”Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Inför rankingsläppet av det lokala företagsklimatet den 26 september har vi frågat gruppledarna från samtliga partier i Stockholms stad hur de vill förbättra stadens företagsklimat. På tur att svara är Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.

Anna König Jerlmyr

"Landets bästa innovations- och företagsklimat och en ledande arena för nyföretagande i Europa." är moderaternas målbild för Stockholm 2025 menar Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.

Varför är det viktigt att ha ett bra företagsklimat i Stockholms stad?

-Ett gott företagsklimat är grundläggande för en kommun och ett land. Många småföretagare tar aldrig ut semester eller sjukdagar och använder eventuella överskott till reinvesteringar. Då måste tryggheten finnas där att de vågar anställa och expandera. Utan den viljan kommer få nya jobb till. Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat, vi har definitivt förutsättningarna.

Vi moderater arbetar för fler bostäder, kortare handläggningstider, vassare nyföretagarstöd, bättre upphandlingar och en fungerande och utbyggd infrastruktur så att både människor och gods kan ta sig fram i regionen. Ett gott företagsklimat ska finnas i varje medarbetares medvetande i Stockholms stad. Så att vi välkomnar de företag som vill starta, etablera sig här eller växa.

Bland företagen som svarar på Svenskt Näringslivs enkät om hur de upplever det lokala företagsklimatet i Stockholms stad är det två branscher som utmärker sig och vars betyg inte når upp till godtagbart.  Vad staden göra för att underlätta för företag inom Industri och Skola/utbildning?

-Politiken måste signalera tydligt att i Stockholm garanteras att fristående aktörer finns kvar. Idag finns det en osäkerhet med de rödgröna om fristående skolor och förskolor kommer finnas kvar. Då skapas en osäkerhet inför expansion och nyanställningar om framtiden är oviss. Det försämrar helt klart investeringsviljan. Dessutom får vi signaler om hur tillstånden drar ut på tiden och att många skolor inte är nöjda med bemötande från staden. Vi ska alltid ge bästa tänkbara service till våra skolor oavsett huvudman.

När det rör industriföretagen måste vi säkra upp att det finns industriområden kvar i regionen och staden och att allt inte byggs bort. Vi har stora möjligheter att förtäta inte minst i miljonprogrammen som behöver byggas om för att bli säkrare. Då frigör vi också ytor för industriparker. Dessutom måste vi jobba för att få bort flaskhalsarna i trafiken och säkerställa att godset kan ta sig i och ut ut kommunen utan att fastna. Östlig förbindelse är en fråga vi Moderater tydligt driver men också ökade transporter med elcyklar i staden. Sist men inte minst behöver vi säkra upp kompetensen i regionen. Industrin blir allt mer högteknologisk och då behövs ingenjörer. Här behöver vi på längre sikt förbättra skolresultaten och få fler kvinnor att söka sig till ingenjörsyrkena. Dessutom vill vi inrätta regionens första Teknikcollege.

När företagen får lista områden som de vill att staden prioriterar kommer lägre skatter och avgifter och fler bostäder högst upp. Vad vill ditt parti göra för att tillgodose de önskemålen?

-Moderaterna sänkte skatten under förra mandatperioden och tillförde miljarder till välfärden. Därför att sänkt skatt på inkomst leder till fler arbetade timmar som genererar medel till välfärden. Vi vill att det ska löna sig att gå från bidrag till jobb och att kommunalskatten ska vara låg. Vi driver också på för att värnskatten ska slopas och att färre ska betala statlig inkomstskatt eftersom det måste löna sig bättre att investera i en högre utbildning. 

Fler bostäder är helt centralt och de bostäder som byggs den här mandatperioden är ett resultat av beslut fattade under Alliansens tid. För det tar alldeles för lång tid från beslut till färdig bostad. Vi moderater vill se färre byggregler och ökad rörlighet och då måste vi slopa flyttskatter och se över både reavinstskatt och hyresreglering. Dessutom måste det bli enklare att snabbt bygga om fastigheter till företagshotell.

Vilka förslag har ditt parti för att förbättra förutsättningarna för företagande i Stockholm stad?  

-Nya Moderaterna i Stockholm är på väg att slå fast en målbild för Stockholm 2025: Landets bästa innovations- och företagsklimat och en ledande arena för nyföretagande i Europa.

Vid sidan av det självklara, innovationsupphandlingar, korta handläggningstider, fler bostäder och fungerande kommunikationer vill Moderaterna också;

  • Införa mål för innovationsklimatet i Stockholm. På samma sätt som Sverige har budget- och inflationsmål bör Stockholm  ha mål för innovationsskapandet.
  • Inrätta ett mayors advisory board. Om jag får förtroendet att bli Finansborgarråd i Stockholm vill jag knyta till mig de företag och arbeta tillsammans för att utveckla företagsklimatet och attrahera både företag, kompetens och investeringar till regionen. Ledamöterna ska vara rådgivande i näringslivsfrågor och bidra till att kraftigt förbättra klimatet för små och större företag.
  • Lansera en exportstrategi för Stockholm. Endast 3% av alla Stockholmsbolag exporterar, och bland de små företagen dominerar export till våra grannländer. Det finns stor potential att öka exporten till världens tillväxtländer.
  • Fler nyföretagarrådgivningar i ytterstaden så att företagande också är en väg ut från utanförskap. Ung Företagsamhet ska finnas i alla skolor och fler unga ska få möjlighet att starta företag som alt till kommunala sommarjobb. Vi vill också arbeta för gemensamma ingångar, både fysiska och digitala, för myndigheter och kommuner att möta företag, sk one-stop shop.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

BudAB ser ljuset i tunneln när flygtrafiken sakta återupptas

CORONAKRISEN I början av mars besökte Svenskt Näringsliv bud- och transportföretaget BudAB AB för att diskutera coronakrisens effekt på företaget. Då var företaget hårt ansatt och runt hörnet väntade en ekonomisk kris. Idag är situationen för företaget fortfarande ansträngd men ledningen ser ändå positivt på framtiden. 
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Stockholms ekonomi

DEBATT "Bara i Stockholms län har 171 236 personer korttidspermitterats och hela 46 347 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Stockholm kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Olle Karstorp i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.