Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 mars 2021

Avgörande vägval när Östhammar uppgraderar Tillväxtplan

Under de kommande åren väntas Östhammars kommun växa i rask takt. För att hålla jämna steg uppgraderarar kommunen sin Tillväxtplan och de beslut som fattas idag väntas få stor betydelse för näringsliv och kommuninvånare under åren som kommer. Parallellt lyfts frågan om kommunens företagsklimat och näringslivets roll i utvecklingen. 

Östhammars kommun förväntas växa i rask takt de kommande åren.Foto: Fredrik Sandberg / TT
Nya företagsetableringar, arbetstillfällen och fler invånare de kommande åren kommer ställa nya krav på kommunen enligt Ulf Andersson, chef för sektor samhälle vid Östhammars kommun.
Foto: Privat

Östhammars kommun står inför en betydande omställning. Kommunfullmäktige har beslutat att välkomna en kärnteknisk industrietablering på Forsmarskhalvön och förutsatt att de får klartecken från regeringen blir Östhammar värdkommun för en av Sveriges i närtid största investeringar. Det ställer nya krav på kommunen konstaterar Ulf Andersson, chef för sektor samhälle vid Östhammars kommun.

– Under de kommande femton åren väntas aktiviteten i kommunen öka betydligt. Det handlar om företagsetableringar, nya arbetstillfällen och fler invånare. Det kräver långsiktig planering vad avser såväl infrastruktur och offentliga utgifter som myndighetsaspekter. Genom att uppgradera kommunens Tillväxtplan vill vi ge oss själva möjlighet att tänka efter - före, berättar Ulf.

Även kommunstyrelseordförande Jacob Spangenberg (C) välkomnar en uppgradering av Tillväxtplanen. Han menar att man idag besitter en helt annan kunskap om vilka utmaningar kommunen står inför.

Idag krävs betydande investeringar, bland annat i välfärdslokaler och i ett underdimensionerat VA-nät konstaterar kommunstyrelseordförande Jacob Spangenberg (C)
Foto: Privat

– Vi behöver en uppdatering. Idag krävs betydande investeringar, bland annat i välfärdslokaler och i ett underdimensionerat VA-nät. Samtidigt måste budgeten räcka till också för kommande generationer och vi måste ta höjd för nya förutsättningar i kölvattnet av pandemin, säger Jacob.

Att under utvecklingsresan rikta fokus mot kommunens näringsliv och företagsklimat menar Ulf är en viktig del i arbetet med att rusta kommunen inför framtiden. Under de senaste åren har Östhammars kommun placerats relativt lågt i Svenskt Näringslivs ranking av kommuners företagsklimat, men det har inte blivit en fråga för Tillväxtplanen.

– De enskilda företagen som ska bidra till att rusta vårt samhälle står, likt som i andra kommuner idag, inför flera utmaningar. Jag tror vi som kommunal förvaltning behöver rannsaka oss själva. Vi har fokuserat på näringslivsutveckling och på att skapa förutsättningar för företagande generellt, snarare än på det enskilda mötet med våra företagare. Där behöver vi bli bättre, säger Ulf.

Också Jacob belyser vikten av att utveckla näringsliv och företag, men poängterar att bilden av kommunens företagsklimat är sammansatt.

– Det vore självklart önskvärt att komma ut bättre i rankingen. Men samtidigt som resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning visar på vissa aspekter, går företagen och arbetsmarknaden väldigt bra. Vi har också förbättrat vårt Nöjd-Kund-Index (NKI) och har en relativt hög grad av nyetableringar, tillägger Jacob.

Ändå frambringar Tillväxtplanens uppgradering politiska avvägningar som kommer få konsekvenser för näringslivets fortsatta utveckling. I kommunen ligger lokalsamhällen glest och en knäckfråga består i vart kommunens resurser bäst investeras.

– Vi står inför en situation där satsningar riktade mot en centralort skulle generera skalfördelar och gynna privata aktörer som vill satsa på besöksverksamheter och handel. Samtidigt skulle det medföra att färre resurser kan riktas till minde lokalsamhällen, berättar Jacob.

Under hösten har näringslivet bjudits in till dialog om Tillväxtplanen. Behovet av att våga visa mod vid avgörande beslut har varit ett viktigt medskick. Nu behandlas frågan på politisk nivå.

– I huvudsak råder en konsensus i de avgöranden vi står inför. Vi försöker hitta en väg framåt tillsammans med stora delar av oppositionen. Det är inte enkelt att ta fram en investeringsplan som kan hantera eventuella majoritetsskiften och det som är rätt idag kan vara helt fel om fem år. Jag tror det kommer gå bra, men det kräver målmedvetenhet och god timing, avslutar Jacob.

Lokalt FöretagsklimatÖsthammar
Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist