NYHET13 september 2022

Fagerudd konferens vågar investera i hållbarhet trots energipriserna

Konferensanläggningen Fagerudd i Enköping ökade sina elkostnader med 80 procent redan i augusti. Sebastian Tarkowski, vd Fagerudd, efterfrågar en gemensam strukturell satsning över blockgränserna för att hitta en lösning på krisen.

”Vi företagare mår absolut bäst om vi ligger i framkant i det som sker och just nu är det hållbarhet. Det är det enda vi pratar om i branschen samtidigt som de frågorna lös med sin frånvaro under valrörelsen,” säger Sebastian Tarkowski.Foto: Malin Nahlén, Hej foto

– Det är så viktigt att vi har ett politiskt ledarskap som förstår att det enda vi företagare vill ha är tydlighet. Regler och ramar är det som gör att vi kan bli kreativa inom lådan. Det är ju det vi företagare är experter på – att skapa arbetstillfällen och hitta lönsamhet inom regelverket. Man ska inte vara rädd att ställa krav på oss, säger Sebastian.

Det är så viktigt att vi har ett politiskt ledarskap som förstår att det enda vi företagare vill ha är tydlighet.

Han tycker att det politikerna ägnat mest tid åt under valrörelsen har varit att kasta skit på varandra och att det heller inte är något enskilt partis fel att det ser ut som det gör.

– Det jag verkligen efterfrågar är att hitta en bred samsyn för att komma framåt. Det är inte intressant att bråka om vind- eller kärnkraft när vi har brist på båda. Fokusera i stället på vad vi har för ramverk att förhålla oss till. Vi kanske måste vara sparsamma en tid och då är det så. Våga visa ledarskap och ställa krav. Ju tydligare desto lättare blir det för oss att planera framåt.

Redan i dag har Fagerudd investerat två miljoner kronor för att sänka sin energiförbrukning. Det är ett helt eget initiativ och inget som förväntas av dem.

– De höjda energipriserna gör visserligen att våra investeringar går att räkna hem ännu snabbare, men de kommer ändå att äta upp en ännu större del av vår budget. Men vi hade så klart förlorat ännu mer pengar om vi inte hade gjort dessa investeringar.

Det är både stora och små förändringar i verksamheten som tillsammans får ner företagets energiförbrukning. Nya värmepumpar, solskyddsfilm på fönster, nya blandare på hotellrummen, induktionsspis i stället för gjutjärnsspis är några exempel. Och så solcellerna förstås.

– De kommer på plats under hösten.

Sebastian har under pandemin lärt sig att ekonomiska stöd absolut kan hjälpa, men att den största anledningen till att företag överlevt är att de har gjort något bra.

– Det är det som är vårt fokus, inte att få bidrag. Om jag inte klarar av svängningar i marknaden kanske jag krasst sett inte är en så bra företagare.

December 2021 hade företaget en elräkning på 250 000 kronor, jämfört med normalt 100 000 kronor.

– Jag kan inte stänga av värmen, det kostar vad det kostar. Första konsekvensen är att jag förlorar pengar i en bransch med redan låg marginal. Men det måste till någon form av ledarskap som lyfter hur vi kan sänka förbrukningen på kort och lång sikt. Just nu tittar man bara på vad det kostar per kilowattimme. Man måste kunna våga gasa och bromsa samtidigt. Jag tror inte på kortsiktiga kompensationslösningar. Då sparar företagen in på investeringar.

Sebastian menar att kostnaden gör att många inte vågar investera i hållbarhet för att det helt enkelt inte lönar sig.

– Stöden vi får måste vara långsiktigt utformade så att det lönar sig att investera i hållbar omställning. Vi företagare mår absolut bäst om vi ligger i framkant i det som sker och just nu är det hållbarhet. Det är det enda vi pratar om i branschen samtidigt som de frågorna lös med sin frånvaro under valrörelsen.

Genom att fortsätta vara konkurrenskraftiga internationellt kan man skapa arbetstillfällen anser Sebastian.

– Inget företag skapar jobb genom att företagande är enkelt. Man måste hela tiden ändra sig och tänka om och tänka nytt. Det är vi ju vana vid, men det verkar inte politikerna förstå. Vi kan förhålla oss även till detta, men vi måste förstå vart vi är på väg plus få tydliga signaler om att fortsätta investera i hållbarhet eftersom det kommer att löna sig framåt.

Trots att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur tänker inte Sebastian lägga sig ner.

– Tvärtom. Det är därför vi investerar i både stort och smått som genererar besparingar för oss. Vi är Svanenmärkta och måste alltid arbeta med dessa frågor, energikris eller inte. Men vi måste erkänna att det faktiskt är en kris vi står i. Det löser inga problem att peka finger åt varandra, det är något strukturellt som måste till för att hitta en lösning kommande mandatperiod, säger Sebastian.

– Jag sitter inte inne med alla lösningar. Det är därför vi har experter och forskare som gemensamt kan komma fram till dem. Vi behöver lyssna mer på den kollektiva hjärnan. En lösning på problemet framåt är mer samarbete, inte mindre. Vi behöver en sund och nyanserad diskussion, avslutar han.

EnergiförsörjningElpriser
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist