LogoLogo
LogoLogo
Nyhet9 maj 2017

Skaka inte om vår värld Reepalu

Igår presenterades det andra betänkandet i Reepalu-utredningen som vill begränsa vinsterna i välfärden. Fredrik Hjelm, är en av alla föräldrar som valt privat alternativ för sitt barn och som nu oroas av hur utredningen kommer att påverka honom och hans familj. "Det skulle kraftigt skaka om vår värld om vi inte kan fortsätta med dessa utförare", menar Fredrik.

Kalle och hans pappa
För sonen Kalle har Fredrik Hjelm med omsorg valt både skola och assistans eftersom det är mycket viktigt med kontinuitet och trygg invand miljö för barn med autism.

Fredrik Hjelm har sonen Kalle som på grund av sitt funktionshinder behöver både personlig assistans och en skola som kan anpassas efter sonens behov. Valet föll på de privata utförarna Kajan Friskola och Olivia personlig assistans i Uppsala, verksamheter som nu hotas av Reepalu-utredningen.

Hur ser du på möjligheten att själv kunna välja skola och assistans
?

-Vi har valt privata utförare både i skola och inom assistans och det har egentligen ingenting att göra med att det var ”privat”. Det var bara en fråga om kvalitet. Vad gäller skola så fanns inte det valet när vår son började i skolan, varpå vi gick ihop ett antal föräldrar och tog initiativ till en friskola med inriktning mot hans funktionshinder.

Vad har gjort att du själv valt annan utförare än den offentliga?

-Vi tyckte inte att den kommunala skolan levde upp till de förväntningar vi hade. Vad gäller assistans-utförare så lyssnade vi runt bland andra föräldrar, och erfarenheten de hade av den kommunala utföraren gjorde valet enkelt.

Vilka är era erfarenheter av nuvarande utförare?

-Övervägande gott. Vi upplever att vi får respons för våra önskemål och att det finns en vilja att leverera det kunden vill ha. Det gäller både skola och assistans. Bägge har flexibla organisationer som anpassar sig så mycket det är möjligt efter våra önskemål, i den kommunala skolans värld är det ofta tvärtom.

Vad betyder det konkret för er att ni kunnat välja?

-Jag törs nog påstå att vår son har utvecklats positivt tack vare att vi kunde välja en skola som passade honom.

Vilka följder kommer det att få om ni inte kommer kunna fortsätta välja samma utförare nu?

-Det skulle kraftigt skaka om vår värld. Har man barn med autism så är kontinuitet och trygg invand miljö viktigt. En poäng med Kajan friskola var också att man skulle kunna gå där från första klass till gymnasiet.

Ser du någon skillnad på privat kontra offentlig verksamhet som du särskilt vill lyfta fram?

-Flexibiliteten och viljan att kunna hjälpa inbillar jag mig är större i en mindre privat verksamhet än i en kommunal koloss där det ofta är långt upp till chefen. Vår skola har aldrig styrts av prestige eller haft lågt i tak vad gäller föräldrars synpunkter eller inblandning.

Välfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist