LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2020

Långt ifrån normalläge för Uppsalaregionens företag

Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Uppsala regionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) ger en blandad bild av konjunkturläget. Nära hälften av regionens företag uppger att de har lägre produktions- och försäljningsvolym jämfört med för ett halvår sedan. De branscher som ser ljusast på framtiden det kommande halvåret är tjänstesektorn följd av industrin.

”Det företagen behöver nu är ambitiösa reformer som skapar framtidstro och tillväxtkraft”, säger Anna-Lena Holmström.Foto: Ernst Henry Photography

– På det stora hela ser det något ljusare ut för företagen nu jämfört med i mars, men sämre än i tidigt i höstas. De hårdast drabbade branscherna tar fortfarande ordentligt med stryk. Det är långt kvar till ett normalläge, vi kan inte andas ut, säger Anna-Lena Holmström regionchef Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.

När det gäller antal anställda anger 31 procent av företagen att de har färre anställda jämfört med för sex månader sedan. 51 procent har ett oförändrat antal anställda och 18 procent har fler anställda idag än för ett halvår sedan. 

Om ett halvår tror 17 procent av de svarande företagen på ett mindre antal anställda, 62 procent tror på ett oförändrat läge, 17 procent tror på fler anställda medan 4 procent anger att de inte vet. 

– De branscher som är hårdast drabbade är också de branscher som tidigare kunnat erbjuda unga och nyanlända jobb, att de möjligheterna försvinner är förödande. Forskning visar att en ung person vars inträde på arbetsmarknaden försenas riskerar att påverkas av det under hela sitt yrkesverksamma liv. Arbetslösheten är i sig en utmaning. Och missmatchen är stor. De som står till arbetsmarknadens förfogande har inte den utbildningsbakgrund som efterfrågas. Det finns därför en överhängande risk att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå.

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät efterfrågar många företag personer som har en gymnasial yrkesutbildning.

– Här kan kommunerna minska missmatchen på arbetsmarknaden genom att erbjuda fler platser på gymnasiala yrkesprogram och yrkesutbildningar för vuxna på gymnasienivå sk yrkesvux, säger Anna-Lena Holmström.

Av de svarande företagen har 33 procent minskat sina investeringar jämfört med för sex månader sedan och 21 procent räknar med fallande investeringar sex månader framåt. 

Osäkerheten kring framtiden gör att det är svårare att göra prognoser och fatta investeringsbeslut. Det ger försiktiga företag som inte vågar satsa fullt ut.

– Det företagen behöver nu är ambitiösa reformer som skapar framtidstro och tillväxtkraft. Till exempel måste det bli mer lönsamt för företagen att investera. Här föreslår Svenskt Näringsliv bland annat en sänkning av bolagsskatten till 18 procent och en förbättring av den så kallade förenklingsregeln inom 3:12, säger Anna-Lena Holmström.

Mätningen gjordes under perioden den 3 november till den 20 november i år.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist