NYHET9 oktober 2023

Så ska Östhammar bli en bättre företagskommun

När kommunrankingen om lokalt företagsklimat släpptes i september rankades Östhammar på plats 272 av 290 kommuner. Elin Dahm, Östhammar kommuns näringslivschef berättar om stegen som tas för att förbättra företagsklimatet och om vikten av ett gemensamt fokus.

”När vi möter företagen i t ex upphandlingar och markupplåtelser så vill vi inte uppfattas som en motpart som man ska strida med. I stället vill vi upplevas som möjliggörare”, säger Elin Dahm.Foto: Östhammars kommun

Hur tog ni emot företagsklimatenkäten?
Vi tog emot rapporten med förtvivlan, men också med en inställning av nu jäklar – nu måste vi vända det här.

Hur tänker ni vända det här?
– Vi behöver arbeta tillsammans med företagen och näringslivsfrågan måste genomsyra hela den kommunala organisationen. Alla kommunens verksamheter har en roll att spela och näringslivsfrågorna behöver ha en central roll. Det är också viktigt med kommunikationen, vi vill både lyssna och berätta, så att vi har en fungerande och bra dialog med näringslivet.

– Vi har satt som delmål att fokusera på att höja oss i de frågor som främst ägs av kommunen: tjänstemäns och politikers inställning till företag och relationen mellan skolan och näringslivet. Vissa frågor, t ex infrastruktur är påverkansfrågor där vi kan komma med inspel men inte äger själva grundfrågan.

Ni pratar om kommunikation – varför är det viktigt för ett bättre företagsklimat?
– Företagsklimatet påverkas av hur kommunikationen mellan näringsliv och kommun fungerar. Vi behöver vara tillgängliga och tydliga. Myndighetssidan påverkar i hög grad hur näringslivet upplever kommunen. Bygg- och miljönämnden har fattat ett väldigt bra beslut att när vi skickar ut beslut om till exempel bygglov eller miljötillstånd så finns kontaktuppgifter till den som har handlagt ärendet där. Om företagaren har följdfrågor och funderingar så kan vi snabbt svara och företagaren slipper söka efter rätt kontakt. Vi inför också en servicegaranti för företagare som innebär att man ska bli tilldelad en handläggare inom 24 timmar, det kommer att göra skillnad.

Ni skriver att kommunen ska vara en samarbetspartner och inte en motpart, berätta.
– Vårt mål är att hjälpa företagen att lyckas. Konkret betyder det att vi blir mer serviceinriktade och bidrar med vår kunskap för att förverkliga företagarens idé. Det här ska givetvis göras på ett sätt så att det stämmer överens med de lagar och förordningar som gäller. Ett exempel är när en företagare vill göra en ändring eller en utveckling av sin verksamhet. Då ordnar vi lotsmöte så att företagaren får träffa de kompetenser som kan vara viktiga och där få råd i förväg - vi vill hjälpa till så att det blir rätt från början. När vi möter företagen i t ex upphandlingar och markupplåtelser så vill vi inte uppfattas som en motpart som man ska strida med. I stället vill vi upplevas som möjliggörare.

– För att skapa förändring måste alla vara delaktiga och känna ansvar för företagsklimatet. Vi ska arbeta brett inom kommunen med ett fokus på att näringslivet ska må bra. Ett välmående näringsliv är grunden till en fungerande välfärd och när alla har med sig det tänket blir genomslagskraften så mycket större.

– En konkret förändring är att när beslut fattas som påverkar näringslivet så kommer det i beslutsunderlaget finnas en konsekvensanalys kring hur företagen påverkas. Det finns alla möjligheter för att det ska få genomslag. Men sen är det sant att Rom inte byggdes på en dag.

Hur lång tid tar det att bygga Rom?
– Det viktigaste för oss nu är att trenden vänder och går åt rätt håll. Vi gjorde en stor satsning för ungefär tio år sedan som gav ett positivt utfall, men sedan dess har det gått utför. Målsättningen nu är att vända trenden till det positiva och klättra stadigt.

Det låter hoppfullt att det gått förut?
– Precis, har det gått förut så går det att göra igen! Vi är också med i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram, där vi kan få med oss goda idéer från andra kommuners arbete. Kommunstyrelsens ordförande har bestämt att vi ska göra 365 företagsbesök på ett år, och genom företagsbesök där vi lyssnar in får vi med oss nyttig information om vad vi kan göra för att upplevas bättre.

Vad ser du fram emot mest på den här resan?
– Jag ser fram emot en gemensam satsning på näringslivsklimatet och att vi ska göra det på bredden där många är med och bidrar, politik, tjänstemän och näringsliv tillsammans. Sen ser jag fram emot att träffa företagen såklart. Jag hoppas att de som är mest missnöjda också vill träffa mig. Förändringen bygger på dialogen med företagen – när de berättar för oss vad vi kan göra bättre kan vi också förändra vårt sätt att arbeta och bli en bättre företagskommun.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avGustaf Lindskog
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist