Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 juni 2021

Ny KSO i Enköping antar helhetsperspektiv 

Sedan i maj har Enköpings kommun en ny kommunstyrelseordförande. Det är 57 år gamla Peter Book (M) som tar över efter partikollegan Ingvar Smedlund. Mot bakgrund av pandemin och ökad inflyttning till kommunen är det frågor kring samhällsbyggnadsutveckling, skola och omsorg som står i fokus. I det arbetet ser Peter att näringslivet spelar en central roll.  

”Entreprenörskap utgör en central del i kommunens utveckling. Utmaningarna vi står inför kräver innovation och en vilja att testa nytt”, säger Peter Book.
Foto: Privat

I maj övertog Peter Book (M) rollen som kommunstyrelseordförande i Enköpings kommun. Med sig bar han erfarenheter från flera år som verksam inom järnvägssektorn och som produktionschef inom både åkeri- och cateringbranschen. Ändå är det framförallt de senaste årens förtroendeuppdrag inom socialnämnden som satt tonen för Peters inställning till politiken.

–Jag var först tveksam till att ta på mig uppdraget, men fick höra att den som vill lära sig det kommunpolitiska hantverket bör hämta erfarenhet från socialnämnden. Det ligger något i det. Arbetet är komplext, utmanande och framförallt oerhört lärorikt. Jag introducerades till en del av samhället jag annars inte hade fått insyn i.

När Peter tar över står Enköpings kommun inför en kraftig befolkningsökning. Enligt översiktsplanen väntas antalet invånare i kommunen öka med 15 000 fram till år 2040. Det kräver förberedelser och samhällsbyggnadsutveckling, skola och omsorg har blivit centrala frågor för politiken.

– För att vi ska kunna skala upp måste vi korta våra ledtider och det är viktigt att vi ser över kommunens samhällsbyggnadsprocesser. Sedan i somras har vi en ny kommundirektör, Ulrika K Jansson. Hon har lång erfarenhet från samhällsbyggnad och har redan lyckats korta ledtiderna.

Pandemin har påverkat kommunen på flera sätt. Samtidigt som den genererat ökad inflyttning från storstäderna, har utbetalningar av försörjningsstöd ökat och fokus i allt större utsträckning riktats mot tryckande sociala frågor. 

– Jag menar att insatser i ett tidigt stadium är centralt. De resurser vi satsar på unga idag är en investering i framtiden. Det är en kostnadsfråga, men ytterst handlar det om människor.

Peter betonar vikten av att anta ett helhetsperspektiv. För att möta sociala utmaningar och skapa uthållighet krävs livskraftiga företag. Enligt Peter är det inte bara en fråga om skatteintäkter.

– Entreprenörskap utgör en central del i kommunens utveckling. Utmaningarna vi står inför kräver innovation och en vilja att testa nytt. Jag har redan hunnit träffa företag som arbetar med samhällsstruktur och som bland annat tittar på nya innovativa sätt att utforma bostadskvarter.

När det kommer till kommunens företagsklimat konstaterar Peter att man fortsatt har en bit kvar att gå före det att man når sitt mål. Att göra kommunen mer tillgänglig för företagare lyfts fram som en central fråga.

– Bland annat måste tillståndsgivning och tillsyn koordineras bättre. Vi har länge jobbat för att införa Rättviksmodellen, men det är ett vallöfte vi kommer få svårt att implementera före valet 2022. För att vi ska bli snabbare på att leverera besked måste interna processer effektiviseras, men vi måste också satsa på frågor så som regelförbättring.

När Enköping växer måste kommunen skala upp. Medan man på lokal nivå har svårt att frigöra industrimark, utmanas man också av nationella faktorer så som långa ledtider för miljöprövningar och frågan om framtidens energiförsörjning.

– Vi har fått tydliga signaler från vår elleverantör. Byggnadsprojekt kring ny industri kan komma att stoppas upp i fem till sju år framöver på grund av bristande energiförsörjning.

Ännu landar Peter i den nya rollen, men han ser fram emot att anta ett helhetsperspektiv på Enköpings kommun och dess samhällsutveckling. I arbetet beskrivs ett bra förhållande mellan politiken och näringslivet vara avgörande

– Samhället är komplext och jag drivs av att se hur strukturer kan knytas samman. Håller vi inte ihop samhällets olika delar får vi inte en positiv samhällsutveckling. En del består i att arbeta tillsammans för att utveckla företagsamhet och entreprenörskap. Det är centralt för att uppnå tillväxt.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist