NYHET15 januari 2021

Krångliga regler och osäkra besked oroar

”Många känner uppgivenhet”, konstaterar Michael Prising som driver Feskarn i Uppsala och som sedan 2011 varit en del av Svenskt Näringslivs SME-kommitté, när vi frågar honom hur han upplever läget i svenska små- och medelstora företag idag.

 Michael Prising ser att det finns en stor oro för framtiden hos många av landets företagare och mer mer handlingskraft hos landets politiker.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Att vara verksam inom handeln under rådande pandemi är en utmaning och har för många inneburit stora förändringar och prov på uppfinningsrikedom, så också för Feskarns delikatessbutiker i Uppsala.

Som namnet antyder säljs fisk och skaldjur, men också hemlagade delikatesser, i Feskarns två butiker. Företaget driver även partihandel och har under pandemin ställt om till försäljning via webbshop.

I partihandeln, där vi säljer till restauranger, har nedgången varit stor - uppemot 70 procent vissa månader. I Butikerna däremot har vi faktiskt ökat vår omsättning, mycket tack vare webbshopen, att vi erbjudit utlämning utomhus och hemleveranser, berättar Michael Prising.

Feskarn satsade hårt redan från början av pandemin på att vara ett tryggt och säkert alternativ att handla ifrån och sjösatte nya koncept som passade kunderna. Att omstrukturera hur företaget använder sig av digitala kanaler och media har också varit betydelsefullt. Tack vare detta ser Michael Prising en ljus framtid, så fort de senaste i raden av restriktioner tas bort.

– Jag är optimist och ser ljust på framtiden. Normalt omsätter vi ca 40 miljoner koronor per år och det blir såklart svårt att nå upp till. När restauranghanteringen startar upp igen så hoppas vi att partihandel lyfter och att vi får ny fart.

Starkt engagemang i företagarfrågor

Våra politiker pratar mycket om att hjälpa, men krångliga regler, osäkra besked och kort framförhållning gör att det är svårt att planera långsiktigt. 
Michael Prising
Feskarn i Uppsala

Michael Prisnings optimism är också en fördel när det kommer till hans engagemang i företagarfrågor. Som ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté har han tillsammans med 35 företagare från hela landet en rådgivande funktion till organisationens ledning i frågor som rör små- och medelstora företag. 

– Kommitténs uppgift är att stödja Svenskt Näringslivs arbete och vi är indelade i olika arbetsgrupper, där sitter jag i gruppen för arbetsgivarfrågor och utbildning. Det känns bra att kunna påverka de som arbetar med frågorna och bidra med mina egna erfarenheter från ”golvet”, berättar Michael.

Han upplever också att det finns en viss tyngd i att representera SME i sina kontakter med politiker och kommunala tjänstemän, hans inspel kopplas till en större grupp företagare och inte bara den egna verksamheten.

Hur ser då läget ut för hans företagarkollegor runt om i landet? Trots sin egen optimism ser Prising en växande uppgivenhet hos många som driver företag idag.

– Tyvärr får jag nog säga att det finns en stor oro, speciellt på grund av coronapandemin, men även rent allmänt. Våra politiker pratar mycket om att hjälpa, men krångliga regler, osäkra besked och kort framförhållning gör att det är svårt att planera långsiktigt.

Generellt sett tycker Michael Prising att politikerna bryr sig och lyssnar när han och andra företagare beskriver hur olika beslut påverkar dem, i alla fall i teorin. I praktiken önskar han dock lite mer handlingskraft.

– Jag tycker att kostnaderna för arbetskraft är en fråga som behöver lyftas mer och av fler, den är känslig men viktig. Den innefattar så mycket mer än bara löner, till exempel ansvar och kostnad för sjuklön. Många skulle anställa fler om kostnaden sjönk, vilket troligtvis skulle leda till färre sjukskrivningar, bättre utveckling och bättre kontroll, avslutar Michael. 

SMEArbetsgivaravgiftLokalt FöretagsklimatEntreprenörskapSME-kommitténMichael PrisingFeskarn i Uppsala
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist