NYHET25 maj 2021

Upphandling – en ömtålig punkt för företagsklimatet

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg hos majoriteten av Sveriges kommuner. Stockholms län är inget undantag, kommunernas upphandlingar får godkänt i endast tre av länets 26 kommuner, när företagarna får säga sitt.

Kommunernas upphandlingar får godkänt i endast tre av länets 26 kommuner enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.Foto: Mostphoto

I Stockholms län svarar 60 procent av företagen att de någon gång deltagit i en offentlig upphandling, det är en stor andel företag som kan räkna det offentliga till sin kundbas. Det är därför extra viktigt att kommunerna prioriterar frågan. Upplands-Väsby, Sollentuna och Danderyd får alla betyg tre eller över på den sexgradiga skalan i enkäten vilket räknas som godtagbart. Bäst betyg i årets enkät av det lokala företagsklimatet på frågan upphandling får Upplands Väsby.

Kommunen har jobbat mycket med utbildningar och synlighet för att bli mer tillgängliga för företagen berättar Cecilia Durchbach.
Foto: Privat

Vad har varit framgångsrikt i ert arbete när ni gör offentliga affärer med företagen?
– Vi får ju inte särbehandla våra lokala företag, men eftersom vi tycker att de är otroligt viktiga för kommunen så försöker vi hjälpa dem och bidra på andra sätt. Till exempel har vi utbildningar i LOU och hur man lämnar anbud, vi har många leverantörsträffar både generella och inför specifika upphandlingar där vi försöker ta till oss företagarnas synpunkter, säger Cecilia Durchbach, upphandlingschef Upplands Väsby kommun.

Vad tror du ligger bakom att företagen i Upplands-Väsby är mer nöjda när det kommer till upphandling än vad företagen är i andra kommuner?
Vi har ett bra samarbete med Väsby Promotion, en ideell förening som grundades av kommunen och ägs av företag, föreningar och offentlig verksamhet. Innan pandemin och restriktionerna, satt vi från upphandlingskontoret på deras kontor en gång i månaden, för att bli mer tillgängliga för företagarna. Väsby Promotion håller i bokningar och inbjudningarna till våra utbildningar som vi har varje år, de förmedlar kontakter och hjälper till att sprida kunskap och information om kommunens upphandlingar, säger Cecilia Durchbach.

Svenskt Näringsliv har under pandemiåret 2020 betonat vikten av flera lokala stödåtgärder för att lindra krisen för företagen. En av de kraftfullaste åtgärderna kommunerna har kunnat genomföra är att investera mer och därmed öppna upp affärsmöjligheter för företagen. Att fokusera på att nå ut med information om upphandlingar och förenkla processen att lämna anbud har också varit extra viktigt under krisåret. En kommun som har förbättrat sig inom upphandling under året är Vallentuna. Kommunen börjar närma sig ett godtagbart betyg.

”Vi kommer fortsätta att fokusera på service, bemötande och att Vallentuna ska vara en god partner till näringslivet” säger Linda Jansson
Foto: Vallentuna kommun

Vad tror du ligger bakom er höjning av betyget i årets enkät?
– Vi har ett tydligt uppdrag att skapa ett näringslivsklimat i toppklass. Därför har vi genomfört en rad konkreta åtgärder. Till exempel har vi det senaste året haft tre digitala anbudsskolor, skapat en leverantörsbank där leverantörer kan registrera sig och genomfört ännu fler leverantörsdialoger. Resultatet i denna undersökning är en del av vår uppföljning och vi ser att våra åtgärder ger resultat. Vi kommer fortsätta att fokusera på service, bemötande och att Vallentuna ska vara en god partner till näringslivet, säger Linda Jansson, upphandlingschef Vallentuna kommun.

Sammanfattat för länets kommuner ligger upphandling kvar på samma betyg som föregående år. Kommunerna upphandlar för stora summor varje år, något som leder till stora affärsmöjligheter för företagen men också för kommunerna att effektivisera och spara pengar.

– Med den bakgrunden borde frågan få hög prioritet i kommunernas utvecklingsarbete. När kommunen upphandlar på rätt sätt blir det lättare för små och lokala företag att lägga anbud. Det gynnar konkurrensen och stärker det lokala företagsklimatet, säger Olle Karstorp, regionchef Stockholm Svenskt Näringsliv.

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist