NYHET8 februari 2023

Vargavinter övergår i vargaår

Företagen går en tuff tid tillmötes. Mycket talar för att det redan dystra läget kommer att förvärras ytterligare. För femte kvartalet i rad visar Svenskt Näringslivs företagarpanel att förväntningarna på framtiden hos Stockholmsföretagen fortsätter att dala.

Filip Areström, projektledare Svenskt Näringsliv Stockholms län.
Foto: Stefan Tell

När pandemin svepte över världen, med allt vad det innebar, förändrades både privatpersoners och företagens vardag över en natt. Många företag blev tvungna att antingen säga upp eller permittera delar av sin personal för att inte gå under. Hemmakontor installerades för de som hade möjligheten och för vissa företag blev pandemin ett slag så hårt att de inte längre kunde bedriva sin verksamhet.

Två av de branscher som drabbades hårdast av både det ansträngda ekonomiska läget och av de restriktioner som infördes var handeln och besöksnäringen. De restriktioner som infördes för restauranger och butiker resulterade i ett stort tapp av kunder. När restriktionerna i fjol lyftes såg det lovande ut och det bakslag som pandemin var skulle nu bytas ut mot en ljusare framtid. Men ljuset var kortvarigt och framtiden blev snabbt återigen osäker. En tredjedel av företagen inom handeln och besöksnäringen tror nu på minskande försäljningsvolym och minskande investeringar det kommande halvåret.

Skulle löneökningstakten öka i allt för hög takt kommer de ökade kostnaderna försvåra ytterligare för företagen.

Lågkonjunktur tillsammans med den höga inflationen kommer innebära stora påfrestningar för Stockholmsföretagen. Att handel och besöksnäringen redan nu har det tufft oroar.

Hotell- och restaurangbranschen har under en lång tid varit ett första steg in på arbetsmarknaden för både unga och utrikes födda. Statistik från SCB visar att året innan pandemin, 2019, var närmare hälften av alla anställda inom branschen födda i ett annat land. Utöver att erbjuda en tallrik mat eller en säng att sova i har besöksnäringen blivit viktig utifrån ett samhällsperspektiv. Den har på många sätt blivit vår integrationsmotor.

Även för landets unga är hotell- och restaurangbranschen viktig. Mer än en tredjedel av de anställda var innan pandemin under 26 år och de första, så viktiga, stegen in på arbetsmarknaden tas ofta inom branschen. Personer med endast förgymnasial utbildning har det generellt svårt att slå sig in på dagens arbetsmarknad. Inom besöksnäringen tillhör var tredje denna kategori.

En bransch som ser på framtiden med nästintill lika stor oro är byggbranschen. Byggföretagens konjunkturrapport från oktober 2022 visar att även byggbranschen går en tuff framtid till mötes. Ökande inflation, högre materialkostnader och stigande räntor är alla bidragande orsaker till att bostadsbyggandet beräknas falla kraftigt under året. Sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen spås minska med drygt 22 000 personer från 341 500 under 2021 till 319 000 under 2023.

I den osäkra framtid som Stockholm och hela landet är på väg in i, är det av yttersta vikt att de problem som företagen ställs inför lyfts fram och att så mycket som möjligt görs för att underlätta företagens vardag. Ett första steg i rätt riktning är att den avtalsrörelse som vi nu befinner oss i genomförs med stort ansvar. Skulle löneökningstakten öka i allt för hög takt kommer de ökade kostnaderna försvåra ytterligare för företagen.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist