Gymnasielärare
Foto: Roald, Berit

I Håbo kommun betalar företagen och deras anställda så mycket skatt att det räcker 5.400 gymnasieplatser (570 miljoner!). I Enköping räcker 1.400 miljoner till 13.500 gymnasieplatser.

Därför borde företagsklimatet stå högst på den politiska agendan

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Det är alltid roligt att tillhöra ett vinnande lag. Att bo i Mälardalen, och närmare bestämt i Enköpings eller Håbo kommun, är definitivt en vinstlott. Företagandet blomstrar, arbetstillfällena är många och det etableras ständigt nya företag som bidrar till välfärden på olika sätt.

Anna-Lena-Holmström

Anna-Lena Holmström

Företag och företagsamma människor har stor betydelse för vårt samhälle på så många olika plan. Och det är värt att fundera på och imponeras av. I Håbo kommun kan exempelvis 3.800 människor gå till jobbet varje dag, och se fram emot en lön i slutet av varje månad, tack vara de privata näringslivet. I Enköping är motsvarande siffra hela 9.700. Helt fantastiskt! Och inte nog med det. I Håbo kommun betalar företagen och deras anställda så mycket skatt att det räcker till 5.400 gymnasieplatser (570 miljoner!). I Enköping räcker 1.400 miljoner till 13.500 gymnasieplatser.

Men också vinnande lag måste vara på tårna, förbättra och förändra för att fortsätta vara framgångsrika. Låg arbetslöshet är möjligen bra för den enskilda individen på kort sikt, men ställer till det för företag som vill och kan växa och anställa. Det i sin tur påverkar allas vår välfärd och hur mycket pengar vi har att köpa skola, vård och omsorg för.

De dominerande branscherna i både Håbo och Enköping är idag bygg, handel och tillverkning, det senare framförallt i Håbo. I alla de branscherna är det svårt att få tag på rätt kompetens, av olika skäl. Det handlar både om utbildning och personlighet. Konsekvensen blir att tillväxten står och stampar. De företag jag pratar med säger att de till viss del kan kompromissa med utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet, men aldrig med attityd eller inställning till att jobba. Det senare, säger företagare till mig, är ett växande problem.

Om vi lämnar personlighet och inställning till att jobba därhän, och bara fokuserar på utbildning, så finns det en hel del som våra politiker kan göra.

Idag är det oerhört populärt bland unga att välja Samhällsprogrammet på gymnasiet. Ett mycket bra program, om man vet att man vill studera vidare. Om man både vill få en yrkesutbildning och möjligheten att studera vidare kan man exempelvis välja Byggprogrammet, efterfrågan på byggnadsarbetare är enorm.

Den kommunala nämnd som är ansvarig för grundutbildningen har mycket att vinna på att vara tydlig med att skolan ska se till eleverna från förskoleklass till nian har löpande kontakt med företag och arbetsliv. Då blir bilden av vad olika yrken innebär, vad som känns rätt för mig som individ, och vilken efterfrågan som finns på hemmaplan tydlig. Om nämnden också ser till att det finns så kallade lokala programråd kopplade till yrkesprogrammen, där näringslivet finns representerat, blir utbildningen mer ”rätt” utifrån vad marknaden efterfrågar. Näringslivet får då också ett naturligt engagemang i både skola, utbildning och elever. Det underlättar för att få till de viktiga PRAO-platserna (Praktisk Arbetslivs Orientering). Allt detta sammantaget kommer tveklöst att leda till att våra unga gör mer välgrundade val som i större utsträckning är kopplade till i vilka branscher jobben faktiskt finns.

Ibland hör man invändningen att det inte spelar någon roll vad man utbildar sig till, eftersom ingen kan sia om framtidens yrken och efterfrågan. Vem kände exempelvis till yrket ljuddesigner för 10 år sen? Så är det naturligtvis och därför är det också viktigt att vi rustar våra unga för att vara inställda på karriärväxling under sitt yrkesverksamma liv. Men vissa saker kan vi faktiskt sia om. Med det enorma utbud som finns av personer som är utbildade för att arbeta inom media kan vi utan att blinka säga att det är oerhört svårt att få jobb i den branschen, vi kan också med stor säkerhet hävda att byggnadsarbetare inom överskådlig tid är ett säkert jobbkort med en riktigt bra lön dessutom.

Hur lätt det är att få tag på kompetens, hur väl man blir bemött när man har med en kommun att göra och hur kommunikationer och infrastruktur ser ut är några faktorer som har stor betydelse för var företag väljer att växa och etablera sig. De kommuner som verkligen förstår det, och på allvar jobbar med att ha bästa tänkbara företagsklimat och stadigt förbättrar det, har enligt undersökningar visat sig ha både bättre ekonomisk utveckling och ett ökande antal arbetstillfällen. Det borde vara skäl nog för både Enköpings och Håbo kommun att ha företagsklimatet riktigt högt på den politiska agendan. Här ligger Håbo i dagsläget efter Enköping, men än finns tid att gasa i frågan. Vilken kommun kommer bäst ut i maj 2017, när nästa företagsklimatsundersökning presenteras? Det väntar jag med spänning på.

För 13.500 är många jobb! Men de kan och behöver bli ännu fler!

Publicerad i Enköpingsposten 20161116

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Högsäsong i besöksnäring skapar jobb för unga

SOMMARJOBB "Norrtälje är en sommarstad och det ökade trycket blir påtaglig. Vi är därför väldigt positiva till sommarjobb. Utan dem skulle vi inte överleva", säger Susanna Fagerström som äger och driver Å-tellet i Norrtälje. I besöksnäringen skapas det över 20 000 sommarjobb enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Extrapersonal är till stor hjälp under sommarmånaderna

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna ökar antalet anställningar i Sverige med ca 96 000 i åldrarna 15 till 24 år. Bara i besöksnäringen ökar det med ungefär 20 000 anställningar, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kaffe och krångel

REGELKRÅNGEL Att stöta på regelkrångel med myndigheter kan skapa en känsla av hjälplöshet och för företagare kan det vara svårt att få gehör för problemen de upplever. Vi har pratat med Ulf Lindvall som driver Lindvalls Kaffe i centrala Uppsala och som ger sin berättelse av myndighetskrångel som påverkar verksamheten.
NYHET Publicerad:

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?
NYHET Publicerad:

Uppsala län behöver fler spetsutbildningar

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 5,6 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Uppsala län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Så arbetar Tierps kommun för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Sara Sjödal, Kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun. Genom organiserade företagsbesök jobbar ni i kommunen för att skapa en god dialog mellan politiker och företagare, något som är en viktig beståndsdel för att skapa ett varmt företagsklimat. Vad är det som är nytt med det här arbetet?
NYHET Publicerad:

Flygtekniker David tävlar i WorldSkills

YRKESTÄVLINGAR David Petersson vann grenen Flygteknik på Yrkes-SM förra året. I slutet av augusti är det dags att packa väskan och ta sig ända till Kazan i Ryssland och WorldSkills 2019. Sverige har drygt 30 tävlande med i årets WorldSkills.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Uppsalaregionen får godkänt

FÖRETAGSKLIMAT När Uppsalaregionens företag sätter ett sammanfattande betyg på sina kommuners förmåga att vara företagarkommun får alla kommuner som lägst betyget godkänt, 3,0, på en sexgradig skala. Bäst betyg får Knivsta, 3,7.
NYHET Publicerad:

Lärorik resa i företagsam Uppsalaregion

FÖRETAGSKLIMAT "Alla företagare har berättat om för- och nackdelar vilket har givit oss en hel del att tänka på. Trots att man har olika verksamheter så har man ändå vissa saker gemensamt, det är något viktigt att ta med sig, säger Solveig Zander", riksdagsledamot för Centerpartiet som i  måndags, tillsammans med andra riksdagsledamöter, kommunal- och regionråd deltog på Svenskt Näringslivs ”Företagsamma resa” där första stoppet var på Lindvalls rosteri i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Martina Mähl från Uppsala är Årets unga ledare

UNG FÖRETAGSAMHET I år har drygt 1130 gymnasieelever i Uppsala län drivit ett UF-företag och i början av veckan var åtta UF-företag från länet och tävlade i årets upplaga av SM i Ung Företagsamhet. Två fullspäckade dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö avslutades med en galamiddag där vinnarna presenterades. En av dem var Martina Mähl från Uppsala som kammade hem det fina priset ”Årets unga ledare”.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram i Uppsala län trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

UTBILDNING Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att ta bort onödiga handelshinder"

GEMENSAM MARKNAD Den 26 maj går Europaparlamentsvalet av stapeln. Svenskt Näringslivs vision är ett välmående och konkurrenskraftigt Europasamarbete. Det är avgörande för ett land som Sverige, där EU i allt större utsträckning kommit att bli hemmamarknaden. Hur skulle egentligen svenska företagare drabbas av ett utträde ur EU? Hur förbereder man sig på en brexit? Och, i vilken riktning borde EU gå? Vi har frågat företagare i Uppsalaregionen och så här svarade Magnus Sörenson, VD på Marine Jet Power i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på kompetens blir allt värre bland maskinentreprenörer. Därför storsatsar branschorganisationen på egna utbildningscenter runtom i landet. Gymnasie- och vuxenutbildning finns på elva orter i landet. Senaste tillskottet är ME-skolan i Bålsta som invigdes av Ebba Busch-Thor.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog skapar lösningar i primärvården

VÄLFÄRD Ett starkt och utvecklande samarbete mellan regionen och primärvården är en ständigt aktuell fråga som är relevant för samhällets många parter. Malena Ranch (MP) som är ordförande för vårdstyrelsen i Region Uppsala menar att utmaningarna är i primärvården är de samma oavsett om det är en privat eller offentlig verksamhet och vill nu skapa bättre forum för att diskutera frågor och ha mer utbyten sinsemellan privata och offentliga vårdcentraler. "Det finns många drivna och engagerade personer som brinner för att ge en bra vård och att utveckla arbetet", säger Ranch.
NYHET Publicerad:

Utebliven förlängning av arbetstillstånd bromskloss i verksamheten

INSÄNDARE "Min fru är ursprungligen från Thailand och några av hennes släktingar har arbetat i vårt företag i flera år. Nu har vi fått besked från Migrationsverket att det kan dröja sex månader innan arbetstillstånden kan förlängas. Min verksamhet är beroende av mina anställdas kompetens. Hur kan detta vara möjligt?" Det skriver Per Sandström, Syltkrukan AB i Månkarbo, i denna insändare.