NYHET8 september 2015

Hemtjänst på holländskt vis

Vi har en åldrande befolkning, en akutmottagning som ofta är överfull och sjukhusplatser som inte räcker till. Vi måste göra något för att ändra systemet. Vi, på Grannvård jobbar efter en holländsk modell som sätter människan i fokus.

Mona Lindström, verksamhetschef Grannvård Sverige AB

År 2005 fick min man jobb i Holland och jag och min familj flyttade med honom. När jag väl lärt mig språket började jag jobba som sjuksköterska igen. Jag hamnade tillslut på ett företag som heter Buurtzorg (”områdesvård” på holländska), ett not-for-profit företag startat av en före detta distriktssköterska.

På tidigare jobb inom äldrevården hade jag slussats runt, hela tiden träffat nya människor och sällan fått komma tillbaka till samma person. Schemat har lagts av en verksamhetschef som är långt ifrån patienterna och de medicinska besluten fattas av en läkare som sällan är närvarande i vårdtagarens vardag.

På Buurtzorg jobbade vi istället i självstyrande team. Det var vi i personalen som träffade brukarna/patienterna och det var vi som planerade, organiserade och tillsammans fattade besluten, inte en verksamhetschef långt bort. Så här borde all vård vara! Jag fick tid att lära känna människan bakom namnet i journalen och jag kunde se de dagliga förändringar som skedde hos patienten. Det gjorde mig glad och stolt att få utföra mitt jobb väl. Jag var glad och patienterna var mycket nöjda.

Efter några år fick jag frågan om jag ville starta ett team i Sverige med samma koncept och grundtanke. Då jag tyckte att det verkade spännande, tackade jag Ja och flyttade hem igen. Tack vare LOV (Lagen om valfrihet) kan nu människor välja privat hemtjänst men det är upp till de kommunala politikerna att bestämma vad som ska ingå i den privata valfriheten.

När jag startade Grannvård 2012 i Håbo var det bara service (handla, tvätta och städa), personlig omvårdnad och den hemsjukvård som går att delegera till ej legitimerad personal som ingick i LOV. Kommunen ansvarade fortfarande för hemsjukvården. Vilket slöseri med tid och resurser! Först så besöker vi de äldre/patienterna för att handla, tvätta, hjälpa dem att duscha och ge dem mediciner och sedan ska den kommunala sjuksköterskan komma för att vårda samma människa. Det kunde ju vi göra!

Efter många och långa diskussioner med Håbo kommun fick vi till slut också prova att ta ansvar för hemsjukvården i en projektform som ska utvärderas i höst. Tack vare detta får vi möjlighet att verkligen se till hela människan! Det känns helt fantastiskt!

Det verkligt stora problemet som vi har brottats med är ersättningsnivåerna. Från början var ersättningsnivån satt till ca 350 kr/timmen både för oss privata utförare och för den kommunala hemtjänsten trots beräkningar som visar att den torde ligga på över 400 kr i timmen. Hur ska jag kunna erbjuda en hemtjänst som håller hög kvalité med välutbildad personal för 350 kronor i timmen? I vissa kommuner ligger ersättningsnivån ännu lägre, en bra bit under 300 kronor i timmen. Dessutom ingår inte kostnaderna för resor till och från våra besök. Ekvationen går inte ihop!

Det går inte att vara en bra arbetsgivare som följer kollektivavtal och anställer välutbildad kompetent personal för dom pengarna. Givetvis gick varken vi eller den kommunala hemtjänsten runt! Men till skillnad från den privata hemtjänsten så skjuter kommunen till pengar när den kommunala hemtjänsten går back.

Då är det svårt att konkurrera på lika villkor. Så sent som 2014 var jag nära att häva avtalet men kommunen ville att vi skulle vara kvar. Ett kvitto på att vår verksamhet hade lyckats och uppskattades!

Våra kunder har varit väldigt nöjda med oss och kommunen började se oss som en tillgång. Det känns otroligt kul! I juni höjdes till slut ersättningen till 431 kr i timmen och nu känns det som om vi har en ärlig chans. Håbo kommun har verkligen lyssnat på oss och det känns fantastiskt!

Vi har även startat ett team in Enköping enligt samma modell och ser samma utmaningar som när vi startade i Håbo. Förhoppningen är att fortsätta expandera, gärna i samverkan med kommuner eller andra som är intresserade av att utveckla sjuk- och äldrevård i en modell som baseras på små team, integrerad omvårdnad, självstyrande team samt vård och omsorg med kunden/patienten i centrum.

På det sätt som Holland har utvecklat sin hemvård har det lett till att de samhällsekonomiska kostnaderna har minskat. Vi, på Grannvård, känner de människor som vi vårdar. Vi vet hur de vill ha det och vi märker förändringar i den dagliga hälsan och kan på så sätt förhindra akuta sjukdomstillstånd.

Jag vill anställa fler sjuksköterskor och jag vill vidareutbilda vår nuvarande personal. Jag vill satsa på min verksamhet och göra något bra för samhället! Om vi höjer kompetensen hos personalen i hemtjänsten kan personalen utföra alla tjänster som den äldre behöver och vi slipper ett system där olika människor kommer till de äldre för att utföra olika typer av tjänster. Genom att ta hand om hela människan skapar vi en hemtjänst som är bra för våra äldre och som dessutom är ekonomisk hållbar.

Mona Lindström, verksamhetschef
Grannvård Sverige AB

Välfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist