Ökad dialog skapar lösningar i primärvården

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Ett starkt och utvecklande samarbete mellan regionen och primärvården är en ständigt aktuell fråga som är relevant för samhällets många parter.

Malena Ranch

"Många vårdcentraler sitter på förslag och idéer som kan delas mellan varandra", säger Marlena Ranch.

Foto: Magnus Laupa
Mats Brolin och de andra delägarna har satsat privata pengar och dessutom gått i personlig borgen för banklån på åtskilliga miljoner.

Mats Brolin har länge förespråkat att vårdgivare borde bli mer som en remissinstans, ett diskussionsforum som äger rum innan politikerna har kommit för långt i att fatta förändringsbeslut.

Foto: Sören Karlsson

Vi har pratat med Malena Ranch (MP) som sitter som ordförande för vårdstyrelsen i Region Uppsala. De har som roll att beställa, följa upp och se till att all vård i regionen håller en hög kvalitet. De senaste åren menar Malena Ranch att ett stort fokus har lagts vid att jobba nära primärvården, för att utveckla och stärka den.

– Vi har gemensamma problem i hela landet vilket är en hög belastning på primärvården vad gäller exempelvis psykisk ohälsa, en växande äldre befolkning och många kroniska sjukdomar. De här utmaningarna ser vi oavsett om det är en privat eller offentlig vårdcentral. Samtidigt vet vi att många vårdcentraler sitter på förslag och idéer. Det finns många drivna och engagerade personer som brinner för att ge en bra vård och att utveckla arbetet, säger Ranch.

Ökade behov innebär större utmaningar och då krävs det att man jobbar tillsammans, kvaliteten får inte det kompromissas på. Som ordförande i vårdstyrelsen är Malena Ranch intresserad av att veta vad för förslag som finns hos vårdgivarna. Kanske är det så att en vårdcentral har hittat en lösning som även skulle fungera för andra? Hur ska de idéerna fångas upp och hur kan de spridas? Vad kan regionen göra för att underlätta verksamheterna? Det är några av de frågor som Ranch pekar ut som viktiga för att det nuvarande samarbetet ska kunna bli ännu bättre.

– Vi har idag primärvårdsforum där vi samlar alla vårdcentraler för att till exempel gå igenom nya riktlinjer eller se efter förslag på ändringar. Det jag skulle vilja göra är att utveckla det mer. Det ska inte bara handla om att få information kring vad som kommer gälla, utan vi vill också att det ska finnas forum för att diskutera frågor och ha mer utbyten sinsemellan, det ska vara ett ömsesidigt utbyte. Det är vi som är uppdragsgivare för vården som i slutändan bestämmer vad vi kommer att ge ersättning för, men jag tror på att mer ömsesidighet och dialog kommer att bidra till att hitta lösningar till våra gemensamma problem, säger Ranch.

Ett mål i Region Uppsala är att utveckla en mer tillitsbaserad styrning, där fokus riktas mot det resultat man vill uppnå. Det tror Malena Ranch är bra då alla vårdcentraler har olika förutsättningar och arbetssätt men ett gemensamt mål, det ska inte finnas skillnader i kvaliteten. Mats Brolin som driver Ekeby Hälsocenter och Aros Hälsocenter tror också det är viktigt att fokusera på att alla vårdcentraler behandlas lika, oavsett om de är privata eller offentliga.

– Vi märker att det finns ambitioner från både politiker och tjänstemän till att utveckla samarbetet, det är något som alla har att vinna på. Om alla som är inblandade får vara delaktiga i ett tidigare skede i processen så ökar chansen att förändringarna blir kloka, säger Brolin.

Att bli tillfrågade tidigt i beslutsprocessen menar Brolin är nödvändigt för att en utveckling ska kunna ske. Ibland upplever han att besluten redan är fattade när vårdgivarna blir inbjudna och att forumen för påverkan fungerar som ett informationstillfälle, snarare än ett forum för dialog. Han ser potential i primärvårdforumen och menar att alla har att vinna på ett utökat utvecklingsarbete, regionen såväl som vårdgivare och skattebetalare.

– Jag har länge förespråkat att vi vårdgivare borde bli mer som en remissinstans, ett diskussionsforum som äger rum innan politikerna har kommit för långt i att fatta förändringsbeslut. Sen finns det ett problem i regionen och det är bristen på resurser. Politikernas ambitioner att flytta uppgifter från slutenvården till primärvården är bra, vi i primärvården ger mer vård för skattemedlen. Men ofta sker detta utan att pengarna följer med, och då hamnar vi i en svår situation. Jag har förståelse för att ledningen för Akademiska sjukhuset inte vill släppa taget om sin budget, så där måste styrningen från politiken bli starkare. I takt med att arbetsuppgifter omfördelas från slutenvården till primärvården måste också pengarna göra det, säger Brolin.

Malena Ranch har träffat många vårdföretagare, likt Mats Brolin som har ett intresse av att vara mer delaktiga och komma med idéer om utvecklingsarbete. Att ambitionen finns hos regionen och viljan till inflytande finns på vårdsidan borde ge gynnsamma förutsättningar för att nå ett starkare samarbete dem emellan. Nu är det bara verkstad som saknas!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rådgivare bygger broar över generationsgränserna

UNG FÖRETAGSAMHET Snart kommer drygt 1300 gymnasieelever i Uppsala län ta ett kliv ut i näringslivet med sina nystartade UF-företag. För vissa kan klivet kännas stort, men med på resan finns skolinformatörer, lärare och inte minst rådgivare. Den 18 september går den årliga rådgivarfrukosten av stapeln, där kommer bland andra Sofi Lahyani, regionchef på Ung Företagsamhet i Uppsala Län, berätta mer om rådgivarrollen och året som väntar.
NYHET Publicerad:

Enköping satsar på att hjälpa företagen att göra rätt

HALLÅ DÄR Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun. Ledningen i kommunen har gjort stora satsningar för att hjälpa företag att göra rätt i såväl uppstartande som drivande faser. Hur ser det arbetet ut?
NYHET Publicerad:

Högsäsong i besöksnäring skapar jobb för unga

SOMMARJOBB "Norrtälje är en sommarstad och det ökade trycket blir påtaglig. Vi är därför väldigt positiva till sommarjobb. Utan dem skulle vi inte överleva", säger Susanna Fagerström som äger och driver Å-tellet i Norrtälje. I besöksnäringen skapas det över 20 000 sommarjobb enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Extrapersonal är till stor hjälp under sommarmånaderna

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna ökar antalet anställningar i Sverige med ca 96 000 i åldrarna 15 till 24 år. Bara i besöksnäringen ökar det med ungefär 20 000 anställningar, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kaffe och krångel

REGELKRÅNGEL Att stöta på regelkrångel med myndigheter kan skapa en känsla av hjälplöshet och för företagare kan det vara svårt att få gehör för problemen de upplever. Vi har pratat med Ulf Lindvall som driver Lindvalls Kaffe i centrala Uppsala och som ger sin berättelse av myndighetskrångel som påverkar verksamheten.
NYHET Publicerad:

Dialogbaserad styrning i Knivsta kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Claes Litsner, ordförande i Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun. Den majoritet som nu leder Knivsta har enats om en mer dialogbaserad styrning i mötet mellan kommunen och dess invånare. Ett sätt att underlätta för företagare är att implementera Rättviksmodellen som bland annat innebär att tillsyn faktureras i efterhand. Hur jobbar ni i Knivsta för att det ska bli enklare för företag att göra rätt från början?
NYHET Publicerad:

Uppsala län behöver fler spetsutbildningar

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 5,6 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Uppsala län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Så arbetar Tierps kommun för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hallå där Sara Sjödal, Kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun. Genom organiserade företagsbesök jobbar ni i kommunen för att skapa en god dialog mellan politiker och företagare, något som är en viktig beståndsdel för att skapa ett varmt företagsklimat. Vad är det som är nytt med det här arbetet?
NYHET Publicerad:

Flygtekniker David tävlar i WorldSkills

YRKESTÄVLINGAR David Petersson vann grenen Flygteknik på Yrkes-SM förra året. I slutet av augusti är det dags att packa väskan och ta sig ända till Kazan i Ryssland och WorldSkills 2019. Sverige har drygt 30 tävlande med i årets WorldSkills.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Uppsalaregionen får godkänt

FÖRETAGSKLIMAT När Uppsalaregionens företag sätter ett sammanfattande betyg på sina kommuners förmåga att vara företagarkommun får alla kommuner som lägst betyget godkänt, 3,0, på en sexgradig skala. Bäst betyg får Knivsta, 3,7.
NYHET Publicerad:

Lärorik resa i företagsam Uppsalaregion

FÖRETAGSKLIMAT "Alla företagare har berättat om för- och nackdelar vilket har givit oss en hel del att tänka på. Trots att man har olika verksamheter så har man ändå vissa saker gemensamt, det är något viktigt att ta med sig, säger Solveig Zander", riksdagsledamot för Centerpartiet som i  måndags, tillsammans med andra riksdagsledamöter, kommunal- och regionråd deltog på Svenskt Näringslivs ”Företagsamma resa” där första stoppet var på Lindvalls rosteri i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Martina Mähl från Uppsala är Årets unga ledare

UNG FÖRETAGSAMHET I år har drygt 1130 gymnasieelever i Uppsala län drivit ett UF-företag och i början av veckan var åtta UF-företag från länet och tävlade i årets upplaga av SM i Ung Företagsamhet. Två fullspäckade dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö avslutades med en galamiddag där vinnarna presenterades. En av dem var Martina Mähl från Uppsala som kammade hem det fina priset ”Årets unga ledare”.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram i Uppsala län trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

UTBILDNING Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Viktigt att ta bort onödiga handelshinder"

GEMENSAM MARKNAD Den 26 maj går Europaparlamentsvalet av stapeln. Svenskt Näringslivs vision är ett välmående och konkurrenskraftigt Europasamarbete. Det är avgörande för ett land som Sverige, där EU i allt större utsträckning kommit att bli hemmamarknaden. Hur skulle egentligen svenska företagare drabbas av ett utträde ur EU? Hur förbereder man sig på en brexit? Och, i vilken riktning borde EU gå? Vi har frågat företagare i Uppsalaregionen och så här svarade Magnus Sörenson, VD på Marine Jet Power i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens maskinentreprenörer får gräva djupt efter personal

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på kompetens blir allt värre bland maskinentreprenörer. Därför storsatsar branschorganisationen på egna utbildningscenter runtom i landet. Gymnasie- och vuxenutbildning finns på elva orter i landet. Senaste tillskottet är ME-skolan i Bålsta som invigdes av Ebba Busch-Thor.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.