NYHET14 december 2021

Stora skillnader i självförsörjning bland länets kommuner

Mer än 300 000 stockholmare i arbetsför ålder är inte självförsörjande. Det visar nya beräkningar från Svenskt Näringsliv.

Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder).

Totalt i Sverige är var fjärde person i arbetsför ålder, 1,3 miljoner människor, inte självförsörjande. I Stockholm är den andelen något lägre, 23,6 procent. Detta jämfört med 24,9 procent i hela riket. Högst är siffran i Botkyrka där 31,9 procent av den arbetsföra befolkningen inte försörjer sig själva. Följt av Södertälje på 30,2 procent och Sigtuna på 27,2 procent.

Dagens utanförskap existerar parallellt med en stor kompetensbrist i näringslivet, så för att få fler i arbete, måste det löna sig mer att både arbeta och att anställa, säger Jessica Drugge
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Fler behöver gå från bidragsberoende till självförsörjning, både för sin egen skull och för att frigöra resurser som kan användas till skola, vård och omsorg. Här är en nyckel att kommunerna prioriterar och fokuserar på att skapa ett bra företagsklimat, det är då goda förutsättningar skapas för fler jobb, säger Jessica Drugge, tf. regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm.

De kommuner som ligger bäst till i länet, med högst andel som är självförsörjande är Nykvarn, Täby och Ekerö.

Utanförskapet beräknas kosta samhället 270 miljarder årligen i transfereringar och uteblivna skatter. I Stockholm är den kostnaden närmare 104 miljarder kronor. En minskning av utanförskapet med 20 procent skulle frigöra mer än 54 miljarder kronor till statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder). 

– Att fyra av landets tio miljoner invånare står för både sin egen och övriga samhällets försörjning är oroande siffror. Det är angeläget att fler kan försörja sig genom jobb och företagande. För att bryta utanförskapet och kompetenskrisen behöver drivkrafterna för att arbeta och anställa öka, säger Jessica Drugge.

För mer information om självförsörjning och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Sverige, se svensktnaringsliv.se/utanforskap

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjning

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns och kommunal nivå. 

Utanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist