NYHET2 juli 2021

Vad händer med korttidsstödet?

Laura Brandell Tham, biträdande avdelningschef på Tillväxtverket, gästade under onsdagen Svenskt Näringsliv och regionchef Anna-Lena Holmström för att i ett webbinarium reda ut aktuella frågor om stödet för korttidsarbete. Angeläget just nu är den avstämning som äger rum mellan 1-28 augusti. Dels ska stödet under perioden december till juni stämmas av, dels finns möjlighet att söka om mer stöd för de senaste fyra månaderna, mars-juni. 

Totalt har 120 000 ansökningar om korttidsstöd kommit in under coronakrisen och Tillväxtverket har tagit beslut i en kvarts miljon ärenden. 
Laura Brandell Tham poängterar att det är jätteviktigt att avstämningen kommer in i tid, före 28 augusti, för om företagen missar det blir de återbetalningsskyldiga på hela stödperioden. 

– Det vi vill veta i avstämningen är det faktiska utfallet under stödperioden. Det vi vill veta är de anställdas ordinarie lön, den lön som betalats ut till följd av korttidsarbete samt information om den arbetstid som gällt under korttidsarbetet. Slutligen ska frånvaro rapporteras in, eftersom man inte har rätt till stöd för personer som är frånvarande på grund av exempelvis semester eller sjukfrånvaro. Vi behöver in den informationen så att vi kan dra av för de dagar som frånvaron gäller, säger Laura Brandell Tham.

Efter synpunkter från bland annat Svenskt Näringsliv har avstämningsperioden förlängts med en månad, vilket gör att företagen nu har till 28 augusti på sig att rapportera in uppgifter,

– Det är jätteviktigt att avstämningen kommer in i tid, före 28 augusti, för om företagen missar det blir de återbetalningsskyldiga på hela stödperioden. Företagen får mail av oss med information om när de ska göra avstämningen. Man kan också logga in på minansokan.se där det också finns information. Vi skickar också ut en påminnelse fem dagar innan avstämningen stänger.

– Skulle företagaren anse att den inte hinner skicka in avstämningen i tid är det möjligt att söka anstånd. De skäl som vi godtar är om personen som är ansvarig har drabbats av sjukdom eller olycka, om IT-systemet inte fungerar som planerat eller om företagets löne- och redovisningssystem inte har inne de uppgifter som krävs i tid för avstämningen.

– Totalt 120 000 ansökningar har kommit in under coronakrisen och vi har tagit beslut i en kvarts miljon ärenden. I år har trycket sjunkit något och vi ligger på cirka 30 000 ansökningar för år 2021. Så vi ser ju att ekonomin går väsentligt mycket bättre. Vi ser att stödet har haft effekt. Vi har betalat ut 35 miljarder kronor och vi ser att det har dämpat varselstatistiken och antalet uppsagda.

Lärdomar är enligt Tillväxtverket att stödet fungerar bra för vissa branscher och mindre bra för andra branscher. Det tar myndigheten med sig i dialog med regeringen om hur lagstiftningen ser ut och även på sikt när stödet ska utvärderas. Även långa handläggningstider har varit ett bekymmer.

– Av de 30 000 sökanden för år 2021 har två tredjedelar hunnit få besked. En tredjedel är ärenden där det krävs någon form av komplettering eller utredning. Vi jobbar nu för att slutföra dessa ärende, säger Laura Brandell Tham.

Moderator Anna-Lena Holmström undrar varför så många ärenden fortsatt släpar.

– Stödet förändrades lite inför 2021 och det infördes hårdare krav på att Tillväxtverket ska ta in mer underlag och göra fler kontroller vid ansökningssteget. Detta har ökat andelen utredningar från 30 procent till 60 procent. Den genomsnittliga handläggningstiden är nu på fyra veckor.

korttidspermitteringTillväxtverket
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist