LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 september 2020

”Sverige behöver fler företag som bidrar till vårt välstånd”

Jessika Roswall (M) är en av länets riksdagsledamöter som nyligen återvände till sitt arbete i riksdagen. Ett arbete som nu måste skifta fokus från kris till återstart, där hela näringslivet kommer igång och är motorn framåt. Vad vill då våra folkvalda göra för att återstarta Sverige? Vi har frågat.

Jessica Roswall (M), riksdagsledamot
Riksdagsledamot Jessika Roswall (M) menar att det nu är fokus framåt och vill se till att Sverige för en politik för en ekonomisk återhämtning.Foto: Sveriges Riksdag

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Nu behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företag och lösa de utmaningar som uppstått under krisen.
Vilka reformer anser du kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige?
Först och främst kan vi konstatera att Sverige hade stora problem redan innan coronakrisen. Stefan Löfven hade lovat att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet, istället var arbetslösheten bland de högsta i EU. Sedan kom coronakrisen och ryckte undan mattan för många välfungerande företag. För oss var det viktigt att olika slags krisstöd snabbt kunde sättas in. Därför har vi drivit på regeringen i flera viktiga frågor, till exempel vad gäller stöd till hyreskostnader och en företagsakut med statliga räntekrediter. Nu har även stöd till enskilda näringsidkare till slut kommit på plats.

– Nu är det fokus framåt. Krispaket är till för kriser och när den akuta krisen är förbi handlar det om att se till att Sverige för en politik för en ekonomisk återhämtning. Moderaterna har bland annat föreslagit satsningar på utbildning för de som är permitterade. Det behövs samtidigt beredskap för att, vid behov, förlänga vissa krisstöd. Vi behöver också långsiktigt förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap, genom skattereform, regelförenklingar, underlätta för investeringar mm. Sverige behöver fler företag som kan bidra till vårt välstånd och skapa nya arbetstillfällen.

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet i Uppsala län?
På flera sätt, jag kan i min roll som riksdagsledamot skriva motioner till exempel. I år har jag och Marta Obminska bland annat skrivit om viktiga infrastrukturfrågor för länet såsom betydelsen av fullt ut finansiera fyrspår mellan Uppsala och Stockholm och en utbyggnad av riksväg 55 inklusive Hjulstabron. Vidare använder jag mig av interpellationer och skriftliga frågor till ministrarna i syfte att påverka regeringen, exempelvis när det gäller utbyggnaden av Arlanda och den politiska ovilja som nu råder kring det. Sen som sagt under krisen i våras drev Moderaterna regeringen framför sig för att snabbt kunna få krisåtgärder på plats, det gynnar alla företagare och hela Sverige.

Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
– Som nämnts ovan har regeringen slösat bort en högkonjunktur och Sverige har idag EU:s femte högsta arbetslöshet. Dessa problem har inte försvunnit under pandemin, snarare tvärtom. Vi behöver åter stärka arbetslinjen. Det måste löna sig bättre att arbeta och skatten måste sänkas på lägre arbetsinkomster. Det ska inte gå att stapla olika bidrag på varandra så att arbete inte lönar sig därför vill vi bland annat införa ett bidragstak. Dessutom ska det, som görs i vissa kommuner, ställas krav på motprestation vid A-kassa och försörjningsstöd. Digitaliseringen ställer också nya krav i arbetslivet, och det behövs bättre möjligheter att ställa om. För att förbättra integrationen och se till att fler som är nya i Sverige kommer i arbete behövs t.ex. språkkrav och kvalificering till välfärden.

Det är helt oacceptabelt att det finns företagare som inte vågar driva sin verksamhet av rädsla för rån, våld eller hot

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brottslighet och otrygghet. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning kostar brottsligheten de svenska företagen drygt 100 miljarder per år samtidigt som det också minskar incitamenten att driva företag. Hur anser du att företagen bäst kan skyddas mot brott?
Det är helt oacceptabelt att det finns företagare som inte vågar driva sin verksamhet av rädsla för rån, våld eller hot. Därför ser vi allvarligt på att regeringen inte prioriterade rättsväsendet eller polisen i sin budget. Moderaterna har flera förslag hur tryggheten ska kunna öka: det behövs fler poliser, skärpta straff och fler övervakningskameror. Vi har även drivit på för att det ska bli möjligt att ge tillträdesförbud till butiker för personer som begått stölder och andra brott. Skötsamma företag ska inte behöva bli utkonkurrerade pga. av att andra bryter mot lagar och regler, och därför behövs bättre samverkan mellan myndigheter för att komma åt fusk. Våra myndigheter behöver också bättre verktyg för att komma åt bidragsfusket.

Återstarta SverigeFöretagsklimatJessika Roswall
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist