NYHET27 augusti 2018

Stockholms stads inställning slår mot de svagaste

”Det är de svagaste i samhället som drabbas, de som är i störst behov av trygghet, nätverk och närhet till familj. Resultatet av den förda politiken i Stockholms stad är att funktionshindrade personer inte kan flytta hemifrån eller tvingas flytta till boenden långt ut i landet, långt från familj och vänner”, säger Christina Cedergren, grundare och VD på Cedergruppen.

Christina Cedergren känner stor frustration över att Stockholms stad inte är mer måna om de privata utförarna inom LSS.

Cedergruppen driver daglig verksamhet i Liljeholmen och på Kungsholmen. Cedergruppen driver även Cedervillan som är ett särskilt boende vid Vasaparken. Att sätta människan i fokus och utgå från individens mål är en grundsten för företaget. Genom att både få praktiska erfarenheter och samvaro i en trygg miljö skapas de bästa förutsättningarna för Cedergruppens deltagare att utvecklas.

– Jag brinner för vår verksamhet och för deltagarna och medarbetarna här. Men det är frustrerande att Stockholms stad inte är mer måna om oss privata utförare inom LSS, säger Christina.

Den viktigaste valfrågan på lokal nivå i Stockholms stad för Christina och Cedergruppen är OPI (Omsorgspris Index) -anknyta ersättningsnivåerna i LOV.

– OPI-Indexet som ska följa utvecklingen av kostnader av löner och hyror är ett lämpligt index. Idag finns ingen automatisk korrigering av ersättningarna i Stockholms stad, vilket lett till att ersättningarna gröpas ur, säger Christina.

– LOV för särskilt boende enligt LSS fungerar inte i Stockholms stad. Det är för låga ersättningar och enorma köer. Givetvis går det att ändra på om den politiska viljan hade funnits. Det är de svagaste i samhället som drabbas, de som är i störst behov av trygghet, nätverk och närhet till familj. Resultatet av den förda politiken i Stockholms stad är att funktionshindrade personer inte kan flytta hemifrån eller tvingas flytta till boenden långt ut i landet, långt från familj och vänner, säger Christina.

De låga ersättningsnivåerna kapar förutsättningarna för valfrihet för särskilda boenden i Stockholms stad. Privata aktörer kan inte etablera sig och då skapas inte några nya boenden. Kön för särskilt boende i Stockholms stad är lång.

När Svenskt Näringsliv frågar företagarna i Stockholms stad om det lokala företagsklimatet ges underbetyg på en rad faktorer. Bland annat ger företagen underkänt på frågan om dialog mellan företag och kommunledning.

Cedergruppen tillhör PULSS, föreningen Privata utförare inom LSS, i Stockholms län. Det är en fristående branschorganisation som ska ge förutsättningar för så många privata utförare som möjligt att samverka inom LSS-området.

– Under alliansens styre i Stockholms stad hade PULSS en väldigt bra relation med staden. Det fanns ett etablerat forum med regelbunden dialog och utbyte av information. Men det samarbetet upphörde direkt efter skiftet. Tillsammans med PULSS har vi kämpat för att återuppta regelbundna möten och dialog med högsta ledningen utan att lyckas. Min önskan är naturligtvis att det forum som fanns tidigare i staden återupptas.

Välfärd
Skriven avAnnika Bröms
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist