”Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Inför rankingsläppet av det lokala företagsklimatet den 26 september har vi frågat gruppledarna från samtliga partier i Stockholms stad hur de vill förbättra stadens företagsklimat. På tur att svara är Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.

Anna König Jerlmyr

"Landets bästa innovations- och företagsklimat och en ledande arena för nyföretagande i Europa." är moderaternas målbild för Stockholm 2025 menar Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.

Varför är det viktigt att ha ett bra företagsklimat i Stockholms stad?

-Ett gott företagsklimat är grundläggande för en kommun och ett land. Många småföretagare tar aldrig ut semester eller sjukdagar och använder eventuella överskott till reinvesteringar. Då måste tryggheten finnas där att de vågar anställa och expandera. Utan den viljan kommer få nya jobb till. Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat, vi har definitivt förutsättningarna.

Vi moderater arbetar för fler bostäder, kortare handläggningstider, vassare nyföretagarstöd, bättre upphandlingar och en fungerande och utbyggd infrastruktur så att både människor och gods kan ta sig fram i regionen. Ett gott företagsklimat ska finnas i varje medarbetares medvetande i Stockholms stad. Så att vi välkomnar de företag som vill starta, etablera sig här eller växa.

Bland företagen som svarar på Svenskt Näringslivs enkät om hur de upplever det lokala företagsklimatet i Stockholms stad är det två branscher som utmärker sig och vars betyg inte når upp till godtagbart.  Vad staden göra för att underlätta för företag inom Industri och Skola/utbildning?

-Politiken måste signalera tydligt att i Stockholm garanteras att fristående aktörer finns kvar. Idag finns det en osäkerhet med de rödgröna om fristående skolor och förskolor kommer finnas kvar. Då skapas en osäkerhet inför expansion och nyanställningar om framtiden är oviss. Det försämrar helt klart investeringsviljan. Dessutom får vi signaler om hur tillstånden drar ut på tiden och att många skolor inte är nöjda med bemötande från staden. Vi ska alltid ge bästa tänkbara service till våra skolor oavsett huvudman.

När det rör industriföretagen måste vi säkra upp att det finns industriområden kvar i regionen och staden och att allt inte byggs bort. Vi har stora möjligheter att förtäta inte minst i miljonprogrammen som behöver byggas om för att bli säkrare. Då frigör vi också ytor för industriparker. Dessutom måste vi jobba för att få bort flaskhalsarna i trafiken och säkerställa att godset kan ta sig i och ut ut kommunen utan att fastna. Östlig förbindelse är en fråga vi Moderater tydligt driver men också ökade transporter med elcyklar i staden. Sist men inte minst behöver vi säkra upp kompetensen i regionen. Industrin blir allt mer högteknologisk och då behövs ingenjörer. Här behöver vi på längre sikt förbättra skolresultaten och få fler kvinnor att söka sig till ingenjörsyrkena. Dessutom vill vi inrätta regionens första Teknikcollege.

När företagen får lista områden som de vill att staden prioriterar kommer lägre skatter och avgifter och fler bostäder högst upp. Vad vill ditt parti göra för att tillgodose de önskemålen?

-Moderaterna sänkte skatten under förra mandatperioden och tillförde miljarder till välfärden. Därför att sänkt skatt på inkomst leder till fler arbetade timmar som genererar medel till välfärden. Vi vill att det ska löna sig att gå från bidrag till jobb och att kommunalskatten ska vara låg. Vi driver också på för att värnskatten ska slopas och att färre ska betala statlig inkomstskatt eftersom det måste löna sig bättre att investera i en högre utbildning. 

Fler bostäder är helt centralt och de bostäder som byggs den här mandatperioden är ett resultat av beslut fattade under Alliansens tid. För det tar alldeles för lång tid från beslut till färdig bostad. Vi moderater vill se färre byggregler och ökad rörlighet och då måste vi slopa flyttskatter och se över både reavinstskatt och hyresreglering. Dessutom måste det bli enklare att snabbt bygga om fastigheter till företagshotell.

Vilka förslag har ditt parti för att förbättra förutsättningarna för företagande i Stockholm stad?  

-Nya Moderaterna i Stockholm är på väg att slå fast en målbild för Stockholm 2025: Landets bästa innovations- och företagsklimat och en ledande arena för nyföretagande i Europa.

Vid sidan av det självklara, innovationsupphandlingar, korta handläggningstider, fler bostäder och fungerande kommunikationer vill Moderaterna också;

  • Införa mål för innovationsklimatet i Stockholm. På samma sätt som Sverige har budget- och inflationsmål bör Stockholm  ha mål för innovationsskapandet.
  • Inrätta ett mayors advisory board. Om jag får förtroendet att bli Finansborgarråd i Stockholm vill jag knyta till mig de företag och arbeta tillsammans för att utveckla företagsklimatet och attrahera både företag, kompetens och investeringar till regionen. Ledamöterna ska vara rådgivande i näringslivsfrågor och bidra till att kraftigt förbättra klimatet för små och större företag.
  • Lansera en exportstrategi för Stockholm. Endast 3% av alla Stockholmsbolag exporterar, och bland de små företagen dominerar export till våra grannländer. Det finns stor potential att öka exporten till världens tillväxtländer.
  • Fler nyföretagarrådgivningar i ytterstaden så att företagande också är en väg ut från utanförskap. Ung Företagsamhet ska finnas i alla skolor och fler unga ska få möjlighet att starta företag som alt till kommunala sommarjobb. Vi vill också arbeta för gemensamma ingångar, både fysiska och digitala, för myndigheter och kommuner att möta företag, sk one-stop shop.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Stockholms konkurrenskraft

AVTAL 2020 Att det blir ett bra utfall av avtalsrörelsen är avgörande för tillväxten i Stockholms län, inte minst för de många företag som verkar på den internationella marknaden. Stockholms export uppgår till cirka 310 miljarder kronor och cirka 40 000 industrijobb i länet är exportberoende. Totalt sett är 250-285 tusen jobb i länet beroende av utrikeshandel, vilket i sin tur motsvarar cirka 60 miljarder i skatteintäkter. Internationell hänsyn i avtalsrörelsen är alltså av stor vikt för alla länets invånare.
NYHET Publicerad:

Idag är UF självklart val på Bromma Gymnasium

UNG FÖRETAGSAMHET På bara tre år har Bromma gymnasium gått från att två ekonomiklasser läste UF till att förra läsåret ha 300 UF-elever. Carl Kronberg förstelärare i entreprenörskap säger: ”Mitt främsta råd är att helt enkelt bara bestämma sig för att nu satsar vi på UF och sedan dra igång.”
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog om företagens betydelse för Södertälje

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel, och trygghet är fyra politiska områden som påverkar företagares möjligheter att fortsätta växa i Södertälje. Det framkom när politiker, tjänsteman och branschorganisationer tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte sex företag i Södertälje kommun. ”Det är i vardagen företagsklimatet avgörs”, säger Tage Gripenstam (C), kommunalråd och ordförande i styrgruppen för utveckling av företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Allt hänger ihop"

GÄSTKRÖNIKA Tolv år i rad har Solna rankats som den kommun som har landets bästa företagsklimat. "Att vara näringslivsvänlig är emellertid inget självändamål. Det är ett verktyg för att utveckla staden. Och inte minst för att skapa möjligheter och resurser att hjälpa dem som behöver extra stöd för att kunna stå på egna ben." Det skriver Pehr Granfalk (M) kommunstyrelsens ordförande Solna.
NYHET Publicerad:

Uppåt för Haninge

FÖRETAGSKLIMAT Ny näringslivsstrategi, e-tjänst för bygglov och tydligt fokus på servicearbetet är byggstenarna i Haninges klättring uppåt i Svenskt Näringslivs ranking.
NYHET Publicerad:

Vallentuna fortsätter att sikta uppåt

FÖRETAGSKLIMAT ”Idag är Vallentuna mer inriktade på att lösa problem än att berätta vilka problem som finns”. Så beskriver företagaren Olof Jönsson som driver Stenugnsbageriet den förändring som han märker av. Vallentuna klättrar 58 placeringar, från plats 133 till plats 75, i Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. Bakom lyftet ligger tydliga förbättringar ibland annat tjänstemännens attityder till företagare och kommunens service.
NYHET Publicerad:

Full fart framåt i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT Nynäshamn kommun klättrar 48 placeringar till plats 201. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Därmed gör Nynäshamn sitt bästa resultat sedan 2011. "Jag märker av en tydlig förändring i kommunens inställning till näringslivsarbetet, det är något som varit efterfrågat hos oss lokala företagare under en längre tid", säger Marita Andersson, Vd på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Sveriges bästa företagsklimat finns i Solna

FÖRETAGSKLIMAT För tolfte året i rad toppar Solna stad Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges 290 kommuner. Näst bäst i länet är Sollentuna på plats 5. 17 av länets kommuner klättrar i rankingen medan sex sjunker jämfört med 2018.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Entreprenörsresan startade med UF

ENTREPRNÖRSKAP Mike Mellquist 28, startade sitt första företag på gymnasiet genom Ung Företagsamhet. Då var det ett handelsföretag, Duobottle UF som sålde flaskor med två kamrar. Idag driver Mike eget bolag och har stora visioner för framtiden.
NYHET Publicerad:

Föreläsning lär elever om marknadsekonomi

MARKNADSEKONOMI Funderar du på hur Sverige på 150 år gick från ett fattigt bondesamhälle som tog emot ekonomisk hjälp till ett av världens rikaste länder? Det är en av många frågor som besvaras i Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre" som erbjuds gymnasieelever runt om i landet. "Det är såklart oerhört viktigt att ungdomar får förståelse för hur vi skapar resurser och utvecklas som samhälle, säger Fredrik Carlgren, chef på Ekonomifakta.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.