LogoLogo
LogoLogo
Nyhet5 september 2016

I Älvkarleby har företagarna koll på kommunens näringslivsarbete

I årets enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner har Svenskt Näringsliv ställt frågan om man som företagare känner att man har kunskap om kommunens arbete med att förbättra företagsklimatet.

Martin och Karin höger.jpg
Martin Andaloussi, näringslivschef i Älvkarleby, tycker att kommunen har ett bra nätverk med företagen och hittat bra former för dialog.
Foto: Annica Spjuth

- Bakgrunden till extrafrågan är att Svenskt Näringsliv ofta träffar kommuner som hävdar att de gör mycket för att förbättra företagsklimatet, men att de trots det får dåliga betyg i enkäten, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.

I Uppsala län sticker Älvkarleby kommun ut positivt genom att ha klart största andel som svarar att de i hög utsträckning har koll på kommunens insatser. 17 procent, vilket är dubbelt så hög andel som riksgenomsnittet, svarar att de har koll i hög utsträckning och 43 procent har koll till viss del. Att Älvkarleby, tillsammans med Håbo och Enköping, får goda resultat i undersökningen förklarar Älvkarlebys näringslivschef Martin Andaloussi med att det finns en god och nära dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i kommunen.

- Jag tror att en av anledningarna är att näringslivet generellt är intresserade av vad vi gör, men framför allt att det är många som vill prata med oss, delta och bidra. Vår näringslivssekreterare Karin Vybiral utgår alltid från dialog snarare än information, och vi försöker alltid vara tillgängliga och öppna med det som pågår. Vi gör företagsbesök och ordnar företagarfrukostar var sjätte vecka, där kommunalrådet, andra politiker och tjänstemän alltid deltar. Det bidrar till en nära dialog, snabba svar på frågor och gemensamt utbyte. Företagarna läser också gärna vårt enkla, digitala nyhetsbrev med korta uppdateringar.

Han påpekar att företagarnas insikt i kommunens näringslivsarbete inte nödvändigtvis är samma sak som att de instämmer i och gillar det. I Älvkarleby är kommun och företagare dock överens om de stora dragen, menar han, eftersom tillväxtstrategin formulerats tillsammans med det lokala näringslivet. Andaloussis tips till andra kommuner är att börja med att undersöka de lokala villkoren eftersom det ser olika ut i olika kommuner.

- Jag tror att man måste titta på sina egna förutsättningar för kommunikation och det gör man bäst genom att fråga sitt lokala näringsliv, för att sedan börja där.

Inte mycket saknas

Jennie Edenby, som driver Preem i Skutskär, är överlag nöjd med kommunens kommunikation till företagarna.

- Jag tycker att Älvkarleby kommun har ett bra nätverk i form av bland annat frukostmöten som jag tycker är ett jättebra sätt för oss företagare att mötas på och vi får en uppdaterad information om vad som händer i kommunen av både näringslivschef och kommunalråd. Älvkarleby kommun har även en Facebook-sida där de informerar om det mesta.

För henne handlar det om att både företagarna och det offentliga måste lägga manken till så att man gemensamt kan göra sitt för att målen ska uppnås.

- Inte mycket saknas, jag är glad och stolt över att kommunen är ihärdiga och ger informationen vi behöver. Såklart man kan förbättra vissa saker, och naturligtvis jobbas det vidare på det. Jag tror att kommuninvånarna och företagarna är intresserade och tar åt sig och läser det som kommunen informerar om. Det gäller att göra informationen attraktiv att läsa, då går budskapet ut. Vilket jag tycker Älvkarleby lyckas med för det mesta, avslutar hon.

Tony Gunnarsson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist