostäder som byggs den här mandatperioden är ett resultat av beslut fattade under Alliansens tid. För det tar alldeles för lång tid från beslut till färdig bostad. Vi moderater vill se färre byggregler och ökad rörlighet och då måste vi slopa flyttskatter och se över både reavinstskatt och hyresreglering. Dessutom måste det bli enklare att snabbt bygga om fastigheter till företagshotell.

Vilka förslag har ditt parti för att förbättra förutsättningarna för företagande i Stockholm stad?  

-Nya Moderaterna i Stockholm är på väg att slå fast en målbild för Stockholm 2025: Landets bästa innovations- och företagsklimat och en ledande arena för nyföretagande i Europa.

Vid sidan av det självklara, innovationsupphandlingar, korta handläggningstider, fler bostäder och fungerande kommunikationer vill Moderaterna också;

  • Införa mål för innovationsklimatet i Stockholm. På samma sätt som Sverige har budget- och inflationsmål bör Stockholm  ha mål för innovationsskapandet.
  • Inrätta ett mayors advisory board. Om jag får förtroendet att bli Finansborgarråd i Stockholm vill jag knyta till mig de företag och arbeta tillsammans för att utveckla företagsklimatet och attrahera både företag, kompetens och investeringar till regionen. Ledamöterna ska vara rådgivande i näringslivsfrågor och bidra till att kraftigt förbättra klimatet för små och större företag.
  • Lansera en exportstrategi för Stockholm. Endast 3% av alla Stockholmsbolag exporterar, och bland de små företagen dominerar export till våra grannländer. Det finns stor potential att öka exporten till världens tillväxtländer.
  • Fler nyföretagarrådgivningar i ytterstaden så att företagande också är en väg ut från utanförskap. Ung Företagsamhet ska finnas i alla skolor och fler unga ska få möjlighet att starta företag som alt till kommunala sommarjobb. Vi vill också arbeta för gemensamma ingångar, både fysiska och digitala, för myndigheter och kommuner att möta företag, sk one-stop shop.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Entreprenörsresan startade med UF

ENTREPRNÖRSKAP Mike Mellquist 28, startade sitt första företag på gymnasiet genom Ung Företagsamhet. Då var det ett handelsföretag, Duobottle UF som sålde flaskor med två kamrar. Idag driver Mike eget bolag och har stora visioner för framtiden.
NYHET Publicerad:

Föreläsning lär elever om marknadsekonomi

MARKNADSEKONOMI Funderar du på hur Sverige på 150 år gick från ett fattigt bondesamhälle som tog emot ekonomisk hjälp till ett av världens rikaste länder? Det är en av många frågor som besvaras i Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre" som erbjuds gymnasieelever runt om i landet. "Det är såklart oerhört viktigt att ungdomar får förståelse för hur vi skapar resurser och utvecklas som samhälle, säger Fredrik Carlgren, chef på Ekonomifakta.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.