NYHET25 maj 2021

Täbyföretagen nöjdare med företagsklimatet

Företagsklimatet i Täby går tydligt i rätt riktning och Täby är i år den kommun i länet som förbättrar sig mest på det sammanfattande omdömet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. 3750 företag i Stockholms län har tyckt till om sin kommun. Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande och Eva von Wowern (KD), ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden i Täby svarar på vad de tror varit de avgörande faktorerna.

Erik Andersson (M) berättar att kommunen har lyssnat på företagen och tagit fram en handlingsplan för att stärka företagsklimatet.Foto: Täby kommun

Både politikers och tjänstemännens attityder till företagande har förbättrats och dialogen med företagen likaså. Vad tror du att förbättringen grundar sig i?

– Vi har lyssnat på företagen och tagit fram en handlingsplan för ett stärkt företagsklimat. Det handlar bland annat om att tillhanda hålla fler e-tjänster och förstärka webben, sänka trösklarna vid kommunens upphandlingar och att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola, säger Erik Andersson.

Ett annat omdöme där ni tydligt får ett bättre resultat än tidigare är på vägar, tåg- och flygförbindelser. Kan ni se att det finns något samband med satsningar ni gjort?

– Vi vet att tid är pengar och att framkomligheten är viktig för företagen. Därför arbetar vi aktivt för att förbättra framkomligheten i vägnätet och för stärkt kollektivtrafik. I Täbys största arbetsplatsområde Arninge byggs nu en ny station som står klar senare i år, med nya tåg- och bussförbindelser till området. Det har stor betydelse för de företag som finns där i dag och för kommande etableringar. Samtidigt breddas E18 och Roslagsbanan byggs ut med dubbla spår, säger Erik Andersson.

Eva von Wowern (KD) menar att det är viktigt för både skola och näringsliv att barn och ungdomar tidigt får kunskap om företagande och hur det är i arbetslivet. 
Foto: Täby kommun

De flesta kontakterna företagen har med kommunen gäller tillstånd, tillsyn och kontroller. Det ser även här ut som att företagen tycker att kommunen har förståelse för företagande och ger råd och vägledning i en godtagbar utsträckning. Hur arbetar ni med dessa frågor?

– Flera aktiviteter har genomförts för att öka förståelsen för företagande och hur viktigt det är att kommunen underlättar så långt det är möjligt. Alla som har kontakt med företag har genomgått en utbildning i serviceinriktad myndighetsutövning och vi har etablerat en företagslots för att förenkla för företag som vill starta eller utveckla sin verksamhet. Det här är något vi behöver arbeta vidare med och ständigt förbättra, säger Eva von Wowern.

Täby kommun förbättrar sig nästan på samtliga frågor i enkäten i år, men ett omdöme som försämras och hamnar under godtagbart är skolans kontakt med näringslivet. Vad ska ni göra för att förbättra er på det området?  

– Det är viktigt för både skola och näringsliv att barn och ungdomar tidigt får kunskap om företagande och hur det är i arbetslivet. Att stärka kontakterna mellan skola och näringsliv finns med i vår handlingsplan och just nu genomför vi en satsning där teknikelever på den kommunala gymnasieskolan får genomföra sina gymnasiearbeten på ett företag. Vi hoppas på att många företag vill vara med och utmana våra sistaårselever, säger Eva von Wowern.

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist