Ökad dialog skapar lösningar i primärvården

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Ett starkt och utvecklande samarbete mellan regionen och primärvården är en ständigt aktuell fråga som är relevant för samhällets många parter.

Malena Ranch

"Många vårdcentraler sitter på förslag och idéer som kan delas mellan varandra", säger Marlena Ranch.

Foto: Magnus Laupa
Mats Brolin och de andra delägarna har satsat privata pengar och dessutom gått i personlig borgen för banklån på åtskilliga miljoner.

Mats Brolin har länge förespråkat att vårdgivare borde bli mer som en remissinstans, ett diskussionsforum som äger rum innan politikerna har kommit för långt i att fatta förändringsbeslut.

Foto: Sören Karlsson

Vi har pratat med Malena Ranch (MP) som sitter som ordförande för vårdstyrelsen i Region Uppsala. De har som roll att beställa, följa upp och se till att all vård i regionen håller en hög kvalitet. De senaste åren menar Malena Ranch att ett stort fokus har lagts vid att jobba nära primärvården, för att utveckla och stärka den.

– Vi har gemensamma problem i hela landet vilket är en hög belastning på primärvården vad gäller exempelvis psykisk ohälsa, en växande äldre befolkning och många kroniska sjukdomar. De här utmaningarna ser vi oavsett om det är en privat eller offentlig vårdcentral. Samtidigt vet vi att många vårdcentraler sitter på förslag och idéer. Det finns många drivna och engagerade personer som brinner för att ge en bra vård och att utveckla arbetet, säger Ranch.

Ökade behov innebär större utmaningar och då krävs det att man jobbar tillsammans, kvaliteten får inte det kompromissas på. Som ordförande i vårdstyrelsen är Malena Ranch intresserad av att veta vad för förslag som finns hos vårdgivarna. Kanske är det så att en vårdcentral har hittat en lösning som även skulle fungera för andra? Hur ska de idéerna fångas upp och hur kan de spridas? Vad kan regionen göra för att underlätta verksamheterna? Det är några av de frågor som Ranch pekar ut som viktiga för att det nuvarande samarbetet ska kunna bli ännu bättre.

– Vi har idag primärvårdsforum där vi samlar alla vårdcentraler för att till exempel gå igenom nya riktlinjer eller se efter förslag på ändringar. Det jag skulle vilja göra är att utveckla det mer. Det ska inte bara handla om att få information kring vad som kommer gälla, utan vi vill också att det ska finnas forum för att diskutera frågor och ha mer utbyten sinsemellan, det ska vara ett ömsesidigt utbyte. Det är vi som är uppdragsgivare för vården som i slutändan bestämmer vad vi kommer att ge ersättning för, men jag tror på att mer ömsesidighet och dialog kommer att bidra till att hitta lösningar till våra gemensamma problem, säger Ranch.

Ett mål i Region Uppsala är att utveckla en mer tillitsbaserad styrning, där fokus riktas mot det resultat man vill uppnå. Det tror Malena Ranch är bra då alla vårdcentraler har olika förutsättningar och arbetssätt men ett gemensamt mål, det ska inte finnas skillnader i kvaliteten. Mats Brolin som driver Ekeby Hälsocenter och Aros Hälsocenter tror också det är viktigt att fokusera på att alla vårdcentraler behandlas lika, oavsett om de är privata eller offentliga.

– Vi märker att det finns ambitioner från både politiker och tjänstemän till att utveckla samarbetet, det är något som alla har att vinna på. Om alla som är inblandade får vara delaktiga i ett tidigare skede i processen så ökar chansen att förändringarna blir kloka, säger Brolin.

Att bli tillfrågade tidigt i beslutsprocessen menar Brolin är nödvändigt för att en utveckling ska kunna ske. Ibland upplever han att besluten redan är fattade när vårdgivarna blir inbjudna och att forumen för påverkan fungerar som ett informationstillfälle, snarare än ett forum för dialog. Han ser potential i primärvårdforumen och menar att alla har att vinna på ett utökat utvecklingsarbete, regionen såväl som vårdgivare och skattebetalare.

– Jag har länge förespråkat att vi vårdgivare borde bli mer som en remissinstans, ett diskussionsforum som äger rum innan politikerna har kommit för långt i att fatta förändringsbeslut. Sen finns det ett problem i regionen och det är bristen på resurser. Politikernas ambitioner att flytta uppgifter från slutenvården till primärvården är bra, vi i primärvården ger mer vård för skattemedlen. Men ofta sker detta utan att pengarna följer med, och då hamnar vi i en svår situation. Jag har förståelse för att ledningen för Akademiska sjukhuset inte vill släppa taget om sin budget, så där måste styrningen från politiken bli starkare. I takt med att arbetsuppgifter omfördelas från slutenvården till primärvården måste också pengarna göra det, säger Brolin.

Malena Ranch har träffat många vårdföretagare, likt Mats Brolin som har ett intresse av att vara mer delaktiga och komma med idéer om utvecklingsarbete. Att ambitionen finns hos regionen och viljan till inflytande finns på vårdsidan borde ge gynnsamma förutsättningar för att nå ett starkare samarbete dem emellan. Nu är det bara verkstad som saknas!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Bygglovhjälpen gör det lätt att göra rätt

FÖRETAGSKLIMAT Ofullständiga bygglovsansökningar ställer till det för både kunder och medarbetare. I Uppsala kommun ska den nylanserade tjänsten “Bygglovhjälpen” göra det lättare för företagare och privatpersoner att ansöka om bygglov. Yvonne Fredriksson, Enhetschef för bygglovhandläggning i Uppsala kommun, berättar om den digitala tjänsten som kan effektivisera ärendehanteringen för både kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Bygglovsprocessen - en brobyggare i Enköping

FÖRETAGSKLIMAT På Enköpings miljö- och byggnadsförvaltning upplevde medarbetare att kommunen och företagare talade om varandra snarare än med varandra. För att ta reda på vart det skavde antog förvaltningen en ny strategi. Med en fikakorg i handen begav de sig ut till de stora byggföretagen för att lyssna till deras upplevelser av förvaltningens hantering av bygglovsprocessen. "Vi såg möjligheten att bryta ett mönster av dåliga relationer", säger Magnus Holmberg Muhr förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.
NYHET Publicerad:

"Målet är att elever ska lära sig mer om företagande och samhällsekonomi"

SKOLNÄTVERK "Jag är övertygad om att fler elever hade kunnat göra rationella beslut om sin framtid och även inspireras till att välja andra typer av yrken med mer kunskap inom företagande och samhällsekonomi" säger Jens Lepikko som är ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. Jens kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ökad frihet att anpassa lönesättningen – optimalt för Tebex

AVTAL 2020 Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Redan i december ska industrins arbetsgivare och fackförbund byta avtalskrav inför 2020 års avtalsförhandlingar. Denna gången mot bakgrunden av konjunkturavmattning, Brexit och risken för ett internationellt handelskrig. För Tebex med 36 anställda och arbetskraftskostnader som uppgår till 40 procent av företagets kostnader, blir den stundande avtalsrörelsen viktig. Både för Tebex fortsatta konkurrenskraft och möjligheten att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

AquaOnTime UF sätter klimat och hälsa i centrum

UNG FÖRETAGSAMHET Bakom UF-företaget AquaOnTime står fyra aktiva tjejer från idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala. När de kom på sig själva med att ofta dricka mer kaffe än vatten för att hålla uppe tempot under dagarna, bestämde de sig för att ta fram en affärsidé som kunde vända trenden.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Höjt Rut-avdrag bidrar till ökad hemkänsla

RUT 2003 startade Maria Danielsson städhjälpsföretaget Företag & Hemkänsla. Tack vare duktig personal och nöjda kunder har företaget gradvis vuxit. När taket för Rut-avdraget höjdes från 25 000 till 50 000 kr per person och år gick telefonen på kontoret i Enköping varm.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på Bivaxfabriken UF

UNG FÖRETAGSAMHET Albin Ljudén och Victor Olsmats går båda sista året på Lundellska Skolan i Uppsala. I höst driver de som valfri gymnasiekurs företaget Bivaxfabriken UF och vid terminsstarten var de redan i full gång med försäljningen av klimatsmarta bivaxdukar. De har höga målsättningar för sitt UF-år, samtidigt som de ser kursen som en chans att få med sig praktiska kunskaper kring företagande. "Drömmen är såklart att komma till SM i UF-företagande".
NYHET Publicerad:

Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Uppsalaregionen, men de många fördelarna överväger. "Prao är suveränt. Det är det enda sättet vi kan få ungdomar att förstå vad det handlar om. Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna att de saknar förståelse och erfarenhet om inte vi företagare drar vårt strå till stacken och erbjuder dem det", säger Michael Prising som driver Feskarn i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare. "Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela", säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun.
NYHET Publicerad:

Utbildning i företagsservice rustar Uppsala för tillväxt

HALLÅ DÄR Per Lundeqvist, enhetschef för ’Näringsliv, etablering’ inom avdelningen Näringsliv och Destination på Uppsala Kommun. Ni storsatsar på att utbilda kommunens medarbetare i bemötande, effektiv kommunikation och företagsservice. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Sida vid sida ska kommun och näringsliv ta Älvkarleby till topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Den 24:e september släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och i Uppsalaregionen är det Älvkarleby som stått för det störta lyftet. Från föregående års placering som 241:e kommun, har de klättrat hela 71 placeringar och positionerar sig nu på en 170:e plats. Enligt Martin Andaloussi, kommunens näringslivschef, är ett bra företagsklimat avgörande för kommunens utveckling.
NYHET Publicerad:

Två raketer och en sjunkbomb

FÖRETAGSKLIMAT Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?