Ökad dialog skapar lösningar i primärvården

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Ett starkt och utvecklande samarbete mellan regionen och primärvården är en ständigt aktuell fråga som är relevant för samhällets många parter.

Malena Ranch

"Många vårdcentraler sitter på förslag och idéer som kan delas mellan varandra", säger Marlena Ranch.

Foto: Magnus Laupa
Mats Brolin och de andra delägarna har satsat privata pengar och dessutom gått i personlig borgen för banklån på åtskilliga miljoner.

Mats Brolin har länge förespråkat att vårdgivare borde bli mer som en remissinstans, ett diskussionsforum som äger rum innan politikerna har kommit för långt i att fatta förändringsbeslut.

Foto: Sören Karlsson

Vi har pratat med Malena Ranch (MP) som sitter som ordförande för vårdstyrelsen i Region Uppsala. De har som roll att beställa, följa upp och se till att all vård i regionen håller en hög kvalitet. De senaste åren menar Malena Ranch att ett stort fokus har lagts vid att jobba nära primärvården, för att utveckla och stärka den.

– Vi har gemensamma problem i hela landet vilket är en hög belastning på primärvården vad gäller exempelvis psykisk ohälsa, en växande äldre befolkning och många kroniska sjukdomar. De här utmaningarna ser vi oavsett om det är en privat eller offentlig vårdcentral. Samtidigt vet vi att många vårdcentraler sitter på förslag och idéer. Det finns många drivna och engagerade personer som brinner för att ge en bra vård och att utveckla arbetet, säger Ranch.

Ökade behov innebär större utmaningar och då krävs det att man jobbar tillsammans, kvaliteten får inte det kompromissas på. Som ordförande i vårdstyrelsen är Malena Ranch intresserad av att veta vad för förslag som finns hos vårdgivarna. Kanske är det så att en vårdcentral har hittat en lösning som även skulle fungera för andra? Hur ska de idéerna fångas upp och hur kan de spridas? Vad kan regionen göra för att underlätta verksamheterna? Det är några av de frågor som Ranch pekar ut som viktiga för att det nuvarande samarbetet ska kunna bli ännu bättre.

– Vi har idag primärvårdsforum där vi samlar alla vårdcentraler för att till exempel gå igenom nya riktlinjer eller se efter förslag på ändringar. Det jag skulle vilja göra är att utveckla det mer. Det ska inte bara handla om att få information kring vad som kommer gälla, utan vi vill också att det ska finnas forum för att diskutera frågor och ha mer utbyten sinsemellan, det ska vara ett ömsesidigt utbyte. Det är vi som är uppdragsgivare för vården som i slutändan bestämmer vad vi kommer att ge ersättning för, men jag tror på att mer ömsesidighet och dialog kommer att bidra till att hitta lösningar till våra gemensamma problem, säger Ranch.

Ett mål i Region Uppsala är att utveckla en mer tillitsbaserad styrning, där fokus riktas mot det resultat man vill uppnå. Det tror Malena Ranch är bra då alla vårdcentraler har olika förutsättningar och arbetssätt men ett gemensamt mål, det ska inte finnas skillnader i kvaliteten. Mats Brolin som driver Ekeby Hälsocenter och Aros Hälsocenter tror också det är viktigt att fokusera på att alla vårdcentraler behandlas lika, oavsett om de är privata eller offentliga.

– Vi märker att det finns ambitioner från både politiker och tjänstemän till att utveckla samarbetet, det är något som alla har att vinna på. Om alla som är inblandade får vara delaktiga i ett tidigare skede i processen så ökar chansen att förändringarna blir kloka, säger Brolin.

Att bli tillfrågade tidigt i beslutsprocessen menar Brolin är nödvändigt för att en utveckling ska kunna ske. Ibland upplever han att besluten redan är fattade när vårdgivarna blir inbjudna och att forumen för påverkan fungerar som ett informationstillfälle, snarare än ett forum för dialog. Han ser potential i primärvårdforumen och menar att alla har att vinna på ett utökat utvecklingsarbete, regionen såväl som vårdgivare och skattebetalare.

– Jag har länge förespråkat att vi vårdgivare borde bli mer som en remissinstans, ett diskussionsforum som äger rum innan politikerna har kommit för långt i att fatta förändringsbeslut. Sen finns det ett problem i regionen och det är bristen på resurser. Politikernas ambitioner att flytta uppgifter från slutenvården till primärvården är bra, vi i primärvården ger mer vård för skattemedlen. Men ofta sker detta utan att pengarna följer med, och då hamnar vi i en svår situation. Jag har förståelse för att ledningen för Akademiska sjukhuset inte vill släppa taget om sin budget, så där måste styrningen från politiken bli starkare. I takt med att arbetsuppgifter omfördelas från slutenvården till primärvården måste också pengarna göra det, säger Brolin.

Malena Ranch har träffat många vårdföretagare, likt Mats Brolin som har ett intresse av att vara mer delaktiga och komma med idéer om utvecklingsarbete. Att ambitionen finns hos regionen och viljan till inflytande finns på vårdsidan borde ge gynnsamma förutsättningar för att nå ett starkare samarbete dem emellan. Nu är det bara verkstad som saknas!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Man måste vara beredd att tänka nytt"

CORONAKRISEN Hallå där Anna Hidegren, arrendator av Rullsands Havsbad och Camping. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Utan utländska turister och bröllop hoppas Gimo Herrgård på "svemester"

CORONAKRISEN Hallå där, Mathias Schneider, General Manager på Gimo Herrgård. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er? Och hur ser sommaren ut?
NYHET Publicerad:

Återstart av Uppsala läns ekonomi

DEBATT "Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Uppsalaregionen kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen, i dennan debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Noors Slott efterlyser mer flexibla krisåtgärder

CORONAKRISEN Noors slott i Knivsta ekar tomt och företaget har drabbats hårt i och med den pågående coronakrisen. Företaget som just nu borde gå in i sin bästa period står istället med avbokade konferenser, bröllop och fester. Trots hjälp i form av krispaket kämpar ägare Sofia och Håkan Hjärner för att för att hålla företaget flytande. ”Jag vet ju att man måste gå efter likabehandlingsplan och det ska vara lika för alla företag, men alla är inte drabbade på samma sätt”, säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.