LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 juli 2020

"Krisen har gjort att vi behöver vara mer pragmatiska"

I Håbo kommun har många företag drabbats hårt av den rådande coronakrisen och flera företagare står utan uppdrag och med utebliven beläggning. Flera stycken större industriföretag har dock sett en ökning i produktionen under pandemin. Som lösning på detta har kommunen etablerat en matchningsfunktion.

"Kommunen fortsätter ha en öppen dialog med företagarna för att förstå och bearbeta problematiken, säger Grahn Elg och menar att entreprenörsandan som finns i Håbo är beundransvärd och kommer inte knäckas av pandemin.
Foto: Privat

– Syftet är att matcha ihop företag som saknar och under rådande pandemi behöver personal med företag vars verksamhet har avstannat, förklarar Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelseordförande i Håbo kommun.
För att underlätta för näringslivet och företagarna har Håbo kommun beslutat om en rad olika stödåtgärder. De har bland annat erbjudit företag som hyr kommunalt ägda lokaler hyreslättnader under pågående kris. Vidare har kommunen valt att senarelägga flertalet kommunala avgifter tills näringslivet är tillbaka i rullning igen.

– Vi har under hela den här krisen haft, och har fortfarande, ett otroligt starkt samarbete med företagarföreningar, med banker och med arbetsförmedlingen, där vi alla har jobbat hårt för att hjälpa och stödja företagen, berättar Grahn Elg.

Kommunen har även tagit fram ett presentkort till alla kommunens medarbetare. Presentkortet går endast att använda lokalt och avsikten är att uppmuntra till att handla lokalt och på så sätt stödja företagandet i kommunen.

– Som kommun får vi lagstiftningsmässigt inte gå in och hjälpa mer utsatta enskilda företag, men vår förhoppning är att de 1600 presentkorten våra medarbetare fått ska vara en liten hjälp för dessa företag. Förhoppningsvis gör man ett extra frisörbesök, unnar sig en timmes massage eller något liknande.

I kommunen ligger flera stycken större industriföretag som haft en ökad produktion och anställning under krisen, exempelvis Christer Nöjd AB och Gyproc AB. Christer Nöjd AB, som säljer emballage för e-handel, har haft en ökning upp emot 40% i orderingången under pandemin. Gyproc ingår i en internationell koncern där fabriken i Håbo varit den enda som varit i full produktion. Med anledning av detta och för att kunna stötta upp kommunens omsorgsbehov har kommunen upprättat en matchningsfunktion.

– Tillsammans kan vi underlätta och skapa arbetstillfällen för kommunens näringsliv och hjälpa både de oerhört drabbade fåmansföretagen och företag överhuvudtaget som står utan uppdrag.

Kommunen ser öppenhet och transparens som en viktig del i återuppbyggnaden av näringslivet efter krisen och att företag och kommun ömsesidigt söker lösningar.

– Krisen har gjort oss medvetna om att vi behöver vara mer pragmatiska. När vi möter företagare som har det tufft just nu så ska det inte vara omöjligt att hjälpa till med mer temporära åtgärder, även framöver, för att faktiskt säkerhetsställa företagandet i kommunen. Entreprenörsandan som finns i Håbo är beundransvärd och kommer inte knäckas av den här pandemin. Vi håller ut och kommunen fortsätter ha en öppen dialog med företagarna för att förstå och bearbeta problematiken, avslutar Grahn Elg.

coronakrisen
Skriven avRebecca Berglund-Schwarz
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist