NYHET31 maj 2022

Tydligt fokus i Tierps kommun – nu vänder de uppåt

Förra året tappade Tierps kommun något i Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat, men i år pekar siffrorna uppåt igen. ”Näringslivsfrågor är viktiga för oss”, säger Sara Sjödal (C), kommunstyrelsens ordförande.

”Vi ska göra det enkelt för våra företagare”, säger Sara Sjödal.Foto: Privat

Flera av de aktiva politikerna i kommunen är företagare och kopplingen mellan näringslivsfrågor och välfärd är därför självklar, menar Sara.

– Vi ska göra det enkelt för våra företagare, men samtidigt ha ett gott näringslivsklimat. Kommunen ska inte gynna enskilda, men däremot möjliggöra för alla. Vi såg brister och ett missnöje i bland annat upphandlingsfrågorna i kommunen och då gjorde vi en förändring, säger hon.

Näringslivschef Lars Ingeberg är glad över att sifforna pekar uppåt igen.
Foto: Privat

Något som är speciellt i Tierps kommun är att kommunstyrelsen är den enda nämnden. Det ger fördelar menar Sara och Lars Ingeberg, näringslivschef, då allt är samlat på samma ställe.

– Under 2020 föddes vårt formella näringslivsråd med ett tydligt uppdrag. Där tar vi bland annat upp upphandlingspolicyn som tidigare varit ett missnöje. Men där får även utbildningsfrågor och Ung Företagsamhet (UF) plats. Vi bjuder in deltagare till de olika frågorna som behandlas, säger Sara.

Lars är glad över att sifforna pekar uppåt, men påpekar samtidigt att deras arbete inte förändras nämnvärt från år till år, men utvecklas hela tiden i takt med företagen.

– Vi försöker jobba med en så bra attityd som möjligt till företagen. Vi försöker lyssna in vad vi kan förbättra ytterligare och självklart forskar lite om det blir en kraftig dykning. Vi har ett bra arbetssätt och det kommer vi att fortsätta med. Vi kontaktar företagen innan och har en dialog, det är något som också måste speglas i hela organisationen, säger Lars.

– Det är viktigt att ta fasta på kompetensen som finns i kommunen och det ska vara lätt att göra rätt. En nyhet i nya upphandlingspolicyn är leverantörsdialog innan upphandlingar påbörjas. Där ges tydlig information så att ingen osäkerhet upplevs. Transparensen behövs och det är viktigt att våra företagare känner att likabehandlingsprincipen efterlevs, säger Sara.

Organiserade företagsbesök tillsammans med oppositionen och näringslivsenheten är en annan satsning. Företagen får chans att berätta om sin verksamhet och även lyfta frågor de anser är viktiga.

– Just nu är det däremot jättesvårt att få till de här besöken för företagarna har så fullt upp, säger Sara. 

Som näringslivschef är Lars i ständig kontakt med kommunens företagare.

– Alla färger inom det politiska deltar och det i sin tur ger en tydlig signal att vi gör det här tillsammans. Vi jobbar på bra i kommunen och fortsätter att utveckla våra arbetssätt och metoder och blir bättre för varje år. Vi lägger alltid mycket fokus ut mot företagen, vill hitta dialoger och relationer i ett tidigt skede och vi har gjort ganska lika från år till år, säger Lars.

Korta kontaktvägar är ett tydligt engagemang.

– Så fort kalendern tillåter samlas vi med företagaren. Så långt vi räcker till vill vi jobba nära hela tiden, säger Lars.

Sara och Lars är rörande överens om att företagen är en ryggrad i kommunen.

– Det ligger i kommunens grundbultar att jobba med detta då vi lagt in styrande mål i budgeten, säger Sara.

– Gör det inte så svårt helt enkelt. Vi löser det bara företagen tar kontakt med oss. Här blir man lyssnad på och det ger också engagerade företagare och medarbetare, avslutar Lars.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist