Gymnasielärare
Foto: Roald, Berit

I Håbo kommun betalar företagen och deras anställda så mycket skatt att det räcker 5.400 gymnasieplatser (570 miljoner!). I Enköping räcker 1.400 miljoner till 13.500 gymnasieplatser.

Därför borde företagsklimatet stå högst på den politiska agendan

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Det är alltid roligt att tillhöra ett vinnande lag. Att bo i Mälardalen, och närmare bestämt i Enköpings eller Håbo kommun, är definitivt en vinstlott. Företagandet blomstrar, arbetstillfällena är många och det etableras ständigt nya företag som bidrar till välfärden på olika sätt.

Anna-Lena-Holmström

Anna-Lena Holmström

Företag och företagsamma människor har stor betydelse för vårt samhälle på så många olika plan. Och det är värt att fundera på och imponeras av. I Håbo kommun kan exempelvis 3.800 människor gå till jobbet varje dag, och se fram emot en lön i slutet av varje månad, tack vara de privata näringslivet. I Enköping är motsvarande siffra hela 9.700. Helt fantastiskt! Och inte nog med det. I Håbo kommun betalar företagen och deras anställda så mycket skatt att det räcker till 5.400 gymnasieplatser (570 miljoner!). I Enköping räcker 1.400 miljoner till 13.500 gymnasieplatser.

Men också vinnande lag måste vara på tårna, förbättra och förändra för att fortsätta vara framgångsrika. Låg arbetslöshet är möjligen bra för den enskilda individen på kort sikt, men ställer till det för företag som vill och kan växa och anställa. Det i sin tur påverkar allas vår välfärd och hur mycket pengar vi har att köpa skola, vård och omsorg för.

De dominerande branscherna i både Håbo och Enköping är idag bygg, handel och tillverkning, det senare framförallt i Håbo. I alla de branscherna är det svårt att få tag på rätt kompetens, av olika skäl. Det handlar både om utbildning och personlighet. Konsekvensen blir att tillväxten står och stampar. De företag jag pratar med säger att de till viss del kan kompromissa med utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet, men aldrig med attityd eller inställning till att jobba. Det senare, säger företagare till mig, är ett växande problem.

Om vi lämnar personlighet och inställning till att jobba därhän, och bara fokuserar på utbildning, så finns det en hel del som våra politiker kan göra.

Idag är det oerhört populärt bland unga att välja Samhällsprogrammet på gymnasiet. Ett mycket bra program, om man vet att man vill studera vidare. Om man både vill få en yrkesutbildning och möjligheten att studera vidare kan man exempelvis välja Byggprogrammet, efterfrågan på byggnadsarbetare är enorm.

Den kommunala nämnd som är ansvarig för grundutbildningen har mycket att vinna på att vara tydlig med att skolan ska se till eleverna från förskoleklass till nian har löpande kontakt med företag och arbetsliv. Då blir bilden av vad olika yrken innebär, vad som känns rätt för mig som individ, och vilken efterfrågan som finns på hemmaplan tydlig. Om nämnden också ser till att det finns så kallade lokala programråd kopplade till yrkesprogrammen, där näringslivet finns representerat, blir utbildningen mer ”rätt” utifrån vad marknaden efterfrågar. Näringslivet får då också ett naturligt engagemang i både skola, utbildning och elever. Det underlättar för att få till de viktiga PRAO-platserna (Praktisk Arbetslivs Orientering). Allt detta sammantaget kommer tveklöst att leda till att våra unga gör mer välgrundade val som i större utsträckning är kopplade till i vilka branscher jobben faktiskt finns.

Ibland hör man invändningen att det inte spelar någon roll vad man utbildar sig till, eftersom ingen kan sia om framtidens yrken och efterfrågan. Vem kände exempelvis till yrket ljuddesigner för 10 år sen? Så är det naturligtvis och därför är det också viktigt att vi rustar våra unga för att vara inställda på karriärväxling under sitt yrkesverksamma liv. Men vissa saker kan vi faktiskt sia om. Med det enorma utbud som finns av personer som är utbildade för att arbeta inom media kan vi utan att blinka säga att det är oerhört svårt att få jobb i den branschen, vi kan också med stor säkerhet hävda att byggnadsarbetare inom överskådlig tid är ett säkert jobbkort med en riktigt bra lön dessutom.

Hur lätt det är att få tag på kompetens, hur väl man blir bemött när man har med en kommun att göra och hur kommunikationer och infrastruktur ser ut är några faktorer som har stor betydelse för var företag väljer att växa och etablera sig. De kommuner som verkligen förstår det, och på allvar jobbar med att ha bästa tänkbara företagsklimat och stadigt förbättrar det, har enligt undersökningar visat sig ha både bättre ekonomisk utveckling och ett ökande antal arbetstillfällen. Det borde vara skäl nog för både Enköpings och Håbo kommun att ha företagsklimatet riktigt högt på den politiska agendan. Här ligger Håbo i dagsläget efter Enköping, men än finns tid att gasa i frågan. Vilken kommun kommer bäst ut i maj 2017, när nästa företagsklimatsundersökning presenteras? Det väntar jag med spänning på.

För 13.500 är många jobb! Men de kan och behöver bli ännu fler!

Publicerad i Enköpingsposten 20161116

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

I Enköping bidrar höjt RUT-avdrag till ökad hemkänsla

RUT År 2003 startade Maria Danielsson städhjälpsföretaget Företag & Hemkänsla. Tack vare duktig personal och nöjda kunder har företaget gradvis vuxit. När taket för RUT-avdraget* sommaren 2019 höjdes från 25 000 till 50 000 kr per person och år, gick telefonen på kontoret i Enköping varm.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på Bivaxfabriken UF

UNG FÖRETAGSAMHET Albin Ljudén och Victor Olsmats går båda sista året på Lundellska Skolan i Uppsala. I höst driver de som valfri gymnasiekurs företaget Bivaxfabriken UF och vid terminsstarten var de redan i full gång med försäljningen av klimatsmarta bivaxdukar. De har höga målsättningar för sitt UF-år, samtidigt som de ser kursen som en chans att få med sig praktiska kunskaper kring företagande. "Drömmen är såklart att komma till SM i UF-företagande".
NYHET Publicerad:

Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Uppsalaregionen, men de många fördelarna överväger. "Prao är suveränt. Det är det enda sättet vi kan få ungdomar att förstå vad det handlar om. Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna att de saknar förståelse och erfarenhet om inte vi företagare drar vårt strå till stacken och erbjuder dem det", säger Michael Prising som driver Feskarn i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare. "Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela", säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun.
NYHET Publicerad:

Utbildning i företagsservice rustar Uppsala för tillväxt

HALLÅ DÄR Per Lundeqvist, enhetschef för ’Näringsliv, etablering’ inom avdelningen Näringsliv och Destination på Uppsala Kommun. Ni storsatsar på att utbilda kommunens medarbetare i bemötande, effektiv kommunikation och företagsservice. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Sida vid sida ska kommun och näringsliv ta Älvkarleby till topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Den 24:e september släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och i Uppsalaregionen är det Älvkarleby som stått för det störta lyftet. Från föregående års placering som 241:e kommun, har de klättrat hela 71 placeringar och positionerar sig nu på en 170:e plats. Enligt Martin Andaloussi, kommunens näringslivschef, är ett bra företagsklimat avgörande för kommunens utveckling.
NYHET Publicerad:

Två raketer och en sjunkbomb

FÖRETAGSKLIMAT Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Älvkarlebys nya kommundirektör sätter kommunmedlemmarnas behov i fokus

NY PÅ JOBBET Sedan en dryg månad har Maria Wikström innehaft posten som Älvkarlebys kommundirektör. Det var kommunens goda framtidstro och positiva utveckling som lockade henne att ta tjänsten. Med sig har hon såväl gedigna erfarenheter från ledarroller inom det offentliga, som nya idéer om hur kommunikationen mellan kommunen och dess medlemmar kan utvecklas.
NYHET Publicerad:

Den 24 september smäller det!

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet?
NYHET Publicerad:

Rådgivare bygger broar över generationsgränserna

UNG FÖRETAGSAMHET Snart kommer drygt 1300 gymnasieelever i Uppsala län ta ett kliv ut i näringslivet med sina nystartade UF-företag. För vissa kan klivet kännas stort, men med på resan finns skolinformatörer, lärare och inte minst rådgivare. Den 18 september går den årliga rådgivarfrukosten av stapeln, där kommer bland andra Sofi Lahyani, regionchef på Ung Företagsamhet i Uppsala Län, berätta mer om rådgivarrollen och året som väntar.
NYHET Publicerad:

Enköping satsar på att hjälpa företagen att göra rätt

HALLÅ DÄR Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun. Ledningen i kommunen har gjort stora satsningar för att hjälpa företag att göra rätt i såväl uppstartande som drivande faser. Hur ser det arbetet ut?
NYHET Publicerad:

Högsäsong i besöksnäring skapar jobb för unga

SOMMARJOBB "Norrtälje är en sommarstad och det ökade trycket blir påtaglig. Vi är därför väldigt positiva till sommarjobb. Utan dem skulle vi inte överleva", säger Susanna Fagerström som äger och driver Å-tellet i Norrtälje. I besöksnäringen skapas det över 20 000 sommarjobb enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Extrapersonal är till stor hjälp under sommarmånaderna

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna ökar antalet anställningar i Sverige med ca 96 000 i åldrarna 15 till 24 år. Bara i besöksnäringen ökar det med ungefär 20 000 anställningar, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kaffe och krångel

REGELKRÅNGEL Att stöta på regelkrångel med myndigheter kan skapa en känsla av hjälplöshet och för företagare kan det vara svårt att få gehör för problemen de upplever. Vi har pratat med Ulf Lindvall som driver Lindvalls Kaffe i centrala Uppsala och som ger sin berättelse av myndighetskrångel som påverkar verksamheten.
NYHET Publicerad:

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?
NYHET Publicerad:

Uppsala län behöver fler spetsutbildningar

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 5,6 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Uppsala län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.