NYHET27 oktober 2020

När det går bra för företagen går det bra för Uppsala län 

Sedan coronakrisen svepte in som en våt filt över Sverige i våras har företagens betydelse i samhället blivit tydligare än någonsin. Många har fått upp ögonen över vad det innebär att ha ett arbete att gå till. Tyvärr har också många fått erfara vad det innebär att förlora sitt arbete. Krisen har också inneburit en enorm påfrestning för vår gemensamma välfärd. Det har aldrig någonsin varit viktigare att möjliggöra för företagare att kunna skapa jobb så att nya skatteintäkter genereras.  

I Uppsala län genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 24, 7 miljarder kronor i skatt under förra året. I år kommer den summan vara betydligt mindreFoto: Mostphoto
”Företagsklimatet har en direkt påverkan på möjligheterna för en kommun, region och stat att kunna leverera skola, vård, omsorg och rättsväsende till medborgarna”, skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sveriges invånare förväntar sig tillgängliga och kvalitativa välfärdstjänster. Internationellt är Sverige fortfarande ett exempel på en av världens främsta välfärdsstater. Låt oss se till att det förblir så. Vi har en lång historia av framgångsrika reformer som bidragit till en högre levnadsstandard för invånarna i landet. Vår välfärd grundar sig i att vi har en sund företagsutveckling och att nya jobb skapas. Det skapar skatteintäkter till välfärden. Av dessa skäl är det viktigt att politikerna prioriterar ett gott företagsklimat med mindre regelkrångel, effektivare offentliga upphandlingar och god infrastruktur. Det ger företagen möjlighet att växa. 

Företagsklimatet har en direkt påverkan på möjligheterna för en kommun, region och stat att kunna leverera skola, vård, omsorg och rättsväsende till medborgarna. Enbart i Uppsala län genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 24, 7 miljarder kronor i skatt under förra året. I år kommer den summan vara betydligt mindre. Det krävs kraftfulla åtgärder för att företagen åter ska kunna växa, utveckla sina verksamheter och anställa fler. Om det ska gå bra för vårt län måste det gå bra för våra företag.  

Kan man som kommun arbeta med serviceinriktad och effektiv myndighetsutövning, välja bort verksamheter som kan bedrivas av företagare och ha rim och reson i kravställningar i upphandlingar kommer man en bra bit på vägen. 

Toppas det med en god dialog och tillit mellan folkvalda politiker, tjänstemän och företagare så kommer man ännu längre. Vi är övertygade om att alla kommuner i Uppsala län kan genomsyras av en sådan anda – bara alla och envar bestämmer sig för att det är viktigt. För alla tjänar på att det går bra för länets företag.  

VälfärdsskaparnacoronakrisenLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist