LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 september 2019

Två raketer och en sjunkbomb

Att Uppsalaregionens företag har bästa möjliga förutsättningar för att driva och utveckla sina företag har stor betydelse för jobb och välfärd. För att ta tempen på företagsklimatet och driva på för ständig utveckling och förbättring genomför Svenskt Näringsliv årligen en enkätundersökning som visar hur företagen i Sverige ser på företagsklimatet i sin kommun.

"Både Älvkarleby och Tierp tar alltid företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu", säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.
Foto: Ernst Henry Photography

Den enkäten blir sedan tillsammans med statistiska faktorer från SCB en ranking från 1 till 290. Den 24 september blev 2019 års ranking klar. I Uppsalaregionen är Knivsta bäst med plats 29 och Östhammar sämst med plats 259.

De norduppländska kommunerna Älvkarleby och Tierp har all anledning att fira. Heby kommun har all anledning att ta krafttag. Älvkarleby tar sig upp till 170:e plats, en förbättring med hela 71 placeringar. Tierp är hack i häl och gör en förflyttning från 239:e till 174:e plats, en uppryckning med 65 placeringar. Heby däremot sjunker till plats 226, en tapp med 87 platser.

– Både Älvkarleby och Tierp har det gemensamt att de sjönk kraftigt i föregående ranking. De har också det gemensamt att de alltid tar företagens omdömen om företagsklimatet på största allvar och gör allt de kan för att i dialog med företagen rätta till sådant som inte fungerar. Effekten av det ser vi nu, säger Anna-Lena Holmström regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen.

I Älvkarleby ska en nyinrättad företagarförening se till att hålla förbättringsångan uppe och nå kommunens mål att vara bland de hundra bästa företagarkommunerna i Sverige.

Att nå topp 100 klarar Älvkarleby utan problem menar Jennie Edenby, företagare i Skutskär och företagarföreningens ordförande. Jennie Edenby tycker att företagsklimatet i Älvkarleby redan är väldigt bra, men att okunskap och bristande kommunikation ibland kan leda till irritation och missnöje.

– Det är här vi kommer in. I föreningen kan vi tidigt fånga upp småproblem och hindra dem från att växa sig större. Vi tar tag i frågorna som behöver drivas vidare och blir kanalen mellan näringsliv och kommun, säger Jennie Edenby.

I Heby är företagsklimatet enligt företagen betydligt sämre än tidigare. Företagare vittnar bland annat om ingångna avtal mellan kommun och företag som inte följs, upphandlingar som gått snett och detaljplaner som dröjer. Hebys tuffa ekonomiska situation har utan tvekan bidragit till missnöjet.

– Rankingresultatet är naturligtvis ett hårt slag för Heby, men det stämmer med den bild jag får i samtal med företagare. Ett gediget förbättringsarbete i dialog med näringslivet inleddes i för drygt ett år sen. I och med en sådan satsning kommer missnöje upp i ljuset och det står klart för företag att de inte är ensamma om sina upplevelser. Det förstoringsglas ett förbättringsarbete innebär är en delförklaring till de sämre betygen. Att Heby kommun nu satsar på att förbättra sitt företagsklimat är berömvärt men det räcker inte. Det gäller att hålla i, hålla ut, kommunicera och leverera. Betygen kommer att röra sig i rätt riktning när företagen känner sig trygga med att ord blivit handling och de ser tydliga förbättringar, säger Anna-Lena Holmström.

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande i Heby tar resultatet på största allvar och är självkritisk.

– Viss kritik känner jag igen mig i, till exempel mot en del upphandlingar. Vi har det senaste året stärkt upp det området och jobbar med att samordna kommunens och bolagens upphandlingar. I dagsläget jobbas det också med att utöka samarbetet kring upphandlingskompetens i norduppland. Det är en hederssak att följa ingångna avtal, dels för att det innebär en ekonomisk förlust för kommunen att inte göra det. Vi måste också bli mycket bättre på att berätta för vår kommuns företagare vad vi gör, hur kommunen fungerar och vilka utmaningar vi har. Att vi inte får fram detaljplaner så snabbt som vi skulle önska beror på att det är svårt att få tag på rätt kompetens till exempel. Jag ser fram emot vårt möte den 4 november mellan politiker, tjänstemän och företagare i kommunen. Jag uppmanar alla som har synpunkter och idéer att delta då. Jag uppmanar också alla som upplever problem av olika slag att höra av sig till kommunen. Vi vill veta vad som inte fungerar och vi vill göra någonting åt det.

Norrtälje, Knivsta och Uppsala rör sig blygsamt framåt. Norrtälje förbättrar sig med två placeringar till plats 196, Knivsta och Uppsala rör sig uppåt med fyra placeringar vardera till plats 29 och 195. Uppsala har högre ambitioner än plats 195, men det vill inte riktigt lyfta efter den negativa trend som inleddes 2013. 2012 återfanns Uppsala kommun på 90:e plats.

– Jag upplever att problemet ligger mer på tjänstemanna- än politikernivå. Under året har jag på nära håll följt några vitt skilda företagsärenden. Det är slående hur likartade problemen är oavsett bransch och storlek på företag. När det går snett handlar det om tjänstemän som inte är samarbetsinriktade och som inte levererar eller ställer större krav på företagen än på sig själva. Det handlar om beslut som tar alldeles för lång tid eller inte fattas alls och det handlar, framförallt, om en attityd som andas vi och dem. Nu har Uppsala kommun bestämt sig för att utbilda alla tjänstemän som hanterar företagsärenden i effektiv kommunikation, bemötande och företagsservice. Tidigare har man utbildat de tjänstemän som hanterat bygglov med goda resultat. Jag har stora förhoppningar på det arbetet, säger Anna-Lena Holmström.

Ordföranden i Norrtäljes kommunstyrelse, Bino Drummond är inte nöjd med Norrtäljes placering på 196:e plats.

– Jag har känt frustration och som aktiv både i näringslivet och inom politiken har jag upplevt att det många gånger funnits ett glapp mellan företag och det offentliga.

Flera åtgärder har nu vidtagits för att få Norrtäljes företagsklimat att lyfta. En förstärkt näringslivsenhet, tjänstegarantier och inrättandet av en regelförenklingskommission är bara några exempel.

– I regelförenklingskommissionen arbetar vi för att förenkla och se till att vi har system som är anpassade till invånarnas behov, inte tvärtom. Om det svåraste med kontakten med kommunen är ett knepigt namn som regelförenklingskommissionen är det något positivt!

Knivsta kommun stoltserar fortfarande med regionens och länets bästa företagsklimat med plats 29.

– Vi har ett bra företagsklimat och en bra dialog mellan kommunen och företagarföreningen och det är viktigt. Men det finns mycket kvar att lösa innan vi är nöjda. Det tar till exempel alldeles för lång tid att få fram detaljplaner i kommunen. Det innebär bland annat att vi tappar företagsetableringar till andra kommuner och att befintliga företag får svårt att växa, säger Knivsta kommuns företagarförenings ordförande Lotta Wiström.

Håbo vänder äntligen upp från botten som ett resultat av ett gediget dialogarbete och hamnar på plats 175. Det gäller att hålla i det arbetet även framöver om Håbo ska nå målet att få betyget 4,0, vilket motsvarar bra, på företagsklimatet av sina företag.

Kommunen med regionens andra bästa företagsklimat, Enköping, kämpar oförtrutet vidare med att återvinna företagens förtroende och komma tillbaka till företagsklimatstoppen. Det är en bit kvar, men kommunen förbättrar sin ranking med 15 placeringar och hamnar på plats 105. Förbättringen beror till stor del på ett något bättre sammanfattande betyg på företagsklimatet och en ökad nyföretagsamhet.

Östhammar har regionens sämsta företagsklimat med en 259:e placering. Ännu har man inte hittat receptet för att klättra uppåt. Hög personalomsättning gör inte saken lättare.

Fakta

I Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) har 1 116 företag (en svarsfrekvens på 50%) svarat på den enkät som utgör två tredjedelar av rankingen. Den sista tredjedelen är statistiska faktorer från SCB.

Placering i regionen, kommun, totalplacering och förändring jämfört med förra året

1 Knivsta 29 (+4)

2 Enköping 105 (+15)

3 Älvkarleby 170 (+71)

4 Tierp 174 (+65)

5 Håbo 175 (+28)

6 Uppsala 195 (+4)

7 Norrtälje 196 (+2)

8 Heby 228 (-87)

9 Östhammar 259 (-8)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist