Vägskylt Östhammars kommun
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Östhammars kommun

"Skicka inga bruna kuvert"

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT På initiativ av Svenskt Näringsliv deltar Östhammars kommun och ytterligare fyra kommuner runt om i landet i ett utvecklingsprogram för kommuner. Genom workshops med inspel från experter ges möjligheten att djupdyka i diskussioner, där syftet är att främja det lokala företagsklimatet.

Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer

Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.

Ulf Andersson menar att tillkomsten av Företagare i Samverkan bidragit till Östhammars placering i den nya rankingen.

Ulf Andersson, Näringslivschef på Östhammars kommun.

Jacob Spangenberg tror att förenklingar är en förklaring till Östhammars förbättrade företagsklimat.

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen

Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv, hoppas att deltagarna i programmet ska kunna få underlag och inspiration för att genomföra ett förbättringsarbete i sina respektive kommuner.

Ulf Andersson, Näringslivschef på Östhammars kommun, och Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen, var båda på plats på den första workshopen som hade sitt fokus på hur kommunerna kan bidra till ett bättre företagsklimat genom arbetet med offentlig upphandling. Jacob Spangenberg belyser vikten av professionalitet då de köper in varor och tjänster för stora belopp.

- Vi måste skaffa oss bättre upphandlingsunderlag som motsvarar det kommunala och regionala näringslivets förmåga att lägga in anbud på olika sätt. Vi måste också bli tydligare med att kommunicera vad vi har för upphandlingar i röret så att våra företag kan förbereda sig för upphandling på bästa sätt och samtidigt ha god tid på sig att göra det.

Östhammars kommuns organisation har nyligen förändrats där en del funktioner inom offentlig upphandling har centraliserats. Jacob Spangenberg vill därför uppmuntra tjänstemännen till att alltid föra en dialog med företagarna som de upphandlar av, men även med de som inte får anbudet.

- De som inte får anbudet måste få en bra motivering till varför de inte får leverera tjänsten, det är viktigt att kommunikationen är öppen i det skedet. I samband med att vi har en diskussion innan upphandling måste vi också anpassa våra upphandlingar sa att de bättre passar möjligheten för de lokala företagen att vara med på banan. Ibland kan upphandlingen vara mycket stor, då kan en lösning vara att stycka upp delar av upphandlingen för att bättre motsvara möjligheten till leverans. Samtidigt är det en intern fråga där kommunen på resultatnivå måste bli bättre på att ta reda på hur mycket vi faktiskt upphandlar för, det kan vara lite suddigt idag.

Jacob Spangenberg och Ulf Andersson är överens om att en bra dialog är en viktig grundsten för att stärka företagsklimatet i kommunen.

- Skicka inga bruna kuvert innan du har ringt. Det gäller att ha en personlig dialog i all typ av myndighetsutövning. Har vi ett negativt besked till en sökande vill vi säkerställa att denne får en bra förståelse till varför det beslutet kommer, det uppnår vi bäst genom en personlig kontakt.

Emelie Hägerström

SE MER

Östhammars kommun har en handlingsplan för att förbättra företagsklimatet. Planen stöttas av det lokala näringslivet och av Sv Näringsliv. I detta klipp berättar Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg om februari-träffen i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram.

 

SE KLIPPET HÄR

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.
NYHET Publicerad:

"Skicka inga bruna kuvert"

FÖRETAGSKLIMAT På initiativ av Svenskt Näringsliv deltar Östhammars kommun och ytterligare fyra kommuner runt om i landet i ett utvecklingsprogram för kommuner. Genom workshops med inspel från experter ges möjligheten att djupdyka i diskussioner, där syftet är att främja det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Kommunens ointresse ledde till företagsflytt

FÖRETAGSKLIMAT Var femte företagare överväger att lämna sin kommun. Det visar siffror från Företagsklimat.se. För Bengt Sahlberg, vd på Mellby Garage, gick flyttlasset till grannkommunen Vårgårda. ”Vi flyttade vårt företag och 21 arbetstillfällen över kommungränsen till ett bättre företagsklimat”, säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

En rad fördelar med privata alternativ

VALFRIHET I ÄLDREOMSORGEN - Vi har visat att det finns en rad fördelar med de privata alternativen. Det är nyttigt att se att det går att driva ett äldreboende i olika former, säger Yvonné Danielsson, verksamhetschef på Daljunkaregården i Falun.